Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Marmara Bölgesindeki Ovalar

Marmara Bölgesindeki Ovalar

Marmara Bölgesindeki Ovalar, Marmara bölgesi; Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Balkan yarımadası ile Anadolu arasında bir geçiş alanı oluşturur. Avrupa ile Asya kıtlarını bu bölgede birbirlerine bağlanır. Yaklaşık yüz ölçümü 67,000 km2'dir. Türkiye topraklarının %8,5 teşkil eder. Adını bütünüyle toprakları için de bulunan Marmara denizinden alır. Türkiye'nin ortalama yükseltisi en az olan bölgesidir. Bölgenin en önemli yükseltisi, güneyde Samanlı dağları, Trakya bölümünde Karadeniz boyunca uzanan Yıldız dağları (Istranca) ve güneyinde Uludağ oluşturur. Bu dağlar orta yüksekliktedir. Bölgenin en önemli düzlükleri (Ovaları) ise Ergene, Adapazarı, Yenişehir, Karacabey, İnegöl, Balıkesir, Bursa ve İznik ovalarıdır. Bu bölgedeki yer kabuğu tektonik (Yer kabuğunun yapısının oluşumu ve iç kuvvetlerle şekillenmiştir) yapıya sahiptirler.

Ergene ovası


Adını üzerinden geçen ergene nehrinden alan bu ovanın, havza büyüklüğü 17,323 km2'dir. Marmara bölgesinin kuzeybatı kesiminin, ergene havzasıyla kuzeybatı Marmara kıyılarını kaplamaktadır. Kuzey ve kuzeydoğusunda Yıldız dağları, güney doğuda Ganos ve güneyde koru dağlarıyla çevrilidir. Karasal iklimin egemen olduğu bölge, kışları çok sert geçer, yazlar da sıcak geçer. Doğal bitki örtüsü bozkırdır. Dağlara doğru ormanlık alanlar artmaktadır. Ergene ovası, nüfus yoğunluğunun çok olduğu, verimli bir tarım alanına sahiptir. Ayrıca topraklarında linyit yatakları bulunmaktadır.

Adapazarı Ovası


Samanlı dağları ile Karadeniz arasında, kuzey Anadolu fay bölgesi üzerinde bulunmaktadır. Sakarya nehrinin getirdiği alüvyonların birikmesiyle oluşmuş tektonik (Hareketli) bir ovadır. İstanbul'un Anadolu'nun iç kesimlerine bağlantısını sağlayan en önemli kara yolları üzerinde bulunur. Oldukça düz ve geniştir, havza alanı 600 km2'dir. Birinci derecede deprem kuşağında yer almaktadır. Batısında gecen Sakarya nehri Karadeniz'e dökülür. Bataklık ve sazlık alanlar Sakarya nehrinin eski yataklarını kaplamaktadır.

Yenişehir ovası


Ova doğu ve batı istikametine doğru bir elips şeklindedir. Kuzeyinde Katırlı ve Samanlı dağları, batısında Dinboz ve Kazancı dağları, güneyinde Okuf, ayaz subaşı doğuda ise Hayriye, İncirli tepeleri bulunmaktadır. Havza alanı yaklaşık 15,478 hektar dır.

Karacabey Ovası

Bursa ovasından Görüklü sırtları ile ayrılır. Mustafakemalpaşa ovasından çok hafif bir yükseltiye sahiptir, hara sırtlarıyla ayrılır. Fakat genelde ova Karacabey ovasının devamı gibidir. Batıda Susurluk, Manyas ovaları ile birleşir, havza alanı 18,000 hektar dır.

İnegöl Ovası

Kuzeyde Yenişehir ovasından ayrılır. Doğusunda Ahı dağı güneyde Uludağ sırasının doğu uzantısı olan Domaniç dağları bulunmaktadır. Ovanın batısı ise Uludağ'ın yamaçları ile çevrilidir. Havza alanı 14,800 hektar dır.

Balıkesir Ovası

Marmara bölgesinin güneyinde bulunan ova, adını batısında bulunan Balıkesir kentinden almaktadır. Batı ve kuzeyinde Değirmen. Kalfa, Yeren, Ortaçal ve Karaçal tepeleri bulunmaktadır. Doğuda Simav çayı vadisi ile Ardıçlıbayır, Sapanca sırtları ve Kartal Tepe, güneyde Çatal Dağ, Yapalak Tepe, Yılanlı Tepe ve Devealanı tepesi bulunmaktadır. Havza alanı 45,000 hektar dır.

Bursa ovası

Güneyde Uludağ, kuzeydoğuda Gemic dağı, kuzeyde Mudanya adlarıyla anılan tepeliklerle çevrilidir. Kabaca basık bir elips biçiminde olan ova kuzey, güney doğrultusun 10 km doğu, batı doğrultusun 40 km uzunluğundadır. Havza alanı 39,218 hektar dır.

İznik ovası

Kuzeyden Samanlı dağları, doğudan deprasyon alanını Pamukova çöküntü alanından ayıran yüksek eşik sahası, güneyden ise Gürle dağı ve avdan dağları çevrelenmiştir. Havza alanı 9000 hektar dır.
Son Güncelleme : 20.01.2024 04:50:30
Marmara Bölgesindeki Ovalar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Marmara Bölgesindeki Ovalar Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Marmara Bölgesindeki Ovalar"
Teşekkür ederim işime yaradı ve yardımcı oldu araştırması tamamlamış oldum ama biraz daha fazla örnek bulabilir misiniz
Eay . 05.12.2019 20:09:10
CEVAP YAZ
Delta Ovaları
Delta Ovaları
Delta Ovaları: Oluşumuna göre ovalar altı kısımda incelenmektedir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Tektonik OvalarDelta OvalarKarstik OvalarEski Göl Yeri OvalarıLav Örtüsü OvalarıDağ eteği OvalarıDelta Ovalarının Toprak Özellikleri Nelerdir?Bu türler...
Karstik Ovalar
Karstik Ovalar
Karstik Ovalar: Ülkemizde görülen ova türlerinden biridir. Yeryüzü şekillerinden deniz seviyesinden yüksek olan düzlüklere ova adı verilir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Karstik Ovalar,Tektonik Ovalar,Delta Ovaları,Eski Göl Yeri Ovaları,Lav Örtüsü ...
Tektonik Ovalar
Tektonik Ovalar
Tektonik ovalar, fay hattına bağlı olarak ortaya çıkan çöküntüler sonucunda oluşan alanların alüvyon birikintileri sonucu oluşur. Buralar önemli tarım ve yerleşim alanıdır. Çok sayıda yerleşim alanı bulunur çünkü çok daha ulaşıma elverişlidir. Sıcak ...
Delta Ovası
Delta Ovası
Delta ovası, delta ovaları akarsuların taşıdığı malzemeleri deniz iç kısmında biriktirmesi ve zamanla buraların düzlükler haline gelmesi ile oluşan ovalardır. Delta ovalarının oluşabilmesi için akıntı olmaması gerekir. Aksi halde akıntı ile alüvyonla...
Amik Ovası Savaşı
Amik Ovası Savaşı
Amik ovası savaşı, Amik ovası güneyde Torosların eteklerinde yer alır. Bu savaş eskiden yaşanmış bir savaş gibi görünse de halen ortaya çıkmamış gelecekte çıkması beklenen bir savaştır. Arapça'da "Büyük Kıyım" anlamına gelen Melhame-i Kübra olarak bi...
Altınbaşak Ovası
Altınbaşak Ovası
Altınbaşak Ovası, bundan yüzyıllar önce dünyadaki yeryüzü hareketleri sonucunda oluşan bir ovadır. Ovalar oluşumlarına göre sınıflandırılır. Türkiye'de bulunan Altınbaşak Ovası tektonik hareketler sonucu oluşan bir ovadır. Çevresel faktörler, doğal f...
Ergene Ovası
Ergene Ovası
Ergene Ovası, Ülkemizin eşsiz coğrafyasının bir parçası olan Ergene Ovası, Trakya bölgesinde bulunan Kırklareli'ye bağlı Babaeski ilçesi mülki sınırları içinde yer alan Ergene ovası verimli ve sulak toprakları ile tarım arazisi olarak kullanıma çok u...
Vardar Ovası
Vardar Ovası
Vardar, sözünün bilinen kökenine ait görüşlerden birisine göre bu söz, Trakya'daki dillerde “Bardários” sözünden geldiği bilinmektedir.Vardar Bölgesi Makedonya'nın 8 istatistiksel bölgelerinden birisidir. Makedonya'nın güney kısmında yer alır. Toprak...
Amik Ovası
Amik Ovası
Amik Ovası, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde Hatay İlinde bulunur. Türkiye'nin verimlilik bakımından en verimli ovası Amik Ovasıdır. Kalın alüvyal toprak tabakası ile kaplı olan ve zirai potansiyel bakımından en verimli ovası olarak bilinir. Hatay ilin...
Balat Ovası Nerede
Balat Ovası Nerede
Balat Ovası Nerede, Ova coğrafyada, deniz seviyesine göre değişik yüksekliklerde bulunan az eğimli bölgelere verilen isimdir. Düzlükler çiftçiliğe dağlardan ya da yaylalardan daha da elverişlidir. Birikinti ovaları adı verilen diğer adıyla alüvyonlu ...
Çarşamba Ovası
Çarşamba Ovası
Çarşamba Ovası, Ülkemizin Karadeniz Bölgesinde orta Karadeniz Bölümünde Bulunun Samsun ilinin nüfus bakımından 3. Büyük ilçesidir. Samsun ilinin doğusunda yer almaktadır. İlçe merkezi Samsun'a 33 KM uzaklıktadır. Samsun'un ilçesi olan Çarşamba Ovasın...
Konya Ovası
Konya Ovası
Konya Ovası, Konya ovası İç Anadolu Bölgesinde Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir ve İç Anadolu'nun ortasındadır. Konya ovasında büyüklü küçüklü göller ve barajlar vardır. Ova budağının güneyi ve Çumra anın güneyinde yer alır. Bu ova Türkiy...

 

Delta Ovaları
Karstik Ovalar
Tektonik Ovalar
Delta Ovası
Amik Ovası Savaşı
Altınbaşak Ovası
Ergene Ovası
Vardar Ovası
Amik Ovası
Balat Ovası Nerede
Çarşamba Ovası
Konya Ovası
Kıyı Ovaları
Iğdır Ovası
Silifke Ovası
Bafra Ovası
Harran Ovası
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Elmalı Ovası
Tercan Ovası
Büyük Menderes Ovası
Marmara Bölgesindeki Ovalar
Dağ Eteği Ovası
Muş Ovası
Türkiye Ovaları
Malazgirt Ovası
Karadeniz Bölgesi Ovaları
Bakırçay Ovası
Ceylanpınar Ovası
Erbaa Ovası
Popüler İçerik
Kıyı Ovaları
Kıyı Ovaları
Kıyı ovaları, Ova coğrafya da deniz yüksekliğine göre değişik yüksekliklerde olan az eğilimli olan yerlere verilen isimdir. Ovalar en önemli tarım sah...
Iğdır Ovası
Iğdır Ovası
Iğdır Ovası: Bu ova adından da anlaşılacağı üzere Iğdır ilinde bulunmaktadır. Iğdır ovasının bir diğer adı Sürmeli Çukurudur. Aras Dağlarının Aras ...
Silifke Ovası
Silifke Ovası
Silifke Ovası, Ülkemizin doğal güzellikleri ile bezenmiş güzel bir Akdeniz kasabası olan Silifke gezilip görülmeye değer önemli bir bölgemizdir. Mülki...
Bafra Ovası
Bafra Ovası
Bafra ovası, Samsun ilimizde on dokuz mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırında yer alan bir ovadır. 56000 hektarlık bir alana sahiptir ve Türkiye'nin...
Harran Ovası
Harran Ovası
Harran Ovası,  Şanlıurfa ilinin güneydoğusundan başlayan ve Suriye sınırına kadar dayanan bir bölgedir. bu ovada yer alan tarihi meşhur Harran ilçes...
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Akdeniz bölgesindeki ovalar, Akdeniz Bölgesi bilindiği gibi Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biridir. Akdeniz bölgesinin ikliminden dolayı ve sulama ...
Elmalı Ovası
Elmalı Ovası
Elmalı Ovası; Muğla ilinin sınırları içerisinde yer alan ancak Antalya iline bağlı ilçelerden birisi Elmalıdır. Antalya ilinin yaklaşık olarak 115 km...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Delta Ovaları
Karstik Ovalar
Tektonik Ovalar
Delta Ovası
Amik Ovası Savaşı
Dağ
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Dağ
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024