Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Doğu Anadolu Bölgesi Ovaları

Doğu Anadolu Bölgesi Ovaları

Doğu Anadolu Bölgesi Ovaları: Yurdumuzun doğusunda 164.000 kilo metre karelik bir alan ile Türkiye yüz ölçümünün %21'ini kaplamaktadır. Bütün coğrafi bölgeler arasında yüz ölçümünün büyüklüğü bakımından 1. Sırada bulunmaktadır. Kuzey ve güney yönünde en geniş yer kaplayan bölgemizdir. Doğu Anadolu Bölgesi denildiğinde akla her ne kadar dağlar gelse de bu çevrede fazla sayıda ova da yer almaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinin ovaları bölgede özellikle tarımsal faaliyetlerin yapıldığı yerlerdir. Hayvancılığa elverişli olmasından dolayı hayvancılığın da yapıldığı bilinmektedir.

Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla yer edinen yer biçimleri de herkesin bildiği gibi dağlardır. Bölge dağlık bir görünüşe haiz bulunmasına rağmen dağların peşinden en çok gözlemlenen yer biçimleri ovalar ve platolar olarak tam olarak gözükmektedir. Aras ve Fırat nehirlerinin kolları burada yer alan platoları parçalayarak küçük parçalara ayırmaktadır. Bölgede yer alan dağlar, doğu ve batı doğrultusunda ve üç sıra durumunda uzanırlar. Dağlar arasında ise çöküntü ovalan bulunur.

Bölgenin kuzeyinde, batıdan doğuya doğru Çimen, Kop, Allahuekber ve yalnız çam dağları uzanır. Orta sırada, Munzur dağları, Karasu ve Aras dağları ve Ağrı dağı yer alır. Güneyde bulunan dağlar ise Güneydoğu toroslar, Bitlis dağları, buzul dağlarıdır. Bu dağlar üçüncü jeolojik zamanda Alp ve Himalaya orojenik sisteminin uzantısı şeklinde kıvrılma neticesinde meydana gelmiştir. Bölgede Van gölünün kuzeyinde kuzeydoğu güneybatı yönünde uzanan kırık hattı boyunca, Nemrut, Süphan, Tendürek, Ağrı volkanik dağları uzanır.

Doğu Anadolu Bölgesinde Oluşan Ovalar


Bölgede bulunan dağların çöküntülerinde ovalar meydana gelmiştir. Birinci çöküntü kuşağı; Ardahan, Göle ve Çıldır gölünü oluşturur. İkinci çöküntü kuşağını; Erzurum, Erzincan, Pasinler, Horasan ve Iğdır ovaları meydana getirir. Üçüncü çöküntü kuşağını ise; Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Van Gölü çanakları ve bunların içerisinde bulunan ovalar oluşturmaktadır. Doğu Anadolu bölgesinde; Doğu Beyazıt, Kara köse Eleşkirt, Malazgirt, Muş, Elazığ ya da Ulu ova, Elbisulunantan, Malatya, Bingöl, Erzurum, Erzincan, Tercan, Kağızman, Pasinler, Iğdır ovaları yer bulunmaktadır.

Bu da bölgenin ova bakımından ciddi anlamda zengin olduğunu göstermektedir. Doğu Anadolu Bölgesinde her ne kadar fazla miktarda ova yer alsa da bu ovalar iklim koşullarının uygun olmamasından sebep tarımsal faaliyetlere fazla elverişli değildir. İklimin sert olmasından dolayı bu ovalarda yalnızca birkaç cins bitkinin yetiştirildiği biliniyor. Özellikle arpa ve buğday soğuğa dayanıklılığından dolayı bölgede en fazla yetiştirilen tarım ürünleridir. Bölgede bulunan yer şekillerinin başlıca etkileri ise yükseltiden sebep sıcaklık değerleri düşmüştür. Tarım ürünleri düşük sıcaklığın etkisi ile daha geç zamanda olgunlaşır. Kuzey ve güney doğrultusunda ulaşım oldukça zordur. Doğu ve batı yönünde ulaşım daha kolaydır. Ekilebilen olan bölgeler azalmıştır. Yükselti ve yaz yağışlarından sebep hayvancılık oldukça gelişmiştir. Yükselti ve dağların uzanış doğrultuları akarsuların debi ve rejimlerini, tarım ürünlerini, sosyal ve ekonomik bakımdan yapısını etkilemiştir. Bölgede yüzey biçimlerine bağlı olarak yollar doğu ve balı istikametinde uzanır. Türkiye'de ulaşım ağının en seyrek ve en elverişsiz bulunduğu yerdir. Van gölünde deniz ulaşımı yapılmaktadır.

Son Güncelleme : 21.01.2024 06:54:50
Doğu Anadolu Bölgesi Ovaları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Doğu Anadolu Bölgesi Ovaları Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Doğu Anadolu Bölgesi Ovaları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Delta Ovaları
Delta Ovaları
Delta Ovaları: Oluşumuna göre ovalar altı kısımda incelenmektedir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Tektonik OvalarDelta OvalarKarstik OvalarEski Göl Yeri OvalarıLav Örtüsü OvalarıDağ eteği OvalarıDelta Ovalarının Toprak Özellikleri Nelerdir?Bu türler...
Karstik Ovalar
Karstik Ovalar
Karstik Ovalar: Ülkemizde görülen ova türlerinden biridir. Yeryüzü şekillerinden deniz seviyesinden yüksek olan düzlüklere ova adı verilir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Karstik Ovalar,Tektonik Ovalar,Delta Ovaları,Eski Göl Yeri Ovaları,Lav Örtüsü ...
Tektonik Ovalar
Tektonik Ovalar
Tektonik ovalar, fay hattına bağlı olarak ortaya çıkan çöküntüler sonucunda oluşan alanların alüvyon birikintileri sonucu oluşur. Buralar önemli tarım ve yerleşim alanıdır. Çok sayıda yerleşim alanı bulunur çünkü çok daha ulaşıma elverişlidir. Sıcak ...
Delta Ovası
Delta Ovası
Delta ovası, delta ovaları akarsuların taşıdığı malzemeleri deniz iç kısmında biriktirmesi ve zamanla buraların düzlükler haline gelmesi ile oluşan ovalardır. Delta ovalarının oluşabilmesi için akıntı olmaması gerekir. Aksi halde akıntı ile alüvyonla...
Amik Ovası Savaşı
Amik Ovası Savaşı
Amik ovası savaşı, Amik ovası güneyde Torosların eteklerinde yer alır. Bu savaş eskiden yaşanmış bir savaş gibi görünse de halen ortaya çıkmamış gelecekte çıkması beklenen bir savaştır. Arapça'da "Büyük Kıyım" anlamına gelen Melhame-i Kübra olarak bi...
Altınbaşak Ovası
Altınbaşak Ovası
Altınbaşak Ovası, bundan yüzyıllar önce dünyadaki yeryüzü hareketleri sonucunda oluşan bir ovadır. Ovalar oluşumlarına göre sınıflandırılır. Türkiye'de bulunan Altınbaşak Ovası tektonik hareketler sonucu oluşan bir ovadır. Çevresel faktörler, doğal f...
Ergene Ovası
Ergene Ovası
Ergene Ovası, Ülkemizin eşsiz coğrafyasının bir parçası olan Ergene Ovası, Trakya bölgesinde bulunan Kırklareli'ye bağlı Babaeski ilçesi mülki sınırları içinde yer alan Ergene ovası verimli ve sulak toprakları ile tarım arazisi olarak kullanıma çok u...
Vardar Ovası
Vardar Ovası
Vardar, sözünün bilinen kökenine ait görüşlerden birisine göre bu söz, Trakya'daki dillerde “Bardários” sözünden geldiği bilinmektedir.Vardar Bölgesi Makedonya'nın 8 istatistiksel bölgelerinden birisidir. Makedonya'nın güney kısmında yer alır. Toprak...
Amik Ovası
Amik Ovası
Amik Ovası, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde Hatay İlinde bulunur. Türkiye'nin verimlilik bakımından en verimli ovası Amik Ovasıdır. Kalın alüvyal toprak tabakası ile kaplı olan ve zirai potansiyel bakımından en verimli ovası olarak bilinir. Hatay ilin...
Balat Ovası Nerede
Balat Ovası Nerede
Balat Ovası Nerede, Ova coğrafyada, deniz seviyesine göre değişik yüksekliklerde bulunan az eğimli bölgelere verilen isimdir. Düzlükler çiftçiliğe dağlardan ya da yaylalardan daha da elverişlidir. Birikinti ovaları adı verilen diğer adıyla alüvyonlu ...
Çarşamba Ovası
Çarşamba Ovası
Çarşamba Ovası, Ülkemizin Karadeniz Bölgesinde orta Karadeniz Bölümünde Bulunun Samsun ilinin nüfus bakımından 3. Büyük ilçesidir. Samsun ilinin doğusunda yer almaktadır. İlçe merkezi Samsun'a 33 KM uzaklıktadır. Samsun'un ilçesi olan Çarşamba Ovasın...
Konya Ovası
Konya Ovası
Konya Ovası, Konya ovası İç Anadolu Bölgesinde Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir ve İç Anadolu'nun ortasındadır. Konya ovasında büyüklü küçüklü göller ve barajlar vardır. Ova budağının güneyi ve Çumra anın güneyinde yer alır. Bu ova Türkiy...

 

Delta Ovaları
Karstik Ovalar
Tektonik Ovalar
Delta Ovası
Amik Ovası Savaşı
Altınbaşak Ovası
Ergene Ovası
Vardar Ovası
Amik Ovası
Balat Ovası Nerede
Çarşamba Ovası
Konya Ovası
Kıyı Ovaları
Iğdır Ovası
Silifke Ovası
Bafra Ovası
Harran Ovası
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Elmalı Ovası
Tercan Ovası
Büyük Menderes Ovası
Marmara Bölgesindeki Ovalar
Dağ Eteği Ovası
Muş Ovası
Türkiye Ovaları
Malazgirt Ovası
Karadeniz Bölgesi Ovaları
Bakırçay Ovası
Ceylanpınar Ovası
Erbaa Ovası
Popüler İçerik
Kıyı Ovaları
Kıyı Ovaları
Kıyı ovaları, Ova coğrafya da deniz yüksekliğine göre değişik yüksekliklerde olan az eğilimli olan yerlere verilen isimdir. Ovalar en önemli tarım sah...
Iğdır Ovası
Iğdır Ovası
Iğdır Ovası: Bu ova adından da anlaşılacağı üzere Iğdır ilinde bulunmaktadır. Iğdır ovasının bir diğer adı Sürmeli Çukurudur. Aras Dağlarının Aras ...
Silifke Ovası
Silifke Ovası
Silifke Ovası, Ülkemizin doğal güzellikleri ile bezenmiş güzel bir Akdeniz kasabası olan Silifke gezilip görülmeye değer önemli bir bölgemizdir. Mülki...
Bafra Ovası
Bafra Ovası
Bafra ovası, Samsun ilimizde on dokuz mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırında yer alan bir ovadır. 56000 hektarlık bir alana sahiptir ve Türkiye'nin...
Harran Ovası
Harran Ovası
Harran Ovası, Şanlıurfa ilinin güneydoğusundan başlayan ve Suriye sınırına kadar dayanan bir bölgedir. bu ovada yer alan tarihi meşhur Harran ilçes...
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Akdeniz bölgesindeki ovalar, Akdeniz Bölgesi bilindiği gibi Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biridir. Akdeniz bölgesinin ikliminden dolayı ve sulama ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Delta Ovaları
Karstik Ovalar
Tektonik Ovalar
Delta Ovası
Amik Ovası Savaşı
Dağ
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Dağ
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024