Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Ova Çeşitleri

Ova Çeşitleri

Ova Çeşitleri, Ova, birçok yeryüzü şekilleriyle oluşan ve tarım için oldukça verimli alanlardır. Yeryüzü şekilleri ise bugünkü halini milyarlarca yıl sonra geçirdiği değişimler sonucu almıştır. Jeolojik zamanlar olarak adlandırılan bu zamanlarda farklı yeryüzü hareketleri ve farklı yeryüzü şekilleri oluşmuştur. Bunlar; depremler, buzullar, akarsular, rüzgârlardır. Zaman içerisinde bu dış kuvvetler yeryüzünün şekillenip bu hale gelmesinde fazlasıyla etkili olmuştur. Bu değişmeler olduktan sonra meydana gelen sonuca göre ovalar, platolar ve dağlar oluşmuştur. Ovalar ise yapısına ve oluşumlarına göre farklı isimler alan yeryüzü şekillerinden birisidir. Tarımsal faaliyetler için oldukça önemli, verimli alanlar olduğunu söylemek mümkündür. Plota olarak bilinen yeryüzü şekilleri ise ovadan farklı bir oluşum olduğunu söylemek mümkündür. Platolar, akarsular tarafından derin bir şekilde yarılmış yüksekte kalan düzlüklerdir. Ovalar ise platolara göre alçakta kalmış arazilerdir. Platoların tarım için elverişli olmamasının nedeni ovalara göre yüksekte kaldığı için tarım için elverişli değildir. Platolarda daha çok hayvancılık yapılmaktadır. Türkiye'de yapı olarak dağlık ve engebeli bir özelliğe sahiptir ve düz alanlar oldukça azdır. Bu nedenle Türkiye'de bulunan ovalar sadece yüzde sekizlik bir kısmı kaplamaktadır.

Bulundukları Yere Göre Ovalar


Bulundukları yerlere göre ovalar ikiye ayrılır. Bunlar çukur ovalar ve yüksek ovalardır.

Çukur Ovalar: Deniz yüzeyinden yüksekliği az olan ovalara çukur ova denilmektedir. Çukur ovalar genellikle deniz kıyıları boyunca uzanır. Çukur ovaların denizden yüksekliği en fazla beş yüz metre kadar olmaktadır. Çukur ovalara örnek verecek olursak; Çukurova, Antalya, Sakarya, Ege Bölgesinde bulunan ovalar, Harran ovası gibi ovalardır.

Yüksek Ovalar: Deniz yüzeyinden yüksekliği çok fazla olan ovalara ise yüksek ova denilir. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse denizden yüksekliği beş yüz metreden fazla olan ovalar yüksek olarak bilinmektedir. Bu ovalar genellikle, İç bölgelerde bulunmaktadır. Yüksek ovalara örnek vermek gerekir ise; Konya, Muş, Doğubeyazıt, ovaları yüksek ova olarak bilinir.

Oluşumlarına Göre Ovalar: bu ovalar ise dörde ayrılmaktadır. Bunları aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz


Aşıntı (Yontulma) Ovaları: bu ovalar aşınma sonucu oluşan ovalardır. Rüzgâr, yağmur gibi dış güçler bu ovaların oluşumu için oldukça önemli bir rol oynamaktadır. İşte bu dış güçler yontuk düz ve tümsekleri kendi güçleri ile aşındırarak bu ovaları oluştururlar.

Çöküntü Ovaları: bu ovalar ise kırılma sonucu meydana gelir. Yerkabuğundaki kırılmalardan sonra oluşmuş olan çöküntü hendekleri, dış güçlerin kedisi ile getirdiği malzemelerle dolar ve düzleştirilirse, çöküntü ovaları oluşur. Bu ovalara örnek vermek gerekirse Batı Anadolu'daki Bakırçay, Gediz, Büyük ve Küçük Menderes, Hatay da bulunan Amik ovaları örnek gösterilebilir.

Birikinti Ovaları: Dış güçlerin taşıyıp getirdiği birikintiler sayesinde oluşan ovalardır. Genellikle akarsu biriktirmesi ile oluşurlar. Akarsular taşıdıkları kum, çakıl, kil gibi karışık maddeleri hızlarının ya azaldığı ya da bittiği yerde biriktirerek bu ovaları oluştururlar. Bu ovalar genellikle yamaçların eteği, akarsuların genişleyen vadi tabanları ve ağızlarına yakın olan bölümlerde oluşur.

Alüvyal Ovalar: Akarsular taşıdıkları alüvyonları deniz ve göl kenarında biriktirir ve bu sayede alüvyal ovalar oluşur. Gel- git genliği az olan ve iç denizlere dökülen akarsular taşıdıkları malzemeleri göl ya da denizin kenarında biriktirmeye başlar. Belli bir zaman sonra bu birikinti geniş düzlükler oluşturur. Bu ovalara; Çukurova ve Çarşamba ovaları örnek gösterilebilir.

Son Güncelleme : 19.01.2024 10:39:57
Ova Çeşitleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Ova Çeşitleri Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Ova Çeşitleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Delta Ovaları
Delta Ovaları
Delta Ovaları: Oluşumuna göre ovalar altı kısımda incelenmektedir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Tektonik OvalarDelta OvalarKarstik OvalarEski Göl Yeri OvalarıLav Örtüsü OvalarıDağ eteği OvalarıDelta Ovalarının Toprak Özellikleri Nelerdir?Bu türler...
Karstik Ovalar
Karstik Ovalar
Karstik Ovalar: Ülkemizde görülen ova türlerinden biridir. Yeryüzü şekillerinden deniz seviyesinden yüksek olan düzlüklere ova adı verilir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Karstik Ovalar,Tektonik Ovalar,Delta Ovaları,Eski Göl Yeri Ovaları,Lav Örtüsü ...
Tektonik Ovalar
Tektonik Ovalar
Tektonik ovalar, fay hattına bağlı olarak ortaya çıkan çöküntüler sonucunda oluşan alanların alüvyon birikintileri sonucu oluşur. Buralar önemli tarım ve yerleşim alanıdır. Çok sayıda yerleşim alanı bulunur çünkü çok daha ulaşıma elverişlidir. Sıcak ...
Delta Ovası
Delta Ovası
Delta ovası, delta ovaları akarsuların taşıdığı malzemeleri deniz iç kısmında biriktirmesi ve zamanla buraların düzlükler haline gelmesi ile oluşan ovalardır. Delta ovalarının oluşabilmesi için akıntı olmaması gerekir. Aksi halde akıntı ile alüvyonla...
Amik Ovası Savaşı
Amik Ovası Savaşı
Amik ovası savaşı, Amik ovası güneyde Torosların eteklerinde yer alır. Bu savaş eskiden yaşanmış bir savaş gibi görünse de halen ortaya çıkmamış gelecekte çıkması beklenen bir savaştır. Arapça'da "Büyük Kıyım" anlamına gelen Melhame-i Kübra olarak bi...
Altınbaşak Ovası
Altınbaşak Ovası
Altınbaşak Ovası, bundan yüzyıllar önce dünyadaki yeryüzü hareketleri sonucunda oluşan bir ovadır. Ovalar oluşumlarına göre sınıflandırılır. Türkiye'de bulunan Altınbaşak Ovası tektonik hareketler sonucu oluşan bir ovadır. Çevresel faktörler, doğal f...
Ergene Ovası
Ergene Ovası
Ergene Ovası, Ülkemizin eşsiz coğrafyasının bir parçası olan Ergene Ovası, Trakya bölgesinde bulunan Kırklareli'ye bağlı Babaeski ilçesi mülki sınırları içinde yer alan Ergene ovası verimli ve sulak toprakları ile tarım arazisi olarak kullanıma çok u...
Vardar Ovası
Vardar Ovası
Vardar, sözünün bilinen kökenine ait görüşlerden birisine göre bu söz, Trakya'daki dillerde “Bardários” sözünden geldiği bilinmektedir.Vardar Bölgesi Makedonya'nın 8 istatistiksel bölgelerinden birisidir. Makedonya'nın güney kısmında yer alır. Toprak...
Amik Ovası
Amik Ovası
Amik Ovası, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde Hatay İlinde bulunur. Türkiye'nin verimlilik bakımından en verimli ovası Amik Ovasıdır. Kalın alüvyal toprak tabakası ile kaplı olan ve zirai potansiyel bakımından en verimli ovası olarak bilinir. Hatay ilin...
Balat Ovası Nerede
Balat Ovası Nerede
Balat Ovası Nerede, Ova coğrafyada, deniz seviyesine göre değişik yüksekliklerde bulunan az eğimli bölgelere verilen isimdir. Düzlükler çiftçiliğe dağlardan ya da yaylalardan daha da elverişlidir. Birikinti ovaları adı verilen diğer adıyla alüvyonlu ...
Çarşamba Ovası
Çarşamba Ovası
Çarşamba Ovası, Ülkemizin Karadeniz Bölgesinde orta Karadeniz Bölümünde Bulunun Samsun ilinin nüfus bakımından 3. Büyük ilçesidir. Samsun ilinin doğusunda yer almaktadır. İlçe merkezi Samsun'a 33 KM uzaklıktadır. Samsun'un ilçesi olan Çarşamba Ovasın...
Konya Ovası
Konya Ovası
Konya Ovası, Konya ovası İç Anadolu Bölgesinde Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir ve İç Anadolu'nun ortasındadır. Konya ovasında büyüklü küçüklü göller ve barajlar vardır. Ova budağının güneyi ve Çumra anın güneyinde yer alır. Bu ova Türkiy...

 

Delta Ovaları
Karstik Ovalar
Tektonik Ovalar
Delta Ovası
Amik Ovası Savaşı
Altınbaşak Ovası
Ergene Ovası
Vardar Ovası
Amik Ovası
Balat Ovası Nerede
Çarşamba Ovası
Konya Ovası
Kıyı Ovaları
Iğdır Ovası
Silifke Ovası
Bafra Ovası
Harran Ovası
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Elmalı Ovası
Tercan Ovası
Büyük Menderes Ovası
Marmara Bölgesindeki Ovalar
Dağ Eteği Ovası
Muş Ovası
Türkiye Ovaları
Malazgirt Ovası
Karadeniz Bölgesi Ovaları
Bakırçay Ovası
Ceylanpınar Ovası
Erbaa Ovası
Popüler İçerik
Kıyı Ovaları
Kıyı Ovaları
Kıyı ovaları, Ova coğrafya da deniz yüksekliğine göre değişik yüksekliklerde olan az eğilimli olan yerlere verilen isimdir. Ovalar en önemli tarım sah...
Iğdır Ovası
Iğdır Ovası
Iğdır Ovası: Bu ova adından da anlaşılacağı üzere Iğdır ilinde bulunmaktadır. Iğdır ovasının bir diğer adı Sürmeli Çukurudur. Aras Dağlarının Aras ...
Silifke Ovası
Silifke Ovası
Silifke Ovası, Ülkemizin doğal güzellikleri ile bezenmiş güzel bir Akdeniz kasabası olan Silifke gezilip görülmeye değer önemli bir bölgemizdir. Mülki...
Bafra Ovası
Bafra Ovası
Bafra ovası, Samsun ilimizde on dokuz mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırında yer alan bir ovadır. 56000 hektarlık bir alana sahiptir ve Türkiye'nin...
Harran Ovası
Harran Ovası
Harran Ovası,  Şanlıurfa ilinin güneydoğusundan başlayan ve Suriye sınırına kadar dayanan bir bölgedir. bu ovada yer alan tarihi meşhur Harran ilçes...
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Akdeniz bölgesindeki ovalar, Akdeniz Bölgesi bilindiği gibi Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biridir. Akdeniz bölgesinin ikliminden dolayı ve sulama ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Delta Ovaları
Karstik Ovalar
Tektonik Ovalar
Delta Ovası
Amik Ovası Savaşı
Dağ
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Dağ
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024