Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Ege Bölgesindeki Ovalar

Ege Bölgesindeki Ovalar

Ege Bölgesindeki Ovalar, Ege bölgesi birer alüvyon ovasıdır. Horstlar arasında kalmış grabenler birer alüvyon ovasıdır. Ege bölgesinin Batı kısmında yer alan ovalar, ekseri dördüncü jeolojik dönemde meydana gelen epirojenik hareketler sonucunda oluşmuştur. Bu hareketler sonunda bazı alanlar yükselmiş ve bugünkü dağlık alanları meydana getirmiştir. Bazı alanlarda ise çökmüş (Graben) ile çöküntü alanları oluşmaktadır. Bu çöküntü sonunda alanlarının akarsular tarafında alüvyon setlerle doldurulması nedenleriyle yer alan ovalar oluşmuştur.

Ege bölgesindeki yer alan ovaların isimleri: Gediz Ovası, Küçük Menderes Ovası, Büyük Menderes Ovası, Bakırçay Ovası, Balat Delta Ovası, Balıkesir Ovası, Denizli Ovası, Tavas ovası, Çiril Ovası, Banaz Ovası, Örencik Ovalarıdır.

Ege Bölgesinde Yer Alan Ovaların Bulundukları İller


Büyük Menderes Ovası


Ege bölgesinde Aydın dağları ve Menteşe dağları arasında, Büyük Menderes nehrinin Sarayköy'de başladığı boydan boya izlemiş olduğu eski ve yeni alüvyonlar ile kaplı tektonik tarzda çöküntü alanıdır. Genişliği 10 km ve uzunluğu 20 km bulan bir taşkın ovası özelliğindedir. Ova oluşumu Büyük Menderes nehrinin açtığı vadi tabanında oluşan basit bir taban ovası değildir; faylarla parçalanması sonucunda oluşmuş bir grabendir. Bu ovada sondajlarda, jeotermal tarzda olan çok yüksek sıcaklıkta buharlar fışkırır. Bu buhar bölge halkı tarafından kullanılmaktadır. Ege bölgesinde yer alan bu ovada çeşitli tesisler kurulmuştur. Aynı sebeple ova ve çevresi deprem bölgesidir. Büyük menderes ovasında Aydın yöresi tamamı ile Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Ovanın doğusuna kadar uzanan zeytin ağaçları bölge halkının önemli geçim kaynağıdır. Burada yetişen zeytin ağaçlarının verimi ol­dukça yüksektir. İncir ağaçları özellikle ova boyunca kesintisiz bir şerit halinde kenarlarda oluşturur. Aydın'ın doğusunda yer alan Sultanhisar da ise zaman zaman görülen soğuklarla birlikte turunçgiller de yetiştirilmektedir. Turunçgiller ovanın kuzey yamacında ve karşın birkaç yerde daha rastlanmaktadır. Ovadaki verimli topraklarda pamuk, tütün ve tahıl yetiştirmeye elverişlidir ayrıca çeşitli sebze ve meyveler üretilmektedir.

Gediz Ovası


Ege Bölgesi'nde Sarıgölden başlayıp Manisa ilinin batısına kadar uzanmaktadır. Uzunluğu yaklaşık 150 km ve genişliği bazı bölümlerde 20 km'lik alanı kapsamaktadır. Bozdağrlar'la güneyindeki Küçük Menderes Ovasın'nın batısına kadar uzanan ova Bozdağlar'la güneydeki Küçük Menderes Ovası'ndan, Yunt Dağı ile kuzeyindeki Bakırçay Ovası'nın başlangıcından ayrılmaktadır. Ovanın ekseri kıraç kesiminde tütün, tahıl ve bir kısım baklagiller üretilmektedir. Sulanabilen alanlarda susam, pamuk, sebze ve meyveler yetiştirilmektedir. Alaşehir, Manisa, Akhisar, Salihli Turgutlu ova üzerine kurulmuş en önemli yerleşkelerdir.

Balıkesir Ovası

Marmara Bölgesinin güneyinde yer almaktadır. Ovanın genişliği 20 km ve uzunluğu 22 km olup denizden yüksekliği 100 m'yi bulur. Batı ve kuzeyde Değirmen, Ortaçal, Yerel ve Karaçal tepeleri ile doğusunda Simav Çayı vadisi ve bunun daha gerisinde yükselen Ardıçlıbayır, Sapancı ve Kartaltepedeğişen tepelerle sınırlanır. Ovanın önemli akarsuyu Simav Çayı'dır. Batıda Üzümcü Çayı ile güneyinde Killi Çayı karışır. Balıkesir ovasında step bitkileri yaygın olarak görülmektedir. İklimin - nemli olmaması yaz döneminde kuraklık uzun sürdüğünden ilkbaharda yeşermekte olan otsu bitkiler egemendir ama kenarında yer alan tepelik alanda ise makiler gözükürken kuzeybatı kesiminde ekseri kızıl çam ormanları parçalar halinde görülür. Doğal bitki örtüsünün tahrip edildiğinde toprak çoraklaşmaktadır.

Banaz Ovası

Ege Bölgesinde İç Batı Anadolu bölümüne kadar ağırlıklı olarak Uşak ilinde yer alır. Ovanın oluşumun da en büyük etki Uşak ovası ile aynıdır. Deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 900 metredir. Ova tabanında ekseri görülen bitki örtüsü türü steptir. Çevredeki yüksek alanda ise ağaçlı stepler ve çamlar vardır. Banaz Ovasının geneli tarıma elverişlidir. Alüvüyon olayından dolayı ekimine elverişlidir. Bitkisel üretim toprak yarısı olarak uygun olup ovada en fazla yetişen ürünler arasında ise şeker pancarı, tahıl ve meyveler denilebilir.

Bakırçay Ovası

Soma civarında başlayan ova denize kadar uzanmaktadır. Kırağaç Ovası'nı da içine alan ova doğuya doğru gitmektedir. Ovanın uzunluğu 80 km ve genişliği 4 km geçmektedir. Bakırçay ovası doğur bitki örtüsü bakımından kısmi olarak kazanç getirisi yönünden ekseri çay yetiştirilmektedir.
Son Güncelleme : 21.01.2024 11:59:28
Ege Bölgesindeki Ovalar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Ege Bölgesindeki Ovalar Yorumları
şifre

3 Yorum Yapılmış "Ege Bölgesindeki Ovalar"
çok güzel bir site burası olmasaydı hiç yapamazdım teşekkürler
Nazife . 14.01.2018
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Burası Olmasaydı hayatta yapamazdım THANK YOU
Özge . 11.10.2017
CEVAP YAZ
Ya kıyı kesimlerinde ovalar var mıdır?
Ada . 17.01.2019 20:04:08
CEVAP YAZ
Delta Ovaları
Delta Ovaları
Delta Ovaları: Oluşumuna göre ovalar altı kısımda incelenmektedir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Tektonik OvalarDelta OvalarKarstik OvalarEski Göl Yeri OvalarıLav Örtüsü OvalarıDağ eteği OvalarıDelta Ovalarının Toprak Özellikleri Nelerdir?Bu türler...
Karstik Ovalar
Karstik Ovalar
Karstik Ovalar: Ülkemizde görülen ova türlerinden biridir. Yeryüzü şekillerinden deniz seviyesinden yüksek olan düzlüklere ova adı verilir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Karstik Ovalar,Tektonik Ovalar,Delta Ovaları,Eski Göl Yeri Ovaları,Lav Örtüsü ...
Tektonik Ovalar
Tektonik Ovalar
Tektonik ovalar, fay hattına bağlı olarak ortaya çıkan çöküntüler sonucunda oluşan alanların alüvyon birikintileri sonucu oluşur. Buralar önemli tarım ve yerleşim alanıdır. Çok sayıda yerleşim alanı bulunur çünkü çok daha ulaşıma elverişlidir. Sıcak ...
Delta Ovası
Delta Ovası
Delta ovası, delta ovaları akarsuların taşıdığı malzemeleri deniz iç kısmında biriktirmesi ve zamanla buraların düzlükler haline gelmesi ile oluşan ovalardır. Delta ovalarının oluşabilmesi için akıntı olmaması gerekir. Aksi halde akıntı ile alüvyonla...
Amik Ovası Savaşı
Amik Ovası Savaşı
Amik ovası savaşı, Amik ovası güneyde Torosların eteklerinde yer alır. Bu savaş eskiden yaşanmış bir savaş gibi görünse de halen ortaya çıkmamış gelecekte çıkması beklenen bir savaştır. Arapça'da "Büyük Kıyım" anlamına gelen Melhame-i Kübra olarak bi...
Altınbaşak Ovası
Altınbaşak Ovası
Altınbaşak Ovası, bundan yüzyıllar önce dünyadaki yeryüzü hareketleri sonucunda oluşan bir ovadır. Ovalar oluşumlarına göre sınıflandırılır. Türkiye'de bulunan Altınbaşak Ovası tektonik hareketler sonucu oluşan bir ovadır. Çevresel faktörler, doğal f...
Ergene Ovası
Ergene Ovası
Ergene Ovası, Ülkemizin eşsiz coğrafyasının bir parçası olan Ergene Ovası, Trakya bölgesinde bulunan Kırklareli'ye bağlı Babaeski ilçesi mülki sınırları içinde yer alan Ergene ovası verimli ve sulak toprakları ile tarım arazisi olarak kullanıma çok u...
Vardar Ovası
Vardar Ovası
Vardar, sözünün bilinen kökenine ait görüşlerden birisine göre bu söz, Trakya'daki dillerde “Bardários” sözünden geldiği bilinmektedir.Vardar Bölgesi Makedonya'nın 8 istatistiksel bölgelerinden birisidir. Makedonya'nın güney kısmında yer alır. Toprak...
Amik Ovası
Amik Ovası
Amik Ovası, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde Hatay İlinde bulunur. Türkiye'nin verimlilik bakımından en verimli ovası Amik Ovasıdır. Kalın alüvyal toprak tabakası ile kaplı olan ve zirai potansiyel bakımından en verimli ovası olarak bilinir. Hatay ilin...
Balat Ovası Nerede
Balat Ovası Nerede
Balat Ovası Nerede, Ova coğrafyada, deniz seviyesine göre değişik yüksekliklerde bulunan az eğimli bölgelere verilen isimdir. Düzlükler çiftçiliğe dağlardan ya da yaylalardan daha da elverişlidir. Birikinti ovaları adı verilen diğer adıyla alüvyonlu ...
Çarşamba Ovası
Çarşamba Ovası
Çarşamba Ovası, Ülkemizin Karadeniz Bölgesinde orta Karadeniz Bölümünde Bulunun Samsun ilinin nüfus bakımından 3. Büyük ilçesidir. Samsun ilinin doğusunda yer almaktadır. İlçe merkezi Samsun'a 33 KM uzaklıktadır. Samsun'un ilçesi olan Çarşamba Ovasın...
Konya Ovası
Konya Ovası
Konya Ovası, Konya ovası İç Anadolu Bölgesinde Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir ve İç Anadolu'nun ortasındadır. Konya ovasında büyüklü küçüklü göller ve barajlar vardır. Ova budağının güneyi ve Çumra anın güneyinde yer alır. Bu ova Türkiy...

 

Delta Ovaları
Karstik Ovalar
Tektonik Ovalar
Delta Ovası
Amik Ovası Savaşı
Altınbaşak Ovası
Ergene Ovası
Vardar Ovası
Amik Ovası
Balat Ovası Nerede
Çarşamba Ovası
Konya Ovası
Kıyı Ovaları
Iğdır Ovası
Silifke Ovası
Bafra Ovası
Harran Ovası
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Elmalı Ovası
Tercan Ovası
Büyük Menderes Ovası
Marmara Bölgesindeki Ovalar
Dağ Eteği Ovası
Muş Ovası
Türkiye Ovaları
Malazgirt Ovası
Karadeniz Bölgesi Ovaları
Bakırçay Ovası
Ceylanpınar Ovası
Erbaa Ovası
Popüler İçerik
Kıyı Ovaları
Kıyı Ovaları
Kıyı ovaları, Ova coğrafya da deniz yüksekliğine göre değişik yüksekliklerde olan az eğilimli olan yerlere verilen isimdir. Ovalar en önemli tarım sah...
Iğdır Ovası
Iğdır Ovası
Iğdır Ovası: Bu ova adından da anlaşılacağı üzere Iğdır ilinde bulunmaktadır. Iğdır ovasının bir diğer adı Sürmeli Çukurudur. Aras Dağlarının Aras ...
Silifke Ovası
Silifke Ovası
Silifke Ovası, Ülkemizin doğal güzellikleri ile bezenmiş güzel bir Akdeniz kasabası olan Silifke gezilip görülmeye değer önemli bir bölgemizdir. Mülki...
Bafra Ovası
Bafra Ovası
Bafra ovası, Samsun ilimizde on dokuz mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırında yer alan bir ovadır. 56000 hektarlık bir alana sahiptir ve Türkiye'nin...
Harran Ovası
Harran Ovası
Harran Ovası,  Şanlıurfa ilinin güneydoğusundan başlayan ve Suriye sınırına kadar dayanan bir bölgedir. bu ovada yer alan tarihi meşhur Harran ilçes...
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Akdeniz bölgesindeki ovalar, Akdeniz Bölgesi bilindiği gibi Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biridir. Akdeniz bölgesinin ikliminden dolayı ve sulama ...
Elmalı Ovası
Elmalı Ovası
Elmalı Ovası; Muğla ilinin sınırları içerisinde yer alan ancak Antalya iline bağlı ilçelerden birisi Elmalıdır. Antalya ilinin yaklaşık olarak 115 km...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Delta Ovaları
Karstik Ovalar
Tektonik Ovalar
Delta Ovası
Amik Ovası Savaşı
Dağ
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Dağ
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024