Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Çarşamba Ovası

Çarşamba Ovası

Çarşamba Ovası, Ülkemizin Karadeniz Bölgesinde orta Karadeniz Bölümünde Bulunun Samsun ilinin nüfus bakımından 3. Büyük ilçesidir. Samsun ilinin doğusunda yer almaktadır. İlçe merkezi Samsun'a 33 KM uzaklıktadır. Samsun'un ilçesi olan Çarşamba Ovasının batısında Tekkeköy, doğusunda terme, güneyinde ise Salıpazarı ve Ayvacık ilçeleri yer almaktadır.

Çarşamba Ovasının İklim ve Bitki Örtüsü


Çarşamba Ovası Ülkemizin Orta Karadeniz Bölümünde yer aldığından dolayı tipik Orta Karadeniz iklimi hüküm sürer. Yaz ayları serin, kış ayları ise ılık ve yağışlı geçer. Yıllık yağış ortalaması 600-700 MM'dir. Yıllık sıcaklık ortalaması ise 15-17 C'dir. En soğuk ayları; Ocak, Şubat ayları, en sıcak ayları ise temmuz Ağustos aylarıdır. Çarşamba Ovası bitki örtüsü yönünden zengin bir ovadır. 53300 hektar tarım arazisine sahiptir. Çarşamba Ovasının kuzeyinde Ladin, kayın ormanlar, akarsu boyları ile kıyı kesimlerinde ise kavak ve söğüt ağaçları yaygındır. Ovanın güney kesiminde ise meşe, ahlat, alıç ağaçları ve çayır otları bulunmaktadır. Ovanın geniş meraların yanı sıra sazlık ve bataklıklarda mevcuttur.

Çarşamba Ovasının Tarihçesi


Çarşamba ovası yerleşik hayata geçişi M. Ö. 4000'lere kadar dayanmakta olduğu söylenmektedir. Ancak ne zaman kurulmuş olduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Çarşamba ovası M. Ö. 4000'lerden itibaren Hitit ve Pers egemenlikleri altında yaşamıştır. M. S 63'lerde Roma İmparatorluğuna bağlanmış ve daha sonra Bizans topraklarına katılmıştır. Anadolu Selçuklu Devletinin dağılması sonucu Beylikler dönemi başlamıştır. Bu Beylikler döneminde Samsun yöresinde Canik Beylikleri adı altında yeni idari beylikler oluşmuştur. Bu beylikler beş tanedir ve bunlardan en kuvvetlisi olan Taceddinoğulları Çarşamba Ovasında hüküm sürmeye başlamıştır. Teceddinoğulları Beyliklerin en kuvvetlis olduğundan dolay Çarşamba Ovası Canik beylerinin merkezi haline gelmiştir. Teceddinoğulları Beyliği ilçenin bugünkü batı yakasında bulunan Sarıcalı mahallesinde oturur ve hükmederlerdi. 1071 Malazgirt meydan Savaş'ından sonra Anadolu'ya göç eden Porsukoğulları Çarşamba Ovasına gelip yerleşmiş ve daha sonra bulundukları yere Porsuk mahallesi adını vermişlerdir. Burada 1370 yılında büyük bir panayır kurulmuş ve bu panayır Çarşamba günü kurulduğu için çarşamba Pazarı denmiştir. İşte çarşamba ismi buradan gelmektedir. 1. İnci Dünya Savaşı sonrası 1920 yılında Ankara Hükumeti tarafından görevlendirilen Osman Ağa, türeyen Rumların ve Ermenilerin dağlarda teşkil ettiği çeteleri imha etmiş ve bölgede emniyet ve asayişi kısmen sağlamış, bundan sonra da Çarşamba'ya yerleşim için göçler başlamıştır. Cumhuriyetten sonra 1925 yılında Belediye teşkilatı kurulmuştur.

Çarşamba Ovasının Ekonomik Yapısı


Çarşamba Ovası Yeşilırmak'ın oluşturduğu verimli delta ovasının üzerine kurulmuştur. Yeşilırmak'ın suladığı ova tarıma son derece elverişli olduğu için halkın büyük bir kısmı tarımla uğraşmaktadır. İlçede tarım Türkiye'ye üretim yapacak kadar gelişmiştir. Samsun mısır üretiminde Türkiye'nin %39'unu sağlarken mısırın çoğunu Çarşamba ilçesinden elde eder. Çarşamba İlçesin de yılda ortalama 42.346 KG tütün yetiştirilmektedir ve ayrıca şeker fabrikasının üretime başlamasıyla şeker pancarı yetiştirilmeye başlanmıştır bunun yanı sıra şeker fabrikasının faaliyete girmesiyle ilçe de küçük ve büyük baş hayvancılık yetiştirmesinde gelişmesine yol açmıştır. Çarşamba ovasında yetiştirilen ürünler; buğday, arpa, çeltik, fasulye, soya fasulye, nohut, şeker pancarı, ayçiçeği, şeftali, fındık ve elma başta olmak üzere çok çeşitlidir.
Son Güncelleme : 19.01.2024 10:36:07
Çarşamba Ovası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Çarşamba Ovası Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Çarşamba Ovası"
Bu bir delta ovası mı
5.sınıf Öğrencisi . 18.12.2018 19:51:28
CEVAP YAZ
Delta Ovaları
Delta Ovaları
Delta Ovaları: Oluşumuna göre ovalar altı kısımda incelenmektedir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Tektonik OvalarDelta OvalarKarstik OvalarEski Göl Yeri OvalarıLav Örtüsü OvalarıDağ eteği OvalarıDelta Ovalarının Toprak Özellikleri Nelerdir?Bu türler...
Karstik Ovalar
Karstik Ovalar
Karstik Ovalar: Ülkemizde görülen ova türlerinden biridir. Yeryüzü şekillerinden deniz seviyesinden yüksek olan düzlüklere ova adı verilir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Karstik Ovalar,Tektonik Ovalar,Delta Ovaları,Eski Göl Yeri Ovaları,Lav Örtüsü ...
Tektonik Ovalar
Tektonik Ovalar
Tektonik ovalar, fay hattına bağlı olarak ortaya çıkan çöküntüler sonucunda oluşan alanların alüvyon birikintileri sonucu oluşur. Buralar önemli tarım ve yerleşim alanıdır. Çok sayıda yerleşim alanı bulunur çünkü çok daha ulaşıma elverişlidir. Sıcak ...
Delta Ovası
Delta Ovası
Delta ovası, delta ovaları akarsuların taşıdığı malzemeleri deniz iç kısmında biriktirmesi ve zamanla buraların düzlükler haline gelmesi ile oluşan ovalardır. Delta ovalarının oluşabilmesi için akıntı olmaması gerekir. Aksi halde akıntı ile alüvyonla...
Amik Ovası Savaşı
Amik Ovası Savaşı
Amik ovası savaşı, Amik ovası güneyde Torosların eteklerinde yer alır. Bu savaş eskiden yaşanmış bir savaş gibi görünse de halen ortaya çıkmamış gelecekte çıkması beklenen bir savaştır. Arapça'da "Büyük Kıyım" anlamına gelen Melhame-i Kübra olarak bi...
Altınbaşak Ovası
Altınbaşak Ovası
Altınbaşak Ovası, bundan yüzyıllar önce dünyadaki yeryüzü hareketleri sonucunda oluşan bir ovadır. Ovalar oluşumlarına göre sınıflandırılır. Türkiye'de bulunan Altınbaşak Ovası tektonik hareketler sonucu oluşan bir ovadır. Çevresel faktörler, doğal f...
Ergene Ovası
Ergene Ovası
Ergene Ovası, Ülkemizin eşsiz coğrafyasının bir parçası olan Ergene Ovası, Trakya bölgesinde bulunan Kırklareli'ye bağlı Babaeski ilçesi mülki sınırları içinde yer alan Ergene ovası verimli ve sulak toprakları ile tarım arazisi olarak kullanıma çok u...
Vardar Ovası
Vardar Ovası
Vardar, sözünün bilinen kökenine ait görüşlerden birisine göre bu söz, Trakya'daki dillerde “Bardários” sözünden geldiği bilinmektedir.Vardar Bölgesi Makedonya'nın 8 istatistiksel bölgelerinden birisidir. Makedonya'nın güney kısmında yer alır. Toprak...
Amik Ovası
Amik Ovası
Amik Ovası, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde Hatay İlinde bulunur. Türkiye'nin verimlilik bakımından en verimli ovası Amik Ovasıdır. Kalın alüvyal toprak tabakası ile kaplı olan ve zirai potansiyel bakımından en verimli ovası olarak bilinir. Hatay ilin...
Balat Ovası Nerede
Balat Ovası Nerede
Balat Ovası Nerede, Ova coğrafyada, deniz seviyesine göre değişik yüksekliklerde bulunan az eğimli bölgelere verilen isimdir. Düzlükler çiftçiliğe dağlardan ya da yaylalardan daha da elverişlidir. Birikinti ovaları adı verilen diğer adıyla alüvyonlu ...
Konya Ovası
Konya Ovası
Konya Ovası, Konya ovası İç Anadolu Bölgesinde Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir ve İç Anadolu'nun ortasındadır. Konya ovasında büyüklü küçüklü göller ve barajlar vardır. Ova budağının güneyi ve Çumra anın güneyinde yer alır. Bu ova Türkiy...
Kıyı Ovaları
Kıyı Ovaları
Kıyı ovaları, Ova coğrafya da deniz yüksekliğine göre değişik yüksekliklerde olan az eğilimli olan yerlere verilen isimdir. Ovalar en önemli tarım sahalarıdır. Ovalar önemli kentlerde kurulur. Ovalar yaylalardan, çiftliklerden, dağlardan daha elveriş...

 

Delta Ovaları
Karstik Ovalar
Tektonik Ovalar
Delta Ovası
Amik Ovası Savaşı
Altınbaşak Ovası
Ergene Ovası
Vardar Ovası
Amik Ovası
Balat Ovası Nerede
Çarşamba Ovası
Konya Ovası
Kıyı Ovaları
Iğdır Ovası
Silifke Ovası
Bafra Ovası
Harran Ovası
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Elmalı Ovası
Tercan Ovası
Büyük Menderes Ovası
Marmara Bölgesindeki Ovalar
Dağ Eteği Ovası
Muş Ovası
Türkiye Ovaları
Malazgirt Ovası
Karadeniz Bölgesi Ovaları
Bakırçay Ovası
Ceylanpınar Ovası
Erbaa Ovası
Popüler İçerik
Iğdır Ovası
Iğdır Ovası
Iğdır Ovası: Bu ova adından da anlaşılacağı üzere Iğdır ilinde bulunmaktadır. Iğdır ovasının bir diğer adı Sürmeli Çukurudur. Aras Dağlarının Aras ...
Silifke Ovası
Silifke Ovası
Silifke Ovası, Ülkemizin doğal güzellikleri ile bezenmiş güzel bir Akdeniz kasabası olan Silifke gezilip görülmeye değer önemli bir bölgemizdir. Mülki...
Bafra Ovası
Bafra Ovası
Bafra ovası, Samsun ilimizde on dokuz mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırında yer alan bir ovadır. 56000 hektarlık bir alana sahiptir ve Türkiye'nin...
Harran Ovası
Harran Ovası
Harran Ovası,  Şanlıurfa ilinin güneydoğusundan başlayan ve Suriye sınırına kadar dayanan bir bölgedir. bu ovada yer alan tarihi meşhur Harran ilçes...
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Akdeniz bölgesindeki ovalar, Akdeniz Bölgesi bilindiği gibi Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biridir. Akdeniz bölgesinin ikliminden dolayı ve sulama ...
Elmalı Ovası
Elmalı Ovası
Elmalı Ovası; Muğla ilinin sınırları içerisinde yer alan ancak Antalya iline bağlı ilçelerden birisi Elmalıdır. Antalya ilinin yaklaşık olarak 115 km...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Delta Ovaları
Karstik Ovalar
Tektonik Ovalar
Delta Ovası
Amik Ovası Savaşı
Dağ
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Dağ
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024