Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Sander Ovası

Sander Ovası

Sander ovası, Sander ovaları buzulların eridiği yerde ortaya çıkan akarsuların taşıdığı malzemeleri biriktirmesi ile oluşan düzlüklerdir. Kutup bölgeleri ile yüksek dağların üst bölümlerinde bütün yıl hiç erimeden kalan karlara toktağan kar yani daimî kar denir. Enlemin etkisiyle toktağan kar sınırı Ekvatordan kutuplara doğru azalma gösterir. Bugün dünyanın yaklaşık %10'u yaklaşık 15 milyon km karesi buzullarla kaplıdır. Buzulların etki alanı kutuplara doğru daha yakın yerlerdedir.

Kutuplarda ve dağların en yüksek kısımlarında sıcaklığın düşük olmasından dolayı kar şeklinde olan yağışların üst üste birikerek, kalın kar ve buz tabakaları oluşturur. Binlerce yıl boyunca erimeyen bu örtüye kalıcı kar (Toktağan) denir. Kutuplarda 0 metrede başlayan kalıcı kar sınırı Ekvatora doğru yükselir ve 5000 metreye kadar çıkmaktadır. Ülkemizde ise bu sınır 2500 metre olmaktadır. Kalıcı kar örtüsü soğuğun etkisiyle katılaşır ve buzul haline dönüşür. Kutup bölgelerinde ve yüksek dağların üzerinde, başlıca şekillendirici kuvvet buzullardır. Bu alanlarda yağışlar genelde kar şeklinde olur. Sıcaklık her zaman 0 derecenin altında olduğundan yağan karlar tamamen erimez. Erimeden kalan karlar üst üste yığılır. Yıl boyunca kalkmayan karlara daimî kar denir. Kalıcı kar sınırı enleme bağlı değişim gösterir. Ekvatoral bölgede 5000-6000 metreden geçen kalıcı kar sınırı, Türkiye'de kenar dağlar üzerinde 3200-3500 metrede ulaşılır. İç kesimlerde ise 4000 metreden geçer. Kutuplarda ve dağların yüksek kesimlerinde meydana gelen buzulların birçok çeşidi bulunmaktadır.
  • Sirk buzulu: Yüksek dağlık alanlardaki küçük çukurları dolduran buzullardır. Ülkemizde bazı yüksek dağlık bölgelerde bulunur. Örnek olarak: Ağrı, Cilo, Süphan, Ağrı, Erciyes, Kaçkar, Beydağları, Sat, Tendürek, Bolkar, Geyik dağları, Binboğa dağları gibi.
  • Vadi buzulu: Buzul aşındırması ile oluşan vadilerin içini doldurmuş olan buzullardır. Cilo dağında olduğu gibi.
  • Örtü buzulu: Kutup bölgelerinde görülür. Antartika ve Gröndland görülen buzullardır. Kutup bölgelerinde yüzen buz dağlarına Aysberg denilir.
  • Takke buzulu: Volkan dağlarının üst kesimlerinde oluşan buzullardır. Ağrı dağında olduğu gibi.
Buzullar aşındırdıkları materyalleri bir süre taşıdıktan sonra başka bir yerde biriktirirler. Böylece buzul biriktirme şekilleri oluşur. Buzullardan çıkan akarsular, buzulların önünde ova şeklinde geniş düzlükler oluşturmaktadır. Bu düzlüklere sander ovası denir. Buzulların, vadi yamaçlarından koparmış oldukları kaya parçalarına taş ve topraklara moren (Buzultaş) denir. Bunlar, buzulların tabanında buzul dillerinin yanlarında ve önlerinde birikmektedir. Böylece moren setleri meydana gelmekte. Dağların yüksek kesimlerinde buzulların ilk oluşmaya başladığı yerlerdeki çukurlarda sular toplanarak küçük göller meydana gelmektedir. Bunlara sirk gölleri denmektedir. Türkiye'nin bugünkü yer şekillerinin oluşmasında en az etkili olan dış kuvvet buzullar olmaktadır.
Son Güncelleme : 20.01.2024 17:11:38
Sander Ovası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Sander Ovası Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Sander Ovası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Delta Ovaları
Delta Ovaları
Delta Ovaları: Oluşumuna göre ovalar altı kısımda incelenmektedir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Tektonik OvalarDelta OvalarKarstik OvalarEski Göl Yeri OvalarıLav Örtüsü OvalarıDağ eteği OvalarıDelta Ovalarının Toprak Özellikleri Nelerdir?Bu türler...
Karstik Ovalar
Karstik Ovalar
Karstik Ovalar: Ülkemizde görülen ova türlerinden biridir. Yeryüzü şekillerinden deniz seviyesinden yüksek olan düzlüklere ova adı verilir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Karstik Ovalar,Tektonik Ovalar,Delta Ovaları,Eski Göl Yeri Ovaları,Lav Örtüsü ...
Tektonik Ovalar
Tektonik Ovalar
Tektonik ovalar, fay hattına bağlı olarak ortaya çıkan çöküntüler sonucunda oluşan alanların alüvyon birikintileri sonucu oluşur. Buralar önemli tarım ve yerleşim alanıdır. Çok sayıda yerleşim alanı bulunur çünkü çok daha ulaşıma elverişlidir. Sıcak ...
Delta Ovası
Delta Ovası
Delta ovası, delta ovaları akarsuların taşıdığı malzemeleri deniz iç kısmında biriktirmesi ve zamanla buraların düzlükler haline gelmesi ile oluşan ovalardır. Delta ovalarının oluşabilmesi için akıntı olmaması gerekir. Aksi halde akıntı ile alüvyonla...
Amik Ovası Savaşı
Amik Ovası Savaşı
Amik ovası savaşı, Amik ovası güneyde Torosların eteklerinde yer alır. Bu savaş eskiden yaşanmış bir savaş gibi görünse de halen ortaya çıkmamış gelecekte çıkması beklenen bir savaştır. Arapça'da "Büyük Kıyım" anlamına gelen Melhame-i Kübra olarak bi...
Altınbaşak Ovası
Altınbaşak Ovası
Altınbaşak Ovası, bundan yüzyıllar önce dünyadaki yeryüzü hareketleri sonucunda oluşan bir ovadır. Ovalar oluşumlarına göre sınıflandırılır. Türkiye'de bulunan Altınbaşak Ovası tektonik hareketler sonucu oluşan bir ovadır. Çevresel faktörler, doğal f...
Ergene Ovası
Ergene Ovası
Ergene Ovası, Ülkemizin eşsiz coğrafyasının bir parçası olan Ergene Ovası, Trakya bölgesinde bulunan Kırklareli'ye bağlı Babaeski ilçesi mülki sınırları içinde yer alan Ergene ovası verimli ve sulak toprakları ile tarım arazisi olarak kullanıma çok u...
Vardar Ovası
Vardar Ovası
Vardar, sözünün bilinen kökenine ait görüşlerden birisine göre bu söz, Trakya'daki dillerde “Bardários” sözünden geldiği bilinmektedir.Vardar Bölgesi Makedonya'nın 8 istatistiksel bölgelerinden birisidir. Makedonya'nın güney kısmında yer alır. Toprak...
Amik Ovası
Amik Ovası
Amik Ovası, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde Hatay İlinde bulunur. Türkiye'nin verimlilik bakımından en verimli ovası Amik Ovasıdır. Kalın alüvyal toprak tabakası ile kaplı olan ve zirai potansiyel bakımından en verimli ovası olarak bilinir. Hatay ilin...
Balat Ovası Nerede
Balat Ovası Nerede
Balat Ovası Nerede, Ova coğrafyada, deniz seviyesine göre değişik yüksekliklerde bulunan az eğimli bölgelere verilen isimdir. Düzlükler çiftçiliğe dağlardan ya da yaylalardan daha da elverişlidir. Birikinti ovaları adı verilen diğer adıyla alüvyonlu ...
Çarşamba Ovası
Çarşamba Ovası
Çarşamba Ovası, Ülkemizin Karadeniz Bölgesinde orta Karadeniz Bölümünde Bulunun Samsun ilinin nüfus bakımından 3. Büyük ilçesidir. Samsun ilinin doğusunda yer almaktadır. İlçe merkezi Samsun'a 33 KM uzaklıktadır. Samsun'un ilçesi olan Çarşamba Ovasın...
Konya Ovası
Konya Ovası
Konya Ovası, Konya ovası İç Anadolu Bölgesinde Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir ve İç Anadolu'nun ortasındadır. Konya ovasında büyüklü küçüklü göller ve barajlar vardır. Ova budağının güneyi ve Çumra anın güneyinde yer alır. Bu ova Türkiy...

 

Delta Ovaları
Karstik Ovalar
Tektonik Ovalar
Delta Ovası
Amik Ovası Savaşı
Altınbaşak Ovası
Ergene Ovası
Vardar Ovası
Amik Ovası
Balat Ovası Nerede
Çarşamba Ovası
Konya Ovası
Kıyı Ovaları
Iğdır Ovası
Silifke Ovası
Bafra Ovası
Harran Ovası
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Elmalı Ovası
Tercan Ovası
Büyük Menderes Ovası
Marmara Bölgesindeki Ovalar
Dağ Eteği Ovası
Muş Ovası
Türkiye Ovaları
Malazgirt Ovası
Karadeniz Bölgesi Ovaları
Bakırçay Ovası
Ceylanpınar Ovası
Erbaa Ovası
Popüler İçerik
Kıyı Ovaları
Kıyı Ovaları
Kıyı ovaları, Ova coğrafya da deniz yüksekliğine göre değişik yüksekliklerde olan az eğilimli olan yerlere verilen isimdir. Ovalar en önemli tarım sah...
Iğdır Ovası
Iğdır Ovası
Iğdır Ovası: Bu ova adından da anlaşılacağı üzere Iğdır ilinde bulunmaktadır. Iğdır ovasının bir diğer adı Sürmeli Çukurudur. Aras Dağlarının Aras ...
Silifke Ovası
Silifke Ovası
Silifke Ovası, Ülkemizin doğal güzellikleri ile bezenmiş güzel bir Akdeniz kasabası olan Silifke gezilip görülmeye değer önemli bir bölgemizdir. Mülki...
Bafra Ovası
Bafra Ovası
Bafra ovası, Samsun ilimizde on dokuz mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırında yer alan bir ovadır. 56000 hektarlık bir alana sahiptir ve Türkiye'nin...
Harran Ovası
Harran Ovası
Harran Ovası,  Şanlıurfa ilinin güneydoğusundan başlayan ve Suriye sınırına kadar dayanan bir bölgedir. bu ovada yer alan tarihi meşhur Harran ilçes...
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Akdeniz bölgesindeki ovalar, Akdeniz Bölgesi bilindiği gibi Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biridir. Akdeniz bölgesinin ikliminden dolayı ve sulama ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Delta Ovaları
Karstik Ovalar
Tektonik Ovalar
Delta Ovası
Amik Ovası Savaşı
Dağ
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Dağ
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024