Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Karadeniz Bölgesi Ovaları

Karadeniz Bölgesi Ovaları

Karadeniz Bölgesi Ovaları, Karadeniz bölgesi ismini, komşu olduğu Karadeniz'den almıştır. Ülkemizde önemli bir nüfusa sahip olan bölge tarım açısından önemli ve verimli bir toprak hazinesine sahiptir. Bol yağış alan iklim koşulları bölgede, başta tütün, mısır, çay, fındık ve bu tarım ürünleri gibi bolca neme ihtiyaç duyan diğer tarım ürünlerinin yetişiyor olması Karadeniz bölgesi için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Karadeniz bölgesi üç kesime ayrılmıştır. Bu kesimler;
 • Doğu Karadeniz Bölgesi,
 • Batı Karadeniz Bölgesi,
 • Orta Karadeniz Bölgesidir.
Karadeniz bölgesinde bulunan çok sayıda dağlar ve ovalar, bölge olarak dağılım göstermektedir. Bölgenin en uzun dağları Doğu Karadeniz bölümünde yer almaktadır. Doğu Karadeniz bölümünde dağlar iki sıra halinde uzanmaktadır. Batı Karadeniz'de ise birbirine paralel üç sıra halinde dağlar uzanmaktadır. Bu üç sıra halinde uzanan dağlar, Orta Karadeniz'de kıyıdan uzaklaşıp, tek sıra halinde uzanmaya devam etmektedir. Belirtilen bölgelerdeki dağ uzantıları sayesinde oluşan çeşitli ovalar mevcuttur. Bu ovaları iki şekilde ayırırız: Bölgenin en geniş alana sahip kıyı ovaları;
 • Bafra Ovası,
 • Çarşamba Ovasıdır. Bu ovalar delta ovalarıdır.
Karadeniz Bölgesinde yer alan diğer ovalar ise iç kesimde yer almaktadır. Bu iç kesimde yer alan ovalar ise;
 • Taşova,
 • Suluova,
 • Merzifon,
 • Turhal,
 • Boyabat,
 • Tosya'dır. Bu ovalar çöküntü ovalardır ve Türkiye'de en aktif deprem bölgelerini oluşturmaktadırlar.

Taşova


Taşova ilçesi, çok verimli alüvyonlara sahip olan Erbaa ovasının batısına uzanan girintisinde yer almaktadır. Taşova ilçesi, doğal orman sınırları içerisindedir. Yer yer korunmuş ve bozulmuş ormanlar vardır. Ağaç çeşitleri arasında kayın, meşe, çam ve ardıç ağaçları bulunmaktadır. İçerisinden Yeşilırmak geçmekte olan Taşova, toprak açısından zengin minerallere sahipliği ile yıllar boyu tam bir tarım ilahı halinde olmuştur. Bazen Karadeniz ikliminin bazense İç Anadolu ikliminin gözlendiği Taşova, aslında tarım açısından el verişli bir toprağa sahipken günümüzde kentleşme dönüşümü nedeni ile kooperatif konutlara kapatıldığı için tarımsal yetiştiricilik ve besicilik kısıtlanarak, azalmaya gitmektedir.

Suluova


Önceki ismi Suluca olan bir bucakken, 1946 yılında Suluova ismini alarak ilçe olmuştur. Suluova ilçesi, Orta Karadeniz Bölgesinin en şirin ilçelerinden biridir. İlçenin ekonomik yapısında Şeker fabrikası, maden ocakları önemli yere sahiptir. Yanı sıra, son 30 yıl içerisinde yeni sanayi yatırımları genişlemiş, hayvan ve tarımcılık alanı geliştirilmiştir. Bunun dışında ise çok zengin bir linyit kaynağına sahiptir.

Merzifon


Merzifon ilçesinin ismini nereden ve nasıl aldığı ile ilgili çeşitli rivayetler olsa da hala nasıl ve kim tarafından bu ismi aldığı ile ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Merzifon ilçesi; ülkemizde birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan iller ve ilçelerin en başında gelmektedir. Bunun en önemli sebebi ise Karadeniz sahiline ve Orta Anadolu'ya giden tüm yolların Merzifon'da kesişmesidir. Merzifon ilçesini yurt bellemiş ve önemle toprağı etmiş birçok uygarlık bulunmaktadır. Bu uygarlıkların bazıları ise; Frigler, Kimmer ve İskitler, Pontus Devleti, Roma imparatorluğu dönemi, Emeviler, Bizanslılar, Danişmentliler, İlhanlılar, Selçuklular, Osmanlılar, Eratna Beyliği, Taşanoğulları'dır. Merzifon ilçesi tam anlamı ile tarihe tanıklık etmiş topraklar arasında ismini korumaktadır. Çeşitli höyükler ve birçok anıt mezar bulunan Merzifon ilçesi yerleşim açısından da yoğun şekilde tercih edilmektedir. Doğal güzelliği ve çeşitli bitki yelpazesi ile göz dolduran Merzifon; Amasya'nın en meşhur ilçesidir.

Turhal

Turhal, İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Doğu Anadolu'yu Batı'ya bağlayan yolların kesiştiği yerde kurulmuştur. Yeşilırmak havzasında yer alan Turhal, tıpkı Merzifon ilçesi gibi tarihe tanıklık etmiş olan önemli bir Karadeniz ilçesidir. Milli mücadelenin en önemli adımı olan Samsun'dan Amasya'ya; oradan da Sivas'a geçen Mustafa Kemal Atatürk'ün güzergahında, Turhal vardır. İşte bu geçişler Turhal'ın kaderinde dönüm noktasıdır olmuştur. Şu an binlerce nüfusa sahip bir ilçe olan Turhal hem yerleşim açısından hem de bereketli toprağı sayesinde tarım ve hayvancılık açısından önemli bir ilçedir.

Boyabat

Milattan önce, yaklaşık 3000 yıllık geçmişe sahip olan Boyabat ilçesi, doğal tarihi yapısını hala korumaktadır. Orta Anadolu'nun kara iklimine daha çok sahip olan Boyabat ilçesi, sel yarıkları ve çöküntülerinin oluşturduğu dikkat çeken bir araziye sahiptir. İlçe sınırları içerisinden geçen Gökırmak, bir vadi oluşturmuştur. Bu vadi, Türkiye'nin en iyi pirincinin yetiştirildiği vadi unvanına sahiptir.

Tosya

Kastamonu ilinin bir ilçesi olan Tosya, 1.186 km2'lik bir alana sahip, Batı Karadeniz bölgesine bağlı, Kuzey Anadolu Fayının Ilgaz ve Kös Dağları kenarında oluşturduğu çöküntü alanında bulunmaktadır. Bilinen en eski ve hala en çok ekonomik gelirini pirinçten sağlayan Tosya ilçesi, mutfak mobilyası ve Amerikan kapı diye nitelendirilen iç mekân kapılarının üretimi ve ihracatı yapılmaktadır. İlçe yöre halkı ise Tosya ilçesine özgü elişlerinden geçimini sağlamaktadır.

Bafra Ovası

Diğer bir adı ile Kızılırmak Ovası olan Bafra ovası, delta özelliğini kaybetmemiş Karadeniz bölgesindeki tek sulak alandır. Bafra Ovasının 5174 hektarı yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilmiştir. 1994 yılında su kuşları yaşam alanı olduğu belirlenmiştir. Çok tipik bir delta olarak karşınıza çıkan aynı zamanda Bafra ovası da denilen 550 km2'lik bu alüvyal düzlük, Kızıl ırmağın getirdiği alüvyonların biriktirilerek birleşmesi sonucunda meydana gelmiştir. Göçmen kuşların sonbaharda inip ilkbaharda kalkışına kadar olan süreci geçirmek için beslendiği ve yaşadığı su alanıdır.

Çarşamba Ovası

Samsun ilinin Kuzeydoğusunda yer alan Çarşamba Ovası, Yeşil ırmağın getirdiği alüvyonların biriktirilerek birleşmesi sonucunda meydana gelmiştir. Çarşamba Ovası'nın bereketli ve verimli toprakları yüzyıllardır tarımsal ve hayvansal edinimin temelini oluşturmaktadır. Çarşamba Ovasında milattan önce 8. Yüzyılda amazonların (Kadın savaşçılar) yaşadıkları bilinmekte olup birçok tarihi olaylara şahitliği vardır.
Son Güncelleme : 20.01.2024 18:29:39
Karadeniz Bölgesi Ovaları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Karadeniz Bölgesi Ovaları Yorumları
şifre

2 Yorum Yapılmış "Karadeniz Bölgesi Ovaları"
Hiç güzel değil ama çok güzel Yani hem tatlı hem ekşi o açıdan düşün😜😵
Zeynep . 26.12.2017
CEVAP YAZ
Ovaların hepsi nerede
Mert Mirac Fırat . 29.12.2018 15:48:38
CEVAP YAZ
Delta Ovaları
Delta Ovaları
Delta Ovaları: Oluşumuna göre ovalar altı kısımda incelenmektedir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Tektonik OvalarDelta OvalarKarstik OvalarEski Göl Yeri OvalarıLav Örtüsü OvalarıDağ eteği OvalarıDelta Ovalarının Toprak Özellikleri Nelerdir?Bu türler...
Karstik Ovalar
Karstik Ovalar
Karstik Ovalar: Ülkemizde görülen ova türlerinden biridir. Yeryüzü şekillerinden deniz seviyesinden yüksek olan düzlüklere ova adı verilir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Karstik Ovalar,Tektonik Ovalar,Delta Ovaları,Eski Göl Yeri Ovaları,Lav Örtüsü ...
Tektonik Ovalar
Tektonik Ovalar
Tektonik ovalar, fay hattına bağlı olarak ortaya çıkan çöküntüler sonucunda oluşan alanların alüvyon birikintileri sonucu oluşur. Buralar önemli tarım ve yerleşim alanıdır. Çok sayıda yerleşim alanı bulunur çünkü çok daha ulaşıma elverişlidir. Sıcak ...
Delta Ovası
Delta Ovası
Delta ovası, delta ovaları akarsuların taşıdığı malzemeleri deniz iç kısmında biriktirmesi ve zamanla buraların düzlükler haline gelmesi ile oluşan ovalardır. Delta ovalarının oluşabilmesi için akıntı olmaması gerekir. Aksi halde akıntı ile alüvyonla...
Amik Ovası Savaşı
Amik Ovası Savaşı
Amik ovası savaşı, Amik ovası güneyde Torosların eteklerinde yer alır. Bu savaş eskiden yaşanmış bir savaş gibi görünse de halen ortaya çıkmamış gelecekte çıkması beklenen bir savaştır. Arapça'da "Büyük Kıyım" anlamına gelen Melhame-i Kübra olarak bi...
Altınbaşak Ovası
Altınbaşak Ovası
Altınbaşak Ovası, bundan yüzyıllar önce dünyadaki yeryüzü hareketleri sonucunda oluşan bir ovadır. Ovalar oluşumlarına göre sınıflandırılır. Türkiye'de bulunan Altınbaşak Ovası tektonik hareketler sonucu oluşan bir ovadır. Çevresel faktörler, doğal f...
Ergene Ovası
Ergene Ovası
Ergene Ovası, Ülkemizin eşsiz coğrafyasının bir parçası olan Ergene Ovası, Trakya bölgesinde bulunan Kırklareli'ye bağlı Babaeski ilçesi mülki sınırları içinde yer alan Ergene ovası verimli ve sulak toprakları ile tarım arazisi olarak kullanıma çok u...
Vardar Ovası
Vardar Ovası
Vardar, sözünün bilinen kökenine ait görüşlerden birisine göre bu söz, Trakya'daki dillerde “Bardários” sözünden geldiği bilinmektedir.Vardar Bölgesi Makedonya'nın 8 istatistiksel bölgelerinden birisidir. Makedonya'nın güney kısmında yer alır. Toprak...
Amik Ovası
Amik Ovası
Amik Ovası, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde Hatay İlinde bulunur. Türkiye'nin verimlilik bakımından en verimli ovası Amik Ovasıdır. Kalın alüvyal toprak tabakası ile kaplı olan ve zirai potansiyel bakımından en verimli ovası olarak bilinir. Hatay ilin...
Balat Ovası Nerede
Balat Ovası Nerede
Balat Ovası Nerede, Ova coğrafyada, deniz seviyesine göre değişik yüksekliklerde bulunan az eğimli bölgelere verilen isimdir. Düzlükler çiftçiliğe dağlardan ya da yaylalardan daha da elverişlidir. Birikinti ovaları adı verilen diğer adıyla alüvyonlu ...
Çarşamba Ovası
Çarşamba Ovası
Çarşamba Ovası, Ülkemizin Karadeniz Bölgesinde orta Karadeniz Bölümünde Bulunun Samsun ilinin nüfus bakımından 3. Büyük ilçesidir. Samsun ilinin doğusunda yer almaktadır. İlçe merkezi Samsun'a 33 KM uzaklıktadır. Samsun'un ilçesi olan Çarşamba Ovasın...
Konya Ovası
Konya Ovası
Konya Ovası, Konya ovası İç Anadolu Bölgesinde Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir ve İç Anadolu'nun ortasındadır. Konya ovasında büyüklü küçüklü göller ve barajlar vardır. Ova budağının güneyi ve Çumra anın güneyinde yer alır. Bu ova Türkiy...

 

Delta Ovaları
Karstik Ovalar
Tektonik Ovalar
Delta Ovası
Amik Ovası Savaşı
Altınbaşak Ovası
Ergene Ovası
Vardar Ovası
Amik Ovası
Balat Ovası Nerede
Çarşamba Ovası
Konya Ovası
Kıyı Ovaları
Iğdır Ovası
Silifke Ovası
Bafra Ovası
Harran Ovası
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Elmalı Ovası
Tercan Ovası
Büyük Menderes Ovası
Marmara Bölgesindeki Ovalar
Dağ Eteği Ovası
Muş Ovası
Türkiye Ovaları
Malazgirt Ovası
Karadeniz Bölgesi Ovaları
Bakırçay Ovası
Ceylanpınar Ovası
Erbaa Ovası
Popüler İçerik
Kıyı Ovaları
Kıyı Ovaları
Kıyı ovaları, Ova coğrafya da deniz yüksekliğine göre değişik yüksekliklerde olan az eğilimli olan yerlere verilen isimdir. Ovalar en önemli tarım sah...
Iğdır Ovası
Iğdır Ovası
Iğdır Ovası: Bu ova adından da anlaşılacağı üzere Iğdır ilinde bulunmaktadır. Iğdır ovasının bir diğer adı Sürmeli Çukurudur. Aras Dağlarının Aras ...
Silifke Ovası
Silifke Ovası
Silifke Ovası, Ülkemizin doğal güzellikleri ile bezenmiş güzel bir Akdeniz kasabası olan Silifke gezilip görülmeye değer önemli bir bölgemizdir. Mülki...
Bafra Ovası
Bafra Ovası
Bafra ovası, Samsun ilimizde on dokuz mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırında yer alan bir ovadır. 56000 hektarlık bir alana sahiptir ve Türkiye'nin...
Harran Ovası
Harran Ovası
Harran Ovası,  Şanlıurfa ilinin güneydoğusundan başlayan ve Suriye sınırına kadar dayanan bir bölgedir. bu ovada yer alan tarihi meşhur Harran ilçes...
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar
Akdeniz bölgesindeki ovalar, Akdeniz Bölgesi bilindiği gibi Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biridir. Akdeniz bölgesinin ikliminden dolayı ve sulama ...
Elmalı Ovası
Elmalı Ovası
Elmalı Ovası; Muğla ilinin sınırları içerisinde yer alan ancak Antalya iline bağlı ilçelerden birisi Elmalıdır. Antalya ilinin yaklaşık olarak 115 km...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Delta Ovaları
Karstik Ovalar
Tektonik Ovalar
Delta Ovası
Amik Ovası Savaşı
Dağ
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Dağ
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024