ova.gen.tr https://www.ova.gen.tr Ova, Ova Türleri ve Özellikleri tr-TR hourly 1 Copyright 2019, ova.gen.tr Wed, 13 Jan 2016 00:00:00 +0000 Sun, 15 Sep 2019 00:00:00 +0000 60 Barak Ovası https://www.ova.gen.tr/barak-ovasi.html Sun, 11 Nov 2018 15:23:33 +0000 Barak Ovası, Ova, Vadilerle parçalanmamış çevrelerine göre alçakta olan geniş düzlüklere denir. Ova, yeşil düzlüktür. Düzlük coğrafyada, deniz yüzeyine göre değişik yüksekliklerde olan az eğimli yerlere v Barak Ovası, Ova, Vadilerle parçalanmamış çevrelerine göre alçakta olan geniş düzlüklere denir. Ova, yeşil düzlüktür. Düzlük coğrafyada, deniz yüzeyine göre değişik yüksekliklerde olan az eğimli yerlere verilen isimdir. Ovalar tarım ürünlerinin yetiştirildiği çok sayıda yerleşmelerin bulunduğu ve ulaşımın kolaylıkla sağlandığı sahalardır. Ovalar önemli tarım sahalarıdır. Ovalar önemli kentlerin kurulduğu sahalardır. Ulaşım kolaylığı ve ucuz maliyet ile konut ve sanayi tesisi inşaatı, ovaları cazip hale getirmektedir. Ülkemiz coğrafi konum olarak ovaları bolca olan bir jeolojik yapıdadır. Özellikle iç Anadolu bölgesinde hatırı sayılır ovalar bulunmaktadır. Barak ovası da bu ovalar arasında yer almaktadır.

Barak Ovası:

Barak İsminin Kelime Anlamı:  Barak ovası, barak adını oraya yerleşen Türkmenlerden almaktadır. Kelime anlamı tüylü, kıllı çuha anlamına ve bir cins tüylü av köpeği anlamına gelmektedir.

Barak Ovasının Nüfusu: Barak Ovasının nüfusunun tamamına yakını Türkmenlerden oluşur. Orta doğudan göç alan ova Horasan ve İran’ın Firuzabad şehrinden gelen Türkmenleri içinde bulundurmaktadır.

Barak Ovasının Ülkemizdeki Konumu: Barak ovası Güneydoğu Anadolu bölgesinde Gaziantep il sınırları içerisinde yer alan Oğuzeli, Nizip ve Karkamış ilçelerini de içine alarak Suriye il sınırına kadar uzanan bir ovadır. Gaziantep platosunun bir bölümünü kaplamaktadır. Rakımı (denizden yüksekliği) 375 metredir.

Barak Ovasının İklimi: Akdeniz ve Doğu Anadolu iklimi arasında değişkenlik gösteren ova daha çok Akdeniz iklimini yaşar. Yazları sıcak ve kurak kış aylarında ise çok soğuk olmaz. Ortalama 2 ay kar yağışı gözlenir.

Barak Ovasının Ekonomik Yapısı: Barak ovası sulu tarıma uygun bir bölgedir. Meyve ve sebze yetiştiriciliği bakımından zengin topraklara sahiptir. Fıstık, üzüm, pirinç, pamuk, susam üretiminde büyük önem taşır. Barak ovasında sanayileşme her geçen gün artmaktadır. İrili ufaklı bir çok sanayi işletmesini içinde bulunduran barak ovası içinde bulunduğu Gaziantep platosunun önemli ekonomik getirisi olan bir ovadır.

]]>
Ceylanpınar Ovası https://www.ova.gen.tr/ceylanpinar-ovasi.html Mon, 12 Nov 2018 14:09:30 +0000 Ceylanpınar Ovası, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olup, Mardin iline bağlıdır. Ceylanpınar ovası bağlı olduğu Mardin iline 45 km. mesafede bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yükseltisi fazla olmayan ova v Ceylanpınar Ovası, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olup, Mardin iline bağlıdır. Ceylanpınar ovası bağlı olduğu Mardin iline 45 km. mesafede bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yükseltisi fazla olmayan ova ve platolar bulunmaktadır. Karadağ'ın batısında Harran Ovası, Ceylanpınar Ovası ve Birecik Ovası yer almaktadır. Dicle Nehri ve kollarının toplandığı Diyarbakır Havzası geniş olmayan ancak çok verimli bir ovaya sahiptir.

Türkiye'de ovalar iki gruba ayrılmaktadır. Kıyılarda delta ovaları ve iç kesimlerde bulunan ovalardır.
 • Kıyı ovaları; kıyı ovaların oluşmasında bazı etmenler rol oynamaktadır. Bunlar; akarsuların taşıdığı alüvyonların miktarı, kıyılardaki akıntı ve dalga faaliyetleri ve kıyıların derinliğidir.
 • İç bölgelerdeki ovaların bir çoğu, tektonik çanaklar içersin de akarsu ve göl depolarının birikmesi sonucu meydana gelmiştir. İç bölgelerde yer alan ovalar, fay kuşaklarındaki çöküntü sahaları boyunca gözlemlenmektedir.
Ceylanpınar Ovası, Suruç Ovası, Birecik Ovası, Harran Ovası Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan tektonik ovalardır.

Ceylanpınar Ovası; Türkiye'nin en geniş tarımsal ve hayvansal kullanım alanına sahip ovası konumundadır. Ova yaklaşık olarak 2000 km2'lik yüz ölçümüne sahip olup bunun yaklaşık 1750 km2'si Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne ait arazilerdir. Yer altı suyu kalitesini incelemek ve kirlenme potansiyelini incelemek amacı ile birtakım araştırmalar ve çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar, ulusal ve uluslar arası bir takım standart ve sınıflamalarına tabi tutulmuş, yer altı sularına ait hidrokimyasal fasiyes tipi ve sulama suyu kalitesi açısından sınıflamaları yapılmıştır.

Ceylanpınar Ovası birçok parametre açısından değerlendirildiğinde boşalma havzasının özellikle Gümüşsuyu ve Gökçayır İşletmelerine ait bölgelerde yüksek değerler ölçülmüştür. EC ve nitrat değerlerinin yine aynı bölgelerde çok yüksek olduğu ve standart değerleri aştığı ve ağır metal açısından herhangi bir tehlikenin olmadığı yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir.
]]>
Büyük Menderes Ovası https://www.ova.gen.tr/buyuk-menderes-ovasi.html Mon, 12 Nov 2018 21:22:54 +0000 Büyük Menderes Ovası, Bu ova, Ege Bölgesin de bulunan, Aydın Dağları ile Menteşe Dağları arasında yer alan çöküntü ovasıdır. Batı ve doğu doğrultusunda olan, büyük bir tektonik çöküntünün üzerinde yer almaktadır. Büyük Menderes Ovası, Bu ova, Ege Bölgesin de bulunan, Aydın Dağları ile Menteşe Dağları arasında yer alan çöküntü ovasıdır. Batı ve doğu doğrultusunda olan, büyük bir tektonik çöküntünün üzerinde yer almaktadır.  Bölgede hakim olan Akdeniz iklimi, denize olan uzaklığa ve yüksekliğe göre farklılık gösterir. Yazlar çok fazla sıcak, kışlar Aydın ve Söke bölgelerine göre, biraz daha soğuktur. Ortalama yağış miktarı, hemen hemen 450-600 mm arasında değişkenlik göstermektedir. 

Büyük Menderes Ovasının Özellikleri; Bölgede, pamuk, tahıl, haşhaş, tütün, şeker pancarı, sebze ve meyve yetiştirilirken, aynı zamanda bağcılık yapılır. Büyük Menderes Vadisinin orta kısımı, doğuda Buharkent ile batıda antik Magnesia şehrinin kalıntılarının arasında uzun, geniş ve düz bir tekne biçimini oluşturur. Ovanın genişliği doğudan batıya doğru gidildikçe artış gösterir. Büyük Menderes Ovasının nüfus oranı, Türkiye ortalamasının oldukça üstündedir. Yerleşim merkezleri genel olarak, ovanın kenarlarında ve yamaçlara doğru bir şekilde kurulmuştur. Kuzeyde yer alan Aydın, Nazilli, Ger­mencik, Incirliova, Atça, Ortaklar gibi yerleşim alanlarında, ürün çeşitliliği ve nüfus daha fazladır. 

En önemli yerleşim yeri Söke’dir. Samsun Dağının yamaçlarına kurulan ve ovaya yayılmakta olan kent, hemen hemen 50 bine yaklaşan nüfusuyla, oldukça önemli bir ticaret, tarım ve sanayi merkezi olmaktadır. Başlıca ürünleri tütün, pamuk ve tahıldır. Samsun Dağının aşağı yamaçlarında zeytin ve incir ağaçları çoğunluktadır. Zeytin, pamuk, tütün, incir gibi ürünlere bağlı olarak, tarımsal sanayi, son derece gelişmiştir. Bir başka önemli ürün olan meyan kökünün işlenmekte olduğu iki tane atölye vardır. Didyma ve Miletos gibi antik olan kentlerde, turizmin gelişmesine yardımcı olmuştur.

]]> Erzincan Ovası https://www.ova.gen.tr/erzincan-ovasi.html Tue, 13 Nov 2018 06:32:59 +0000 Erzincan Ovası; Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde yer alan bir ovadır. Yüz ölçümü yaklaşık 600 km2, deniz seviyesinden yüksekliği ise 1.150-1.300 metredir. Karasu Vadisi boyunca yer yer genişleyip daralar Erzincan Ovası; Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde yer alan bir ovadır. Yüz ölçümü yaklaşık 600 km2, deniz seviyesinden yüksekliği ise 1.150-1.300 metredir. Karasu Vadisi boyunca yer yer genişleyip daralarak uzanan ovanın tabanı boydan boya kalın alüvyonlarla örtülüdür. Ova Sansa Boğazı ile doğuya, Kemah Boğazı ile batıya açılır ve kuzeyden Keşiş Dağı (3.549 m) Spikör Dağları (2.934 m), güneyden Munzur Dağları (3.129 m), doğudansa Mercan Dağları (2.463 m) ve Mürit Dağı (3.068 m), ile çevrilmiştir.

Erzincan Ovasının Akarsuları

Fırat nehrinin önemli kollarından olan Karasu ile buna dökülen pek çok küçük ırmak, Erzincan Ovasının kenarını çevreleyen dağlardan doğmaktadır. Çoğu yerde geniş büklümler çizerek akan Karasu, düzensiz bir ırmak olduğu için çevresinde yer yer bataklıklar bulunur. Irmak, doğuda Sansa Boğazı’ndan Erzincan Ovasına girdiğinde ovanın tektonik doğrultusu olan güney-güneydoğu ve batı-kuzey batı yönlerini takip eder.

Erzincan Ovası İklim Ve Bitki Örtüsü

Erzincan Ovası, genel olarak etrafını çevreleyen dağların dik yamaçlarıyla sınırlanmış olmakla beraber, dağlık bölgelerden inen küçük ırmakların birikinti yelpazeleriyle, eski alüvyon şekilleride göze çarpmaktadır. Ova genelinde kışlar çok soğuk, yazlar ise genellikle sıcak geçer. Yağış miktarı düşük olduğu için ova kuraktır. Bitki örtüsü yoğun olarak seyrek otlardan oluşur. Sulak olan bölgelerde söğüt ve kavak ağaçları vardır.

Yağışın az olmasına karşın, Karasu gibi debisi yüksek bir ırmağın varlığı, ovada sulamaya dayalı tarımın gelişmesine olanak sağlar. Tarımsal üretimde ilk sırayı alan pancar ve tahıl ekiminin yanı sıra baklagil olarak özellikle fasulye ve çeşitli meyveler yetiştirilmektedir. 

Erzincan Ovası Yerleşim 

Nüfusun yoğunluğu orta derecede olup köyler toplu yerleşmeler şeklinde gelişmiştir. Erzincan Ovasının kuzey kenarında Erzincan şehri kuruludur. Şehrin batısında Sivas, güneyinde Elazığ, doğusunda Erzurum, kuzeyinde Trabzon ile karayolu bağlantısı vardır. Ayrıca, Ankara-Kayseri-Sivas ve Erzurum Demiryollarıda buradan geçer. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan bölgede, 1939 yılındaki depremde büyük can ve mal kaybı meydana gelmiştir

]]>
Akdeniz Ovaları https://www.ova.gen.tr/akdeniz-ovalari.html Tue, 13 Nov 2018 13:38:54 +0000 Akdeniz Ovaları; Akdeniz Bölgesi bilindiği üzere Türkiye'deki 7 coğrafi bölgeden biridir. Akdeniz Bölgesinin coğrafi ikliminden dolayı sulama imkanlarının elverişliliği olan bir toprak tipi vardır. Bu ovalar Türkiye'de önemli Akdeniz Ovaları; Akdeniz Bölgesi bilindiği üzere Türkiye'deki 7 coğrafi bölgeden biridir. Akdeniz Bölgesinin coğrafi ikliminden dolayı sulama imkanlarının elverişliliği olan bir toprak tipi vardır. Bu ovalar Türkiye'de önemli bir tarım alanı olarak da kullanıldığı biliniyor. Bölgede önemli bir tarım olanağı olan Çukurova, Antalya Ovası, Elmalı Ovası ve Amik Ovası bunların başında gelmektedir.

Akdeniz ovaları nelerdir;

Antalya Ovası: Akdeniz Bölgesinde bulunan Antalya Ovası, Antalya'da; Antalya'nın körfezinde bulunur. Alüvyon toprak tipine sahiptir. Yazları sıcak kışları ılık geçer. Toprak özelliği ve iklim tipiyle bu bölgede; turunçgiller, pamuk, muz ve zeytin gibi meyve ve sebzeler burada yetiştirilmektedir. Bunların yanında tahıl, mısır ve baklagiller de yetişmektedir. Bu sebepten çok verimli bir toprak türünün olduğu söylenebilir. Türkiye'de önemli bir yeri olduğu varsayılır.

Çukurova: Akdeniz bölgesinin Adana ilinin doğusunda yer alan Çukurova, tarım alanında oldukça zengindir. Bol miktarda pamuk ve turunçgiller yetiştirilmesinin yanı sıra çeşitli sebzeler yetiştirme bakımından oldukça zengin bir toprağa sahiptir. Sulama kanallarının çevrede bolca bulunmasından dolayı da ayrıca  tarım topraklarının elverişlilik düzeyi yine oldukça iyidir. 

Acıpayam Ovası: Denizli'de bulunur. Ege bölgesinin güneybatısına yakındır. Denizli iline uzaklığı 42 kilometredir. Yüksek dağlarla çevrilidir. Acıpayam ovasını sulayan Dalaman çayı vardır. Karasal iklim tipine sahiptir. Yazları sıcak kışları soğuktur.

Amik Ovası: Hatay ilinde bulunur. Türkiye'nin  en verimli arazilerinin başında gelir. Hatay'ın en büyük toprak düzlüğünü oluşturur. Kalın bir alüvyal tabakası vardır. Sulama olanağı açısından Asi Nehri ile beraber Karasu ve Afrin çayları ile de beslenmektedir.

Silifke Ovası: Mersin iline bağlı olup Silifke içesinde bulunur. Toros Dağları ve Akdeniz'in arasında bulunmaktadır. Yükseltisi doğudan batıya doğru azalış gösterir. İklim tipi yazın sıcak ve kurak kışın ılık ve yağışlı geçmektedir.

Elmalı Ovası: Antalya'nın Elmalı ilçesinde bulunur. İlin güneyindedir. Tarım bakımından verimli bir toprak tipine sahiptir.

Isparta Ovası: Isparta'da bulunur. Geçişli iklim tipine sahiptir. Bitki örtüsü bozkırdır.

Kestel Ovası: Burdur ilinin batı kısmında yer alır. Çevresinde bulunan dağlardan dolayı körfez gibi görünmektedir. Korkuteli ovası ile birleşmektedir. Ovanın ortasında tepecikler mevcuttur.

Maraş Ovası: Kahramanmaraş ilinde olan Maraş ovası Akdeniz Bölgesinde bulunmaktadır. Şehre 7 km uzaklığı vardır. Amik Ovasının devamını oluşturur. Fay sistemine bağlı olduğu için bir çöküntü ovasıdır.
]]>
Yüksekova https://www.ova.gen.tr/yuksekova.html Tue, 13 Nov 2018 14:44:38 +0000 Yüksekova; Hakkari ilinin dört tane ilçesinden bir tanesi ve bu ilçenin yönetim merkezi olan şehirdir. Türkiye'nin Güneydoğu'nun uç tarafında, Türkiye-İran-Irak sınırlarının kesiştiği nokta yakınlarında, yer almakta olan i Yüksekova; Hakkari ilinin dört tane ilçesinden bir tanesi ve bu ilçenin yönetim merkezi olan şehirdir. Türkiye'nin Güneydoğu'nun uç tarafında, Türkiye-İran-Irak sınırlarının kesiştiği nokta yakınlarında, yer almakta olan ilçe, İran'a açılmış olan ve ileriki zamanlarda Irak'a açılacak olan sınır kapılarıyla Türkiye'nin stratejik önem taşıyan ilçelerinden biri olmaktadır. 

Yüksekova Tarihçesi; Oldukça eski bir şehir olan Yüksekova'da MÖ 7000'lere kadar uzanıldığı kesin olarak belli değildir. MÖ 1000'de ise burada Urartular yaşamışlardır. Birinci Süleyman zamanında Osmanlı hakimiyetine alınan bu şehrin eski ismi Gevar'dır. Kent Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus'lar tarafından işgal edilmiş olsa da 5 Mayıs 1918'de Rus işgalinden geri kurtarılmıştır. 19. yüzyılda Van şehrine bağlı Hakkari Livası'nın kazalarından biri olan Yüksekova, 1936 yılında ilçe haline getirilmiştir. İlçe merkezi eski ismi o zamalardaki adı ise Dize'dir. 1990'lı zamanlarda yoğun bir göç almaya başlamıştır. Ocak 2016 yılında Hakkari il merkezinin idari tedbirlerden dolayı Yüksekova ilçesine taşınacağı duyurulmuştur.

Yüksekova Coğrafyası; Yüksekova, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Hakkari kısmında yer almaktadır. Kuzey tarafında Van'ın Başkale kazası, doğu tarafında İran, güney tarafında Irak, batı tarafında ise Hakkari ana ilçesi yer almaktadır. Yüksekova, dağlarla çevrili bir çöküntü alanında yer almaktadır. Ovanın yükseltisi ise 2000 metre civarındadır. Genişliği 15 kilometre, uzunluğu ise 40 kilometre kadardır.

Yüksekova İklimi; Kapalı bir havzaya sahip olan ova, kış mevsiminde soğuk hava akımlarının üzerine gelmesinden dolayı kış mevsimi soğuk geçer. İlçeye ve kente genel anlamda sert bir kara iklimine sahip olmaktadır.

Yüksekova Nüfusu; TÜİK'in yayınlamış olduğu 2013 son sayım neticelerine göre ilçe merkezi nüfusu 67.000, ilçe nüfusu ise 116.327'dir ki, Türkiye'de yer alan öbür ilçe merkezleri ile kıyaslandığında nispeten büyük bir şehir sayılabilmektedir. 1990'lı zamanlara kadar kendi halinde ufak bir şehirken, bölgede o yıllarda yaşanmış olan şiddetli olaylar ve köy boşatma olaylarından dolayı nüfusu çok hızlı ve düzensiz bir artışa sürüklemiştir. Bu zamanlarda bile Yüksekova bu nüfusu çok taşıyamamaktadır. Düzensiz yapılaşma olması, yetersiz alt yapı bulunması, sağlık ve eğitime olan hizmetlerinin yetersiz olması hala çözülmüş durumda değildir. 2014 yılına göre yapılan nüfus sayımında 116.327 olmakta ve halkın %93'ü Kürt, kalan kısmı ise yani %7'si Arap, Türkmen ve Acemi'dir. Fakat son yıllarda Yüksekova'da iş olanaklarının artmasıyla halk ilçeye tekrardan göç etmeye başlamıştır.

Yüksekova Kültürü; Yüksekova ilçesi, üç ülkenin birleştiği alan olmasından ötürü bir kültür timsalidir. İlçenin ovalık yerlerinde yer alan Sümer, Hitit uygarlıkları Mezopotamyasından kalmış olan birden fazla tarihi yapı mevcuttur. 
]]>
Iğdır Ovası https://www.ova.gen.tr/igdir-ovasi.html Tue, 13 Nov 2018 21:34:17 +0000 Iğdır Ovası: Bu ova adından da anlaşılacağı üzere Iğdır ilinde bulunmaktadır. Iğdır ovasının bir diğer adı Sürmeli Çukurudur. Aras Dağlarının Aras Irmağı’na inen eteklerinde ve Büyük Ağrı Dağının güney Iğdır Ovası: Bu ova adından da anlaşılacağı üzere Iğdır ilinde bulunmaktadır. Iğdır ovasının bir diğer adı Sürmeli Çukurudur. Aras Dağlarının Aras Irmağı’na inen eteklerinde ve Büyük Ağrı Dağının güneyine uzanır. Kuzeyden Aras Irmağıyla sınırlanan ova, doğu batı doğrultusu ile bir kısmı İran topraklarına giren, yer yer engebeli düzlüklerden oluşmuştur. Iğdır Ovası, Aras Irmağı tarafından yanlan Erzurum Horasan oluğunun bir uzantısıdır. 700-1.000 m yükseltide bir çöküntü alanıdır. Geç oluşan Alpin faylanma sonucu olarak Pliosen dönemi başlarında oluşmuştur. Güneyde kalan kısım, Büyük Ağrı Dağı eteklerinde lavlarla örtülüdür. Aras Irmağı boyunda kum çakıl ve kil depoları vardır. Sulama Aras Irmağı üstünde bir regülatör aracılığıyla ovaya yayılan kanallarla yapılır. Ortalama çok düşük bir yağış (252 mm) alan ovada, elverişli sıcaklık koşulları ile sulama sonucu tahılların ile şeker pancarı, pamuk benzeri endüstri bitkileriyle elma, kayısı, armut gibi meyveler yetiştirilir

Iğdır Ovası Bitki Yetiştiriciliği: 3539 km²  arazisi olan Iğdır ovasının Iğdır ilindeki toprakların % 26'sı  (922 km²) ova arazisinden oluştuğu görülür. Bu ovalık alanın yaklaşık olarak 73.768 ha'lık bir kısmı ekilen ve dikilen tarım alanlarından oluşur. 1953 senesinde Iğdır ovasında başlatılan sulama projesi ovaya ekonomik önem kazandırmıştır. Ovanın doğu bölümünde devam eden sulama ve arazi ıslah çalışmalarıyla tarım faaliyetleri batı bölümüne göre daha geri kalmıştır. Iğdır ovasında yetiştirilen ürünler içinde endüstri bitkileri daha fazladır. Bu ürünler içinde en önemli olanları ise şeker pancarı, pamuk ve ayçiçeğidir. Şeker Pancarı, 1956 yılında Erzurum Şeker Fabrikasının açılması ile 1958 yılından sonra, Iğdır ovasında ekilmeye başlanmıştır. Endüstriyel bitkiler içerisinde tarımı en çok yapılan bitki olmakla birlikte, Iğdır'da şeker fabrikasının bulunmaması nedeniyle komşu iller olan Kars, Ağrı ve Erzurum'daki şeker fabrikalarına gönderilir. Şeker pancarının komşu illere gönderilmesi nedeniyle yıllık ürün kaybı oluşmaktadır. Toprak Mahsulleri Ofisi, çiftçiyi, son zamanlarda şeker pancarı yerine ayçiçeği ekmeye yönlendirmektedir.

Ekilen Diğer Bitkiler: Iğdır Ovasında, tarımı çok eski olan ve Ortaçağ'a kadar giden diğer bir sanayi bitkisi pamuktur. Şeker pancarıyla ayçiçeği tarımının geliştirilmesiyle ekim alanı az olan pamuğu eken çiftçi sayısı şu an bir elin parmağını geçmiyor. Iğdır Ovası ve çevresinde önemi olan tahıl, tarım arazilerin yaklaşık % 55'inden fazla bir alanda yapılıyor. Buğdaydan sonra en fazla ekilen ürün arpadır. Hayvan yemi olarak kullanılan arpa, daha çok dağlık alanlarda ekilir. Arpadan başka mısır ve çeltik gibi ürünlerde ekiliyor. Ancak bunların ekonomik değeri çok fazla değildir.  


]]>
Tercan Ovası https://www.ova.gen.tr/tercan-ovasi.html Wed, 14 Nov 2018 16:44:41 +0000 Tercan ovası, çevresine göre daha alçak kesimde kalan alüvyonlarla örtülü olan akarsuların derine gömülmemiş olduğu eğimiz az düz toprak parçasıdır. Erzincan ilinde yer alır. Ortasından Karasu akan bu ova tarım açısında Tercan ovası, çevresine göre daha alçak kesimde kalan alüvyonlarla örtülü olan akarsuların derine gömülmemiş olduğu eğimiz az düz toprak parçasıdır. Erzincan ilinde yer alır. Ortasından Karasu akan bu ova tarım açısından oldukça verimlidir. Üzerinde kuru ve sulu tarım yapılır. Etrafı dağlarla çevrili olan bu ovanın denize olan yükseklik ölçümü 1200 metredir. Bu ovanın uzunluğu yaklaşık 40 kilometredir. Toplam alanı ise 500 kilometre karedir. Tercan ovasının eğimi az olduğu için akarsular menderes oluşturarak akar derin değildir.  Tektonik yapılı çöküntü ovasıdır. Çöküntü (Tektonik) ova, yer kabuğu hareketleriyle salınımlar ile çöken sahaların zamanla alüvyonlarla dolmasıyla oluşmuştur.
Tercan ovası, doğu bölgesine özgü has karasal iklime sahiptir. Ova dışı alanlar sert karasal iklim özelliğindedir. Ova alçakta kaldığı için sıcaklık değerleri değişir. Tercan ovasında yaşam çevresine göre daha uygundur. Bozkır bitki örtüsü görülür. Bu alanda tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Ekonomi buna göre şekillenir. Buğday, arpa, çavdar, fiğ, kuru fasulye, patates, kuru soğan, elma ve birçok sebze, meyve başlıca tarım ürünleri içerisindedir. Tercan ovasında küçükbaş hayvancılık gelişmiştir. Keçi, koyun yetiştiriciliği sık rastlanır. Yerleşim yoğunlukla ova üzerinde kurulmuştur. Geniş mera alanlarıyla yetiştirilen hayvanların organik besinlerinin sağlanmasında önemli bir yeri vardır.

Tercan ovasının Türkiye coğrafyasında yeri

Erzincan ilinin ovasıdır. Birinci derece deprem kuşağı olduğu için tektonik ova özelliğine sahiptir. Dağlar, ovaya belirli sıra ile çeşitli yönlerde uzanır. Ovalar birbirine boğazlarla bağlanmıştır. Erzincan ovası doğu- batı yönde uzanır. Fırat vadisinin iki yanında Sansa boğazına kadar olan alandaki birçok düzlük Tercan ovasını oluşturmaktadır. Verimlilik açısından zengin olan bir ova kapsamındadır. Türkiye'nin deprem kuşağı Doğu Anadolu Bölgesi fay hattı üzerinde yer alan Tercan ovası belirli noktalarda yer altı sıcak sularına da sahiptir. Sıcaklığın ovalarda dengeli dağılımı önemli yer olmasını sağlamıştır.
]]>
Çubuk Ovası https://www.ova.gen.tr/cubuk-ovasi.html Wed, 14 Nov 2018 19:13:02 +0000 Çubuk Ovası: Ankara ili çevresinde bulunan bir ovadır. Çubuk ovasının tarihi bir önemi vardır. 1402  yılında Timur ile   Osmanlılar arasında yapılan Ankara Muharebesi bu ovada yaşanmıştır. Timur, fillerini bu Çubuk Ovası: Ankara ili çevresinde bulunan bir ovadır. Çubuk ovasının tarihi bir önemi vardır. 1402  yılında Timur ile   Osmanlılar arasında yapılan Ankara Muharebesi bu ovada yaşanmıştır. Timur, fillerini bu ovada var olan büyük ağaçların arasına saklaması ile dünya tarihinde kendine yer bulmuştur. Ama zamanımızda doğal ve yapay şartların etkisiyle bu ormanlar artık yok olmuştur. Çubuk Ovası İç Anadolu bölgesinde bulunmakta olup, Türkiye’ nin Baş şehri Ankara iline bağlı, aynı adı taşıyan Çubuk ilçesindedir. Çubuk Ovası bağlı olduğu Ankara iline 31 kilometre mesafe uzaklıkta bulunmaktadır. Çubuk Ovasının haritadaki konumu, 40.1680 enlem ve 33.0465 boylam olarak gösterilmektedir.

Çubuk Ovası Coğrafi Yapısı: 

Adını bağlı olduğu ilçeye de veren Çubuk ovası 20 km. uzunluk ve 15 km. ye varan genişliği ile geniş bir alanı kaplar. Eski bir jeosenklinal özelliğindeki Çubuk ovası, gerçekleşen kırılma sonucunda bir çöküntü hendeğine dönüşmüştür. Günümüzde Çubuk ilçesinin aktif deprem kuşağı üzerinde bulunmasının esas nedeni de budur.

Taşıdığı alüvyonlardan dolayı bu çöküntü hendeğini, verimli bir ovaya dönüştüren Çubuk çayı; uzun bir süre bu ilçeye hayat vermiş, Çubuk ilçesinin yeşil çubuk ismiyle anılmasını sağlamıştır. Ankara’ nın ihtiyacı olan suyun karşılanması amacıyla Çubuk ovasının güney ve kuzey uçlarında olan iki boğaz üzerine Çubuk I ile Çubuk II barajları yapılmıştır.

Çubuk Ovasında İklim: 

Çubuk ovasının iklimi bulunduğu coğrafi konum nedeniyle, bir geçiş iklimi özelliği gösterir. Orta Anadolu’ daki tipik karasal iklim ve Karadeniz bölgesinin nemli iklimi arasında bir geçiş özelliği bulunur. Yazları sıcak ve kurak geçen iklim, kışları soğuk ve yağışlı olur. Yağışlar kışın genel olarak kar şeklindedir. Bağlı olduğu Ankara iline göre daha çok yağış alan Çubuk ovasının yıllık yağış miktarı, İlçe merkezinde 401 mm. İken, kuzeye doğru gidildikçe bu miktar 448 milimetreye ulaşır. Buna karşın Ankara’nın yıllık yağış miktarı 360 mm. de kalır. En fazla yağış kışın olurken, bunu İlkbahar mevsimi takip eder. En fazla yağış ise 59 mm. ile Mayıs ayıdır. Yıllık sıcaklık değerlerine bakıldığı zaman, kış sıcaklıkları düşük, yaz sıcaklıkları ise yüksek olduğu gözlenir. Yazın sıcaklık ortalaması 17 dereceyken, Kışın sıcaklık ortalaması 0 (sıfır) dereceye yakındır. Yılık ortalama sıcaklık ise 10 derece civarıdır. Ovada havanın donlu geçen gün sayısı 100 günü geçmektedir.

]]>
Suluova https://www.ova.gen.tr/suluova.html Wed, 14 Nov 2018 21:37:06 +0000 Suluova, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesinde yer alan Amasya ilinde olan düzlük alandır. Çevresine göre alçakta kalan toprak parçası olan Suluova tarım verimliliği açısından oldukça gelişmiştir. İl ekonomisi tarım aralığıyl Suluova, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesinde yer alan Amasya ilinde olan düzlük alandır. Çevresine göre alçakta kalan toprak parçası olan Suluova tarım verimliliği açısından oldukça gelişmiştir. İl ekonomisi tarım aralığıyla sağlandığı için bu ovanın değeri yüksektir. Burada karasal iklim hakimdir. Sulu ovanın ortalama yüksekliği 550 metredir. İlçe merkezinin güney ve güney doğusunu çevreleyen önemli yere sahip olan bir ovadır. Üzerindeki Şeyh Suyu, Yedi Kır Barajı, Değirmen dere akarsuları sulama kaynaklarındandır. Bu ova adını bulunduğu ilçeden almıştır.

Suluova yerleşimleri kendi alanına çekmeyi başarmıştır. Tarihi milattan önceki dönemlere kadar uzamaktadır. Toprak yapısı itibariyle zengin bir linyit yatağına sahip olan Suluova değer görmüştür. Karadeniz Bölgesinde yer alan bu ova sürekli yağış gördüğü için yeşil alanların çokluğu cazipliğini arttırıcı özelliklerden biri olmuştur. Suluova, üzerindeki yoğun bitki örtüsü manzara görünümünü ön plana çıkarmıştır. Düzlük alan olduğu için bu ova üzerinde ulaşım zor değildir.

Suluova Ekonomisi:

Yerleşim ova içerisinde yoğunlaştığı için ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Türkiye ölçütlerine göre makineleşmiş modern tarım yapılmaktadır. Yedi Kır Barajı ve Ters Akan Çayının sulamış olduğu Suluova, her çeşit tarım ürününün yetiştirilmesine olanak sağlamıştır. Bu alanda şeker pancarı ve soğan öncelikli olmak üzere arpa, nohut, mısır, ayçiçeği üretimi yapılmaktadır. Senelik ortalaması 100 bin tona yaklaşan soğan üretimi Suluova sakinleri açısından ekonomik yönden önemli bir yere sahiptir.

]]>
Delta Ovaları https://www.ova.gen.tr/delta-ovalari.html Thu, 15 Nov 2018 11:25:22 +0000 Delta Ovaları: Oluşumuna göre ovalar  altı kısımda incelenmektedir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Tektonik OvalarDelta  OvalarKarstik  OvalarEski Göl Yeri  OvalarıLav Örtü Delta Ovaları: Oluşumuna göre ovalar  altı kısımda incelenmektedir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:
 • Tektonik Ovalar
 • Delta  Ovalar
 • Karstik  Ovalar
 • Eski Göl Yeri  Ovaları
 • Lav Örtüsü  Ovaları
 • Dağ eteği Ovaları
Delta Ovalarının Toprak Özellikleri,

Bu türler içinde delta ovası çeşidi ülkemizde sıkça görülmektedir. Delta, Yunan alfabesinde üçgen şeklinde bir  harftir. Delta isminin buradan geldiği  düşünülmektedir. Bütün ırmaklar akış yönlerini 0 rakımına, yani denize doğru yapar. Akarsu belli bir akış hızına sahiptir ve 0 rakımına yaklaşana kadar hızı devam  eder. Denize yaklaştıkça hızı azalır ve beraberinde getirdiği verimli alüvyon toprağı denize ulaşmadan önceki alana bırakır. Bu alanda alüvyon birikip, yükselerek delta ovalarını oluşturur. Delta ovalarının oluşabilmesi için öncelikle deniz akıntısının akarsu akıntısını engellememesi gerekir. Akarsunun getirdiği alüvyon birikecek kadar fazla olmalıdır. Gel-git hareketinin olmaması gereklidir. Eğer gel-git güçlü olursa alüvyonu alıp götürecektir. Gel-git olayı okyanusa kıyısı olan ülkelerde etkilidir. Bizim ülkemizde gel-git etkisi çok azdır. Ayrıca kıyı sığ olursa alüvyon birikimi için daha uygun olacaktır. Yani deniz kıyıdan derin olmamalıdır. Akarsunun döküldüğü  toprakların kolay aşınabilir bir yapıda olması gereklidir.

Delta Ovalarının Özellikleri,
 • Akarsu olan yerde delta ovası olabilir. Akarsunun olmadığı yerde delta ovası da yok demektir.Delta ovalar biyoçeşitlilik açısından oldukça zengindir. 
 • Ülkemizdeki en büyük delta ovası Çukurova'dır.
 • En fazla delta ovası Ege Bölgesindedir. Çünkü en fazla akarsu bu bölgededir.
 • Delta ovasının toprakları verimli topraklardır. Tarım için uygundur. 
 • Genelde nüfus buralarda çoktur.
Ülkemizdeki Delta Ovaları Şunlardır,

Karadeniz; Kızılırmak'ın oluşturduğu Bafra Ovası, Yeşilırmak'ın oluşturduğu Çarşamba Ovası
Ege Bölgesi; Büyük Menderes'in oluşturduğu Balat Ovası, Küçük Menderes'in oluşturduğu Selçuk Ovası, Gediz Nehri'nin oluşturduğu, Menemen Ovası, Bakırçay'ın oluşturduğu Dikili Ovası.
Akdeniz Bölgesi: Göksu'nun oluşturduğu Silifke Ovası; Seyhan ,Ceyhan Nehrinin oluşturduğu Çukurova. 
Marmara; Sakarya'nın da aynı isimde delta ovası ovası oluşturduğu söylenebilir. (Farklı görüşler de vardır)
]]>
Çaldıran Ovası https://www.ova.gen.tr/caldiran-ovasi.html Thu, 15 Nov 2018 11:47:59 +0000 Çaldıran Ovası, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran'da 23 Ağustos 1514'te Safevilerle yaptığı ve büyük bir zafer kazandığı yer olarak tarihe geçmiştir. Yapılan savaşta Osmanlı kuvvetleri büyük bir zafer Çaldıran Ovası, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran'da 23 Ağustos 1514'te Safevilerle yaptığı ve büyük bir zafer kazandığı yer olarak tarihe geçmiştir. Yapılan savaşta Osmanlı kuvvetleri büyük bir zafer kazanırken, Büyük bir bozguna uğrayan Safeviler  dağılmış, Şah İsmail tahtını bırakıp kaçarak hayatını zor kurtarmıştır. Bu zaferle tarihe Çaldıran Zaferi olarak geçmesiyle Çaldıran Ovası bilinir olmuştur.

Çaldıran Ovası: Çaldıran Savaşı'nın buradaki ovada yapıldığı bilinse de tarihçiler arasında görüş farlılıkları vardır. İranlılar, Çaldıran Savaşının İran sınırları içerisindeki Çaldıran Ovasında yapıldığını iddia etmektedirler. Türkiye'deki geniş Çaldıran Ovası İran'daki küçük ovayla geçitlerle bir birlerine bağlantılıdır. Arazilerin yapısı incelendiğinde Çaldıran Savaşı'nın Türkiye'deki ovada yapıldığı, belki savaşın kesin neticesinin ise İran tarafındaki ovada alındığı değerlendirilebilir.

Çaldıran Ovası Yeryüzü Yapısı: 

Çaldıran Ovası'nın denizden yüksekliği 2050 metredir. 2012 yılı verilerine göre Çaldıran Ovası 149.614 hektar alana sahiptir. Bu araziler, 27.621 hektarı tarım alanı, 15.063 hektarı çayır, 92.307 hektarı mera, 14.623 hektarı da tarım dışı alanlardır. Ova, Çaldıran ilçe merkezine doğru hafif bir eğimle alçalır. Ovayı Bendimahi Çayı sulamaktadır. Kışın mevsiminde kalın bir kar tabakasıyla örtülü olan ova, baharla birlikte karların erimesiyle yer yer bataklık görünümü alır. Otlakların genişliği ekonomiyi hayvancılığa dayandırmıştır. Çaldıran Ovasının büyük kısmı otlak ve mera olarak kullanılır. Ovanın sulanabilen bölümlerinde arpa ve buğday yetiştirilir. İlçe merkezi, ovanın kuzey batı bölümünde, Bendimahi Çayının bir kolu kenarında kurulmuştur.

Çaldıran Ovası İklimi: 

Yazları serin ve kurak olan ovada, kışları çok soğuk ve kar yağışlıdır. Türkiye'de bugüne kadar yapılan ölçümlerde en düşük sıcaklık 9 Ocak 1990 tarihinde -46,4 °C ( Meteoroloji Sitesi) ile Çaldıran ilçesindedir. Temmuz ve ağustos ayları dışında kalan günlerde  sıcaklık, geceleri sıfırın altındadır. İnsanların bilinçsizliklerinden kaynaklı ağaç dikimi azdır, sadece doğal olarak Tendürek Dağı'nda ağaç bulunmakta ama önceden belirttiğimiz gibi halkımızın bilinçsizliği ve ilçedeki yetkililerin buna göz yummasından dolayı son zamanlarda burada bulunan ağaçların kesimi çevrede bulunan köylerde yaşayanlar tarafından hızlanmış ve ağaçlar hızla tükenmeye baş göstermiştir.
]]>
Pasinler Ovası https://www.ova.gen.tr/pasinler-ovasi.html Fri, 16 Nov 2018 04:01:41 +0000 Pasinler Ovası, Pasinler ilçesinin içinde bulunduğu bir ovadır. Uzunluğu 45 km olan bu ovanın genişliği 12 m'dir. Yüzölçümü 170 km2'dir. Pasinler ovası verimli bir toprağa sahip olduğundan ziraat için önemlidir. Eskiden Pasi Pasinler Ovası, Pasinler ilçesinin içinde bulunduğu bir ovadır. Uzunluğu 45 km olan bu ovanın genişliği 12 m'dir. Yüzölçümü 170 km2'dir. Pasinler ovası verimli bir toprağa sahip olduğundan ziraat için önemlidir. Eskiden Pasin abad denilen bu ovayı Masat ve Posi dereleri sulamaktadır. Pasinler ovasından Kars'a giden demiryolu ve Erzurum-Ağrı-İran karayolu ile Erzurum-Kars karayolu geçmektedir. Pasinler ovası Kuzey Anadolu deprem kuşağında yer almaktadır.

Pasinler Ovası Nerededir

Pasinler Ovası, Doğu Anadolu Bölgesinin Erzurum-Kars bölümünde yer alan tektonik ovadır. Kuzey ve Güney Anadolu dağlarının, Doğu Anadolu'da birbirlerine en çok yaklaştığı mevkide bulunur. Erzurum ovasından volkanik Deveboynu eşiği le ayrılır. Çobandede köprüsü yakınlarında Bingöl ve Hasankale çaylarının birleştiği yere kadar uzanır. Ovanın güneyinde  Alibaba, Şahveled, Nalbant, Sakaltutan, Akbaba dağ dizileri bulunmaktadır. Ovanın kuzeyinde Kargapazarı, Ziyaret tepesi, Yeniköy düzü, Çilligül dağları Pasinler ovasını çevrelemektedir.

Pasinler Ovası İklimi

Pasinler ovası genellikle bütün mevsimlerde güneyden ve güneybatıdan, ikinci derecede de kuzey yönlerden sokulan hava kütlelerinin etkisi altındadır. Pasinler ovasındaki ve çevresindeki yer şekilleri farklılıkları sıcaklık, yağış, basınç, rüzgar gibi iklim elemanları açısından farklılık oluşturur. Genellikle karasal iklim etkili olan Pasinler ovasında kış mevsimi Erzurum'a oranla daha hafif geçer. Pasinler ovasında yazlar kısa süreli ve serin, kışlar ise soğuk, kar yağışlı ve uzun sürelidir. Her tarafı tarla ve otlak olan Pasinler ovasında toprak oldukça verimlidir ve en çok tahıl yetiştirilir. Bu ovada yetişen buğday çok iyi kalitededir. İklimi sebebi ile kışlık sebzelerin hepsi ve yazlık sebzelerin ise bir kısmı yetiştirilir. En çok pancar ve patates yetiştirilen pasinler ovasındaki geniş otlaklarda sığır, koyun ve az sayıda keçi beslenir. Genellikle bozkır bitkileri ve küçük kümeler halinde verimi düşük meşe ağaçları görülen Pasinler ovasında ekonomi hayvancılık ve tarıma 
dayanır.
 
]]>
Adapazarı Ovası https://www.ova.gen.tr/adapazari-ovasi.html Sat, 17 Nov 2018 04:00:50 +0000 Adapazarı ovası, Adapazarı ovası Marmara bölgesinin doğusunda yer almakta olan alüvyal bir ovadır. Samanlı dağları ile Karadeniz arasında kuzey Anadolu fay hattı üzerinde Sakarya nehrindeki alüvyonların birikmesi i Adapazarı ovası, Adapazarı ovası Marmara bölgesinin doğusunda yer almakta olan alüvyal bir ovadır. Samanlı dağları ile Karadeniz arasında kuzey Anadolu fay hattı üzerinde Sakarya nehrindeki alüvyonların birikmesi ile oluşmuş tektonik kökenli bir ovadır. Adapazarı ovasına Fikova da denilir. 1. dereceden deprem kuşağında yer alan Adapazarı ovası bölgedeki yapı hasarları incelendiğinde jeolojik zemin özelliğinin belirleyici olduğu görülür. 

Adapazarı ovasının özellikleri nelerdir

Adapazarı ovasının denizden yüksekliği yaklaşık 30 metre kadar olup, 600 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Adapazarı ovası 19.yy da Balkan ve Kafkas göçmenlerinin adaya yerleşmesi ile önemli bir yerleşim birimi halini almıştır. Adapazarı ovası tam bir tarım alanıdır. Tütün, patates, mısır ve şeker pancarı üretimi yapılmaktadır.

İstanbul ile Anadolu'nun iç kesimlerini birbirine bağlayan önemli karayollarına sahiptir. Ülkemizin en önemli karayollarından D-100 ve TEM otoyolu buradan geçtiğinden sanayi faaliyetleri oldukça yoğunluktur. Adapazarı ovası tabanı Sapanca Gölü'ne dayanan kesim dışında platolardan, dik eğimli sağlardan oluşur.

Adapazarı ovası Sakarya nehrinden geçen sularını Karadeniz'e boşaltır. Ovada çok zengin su rezevleri bulunur. Tarım alanlarında bu sulardan faydalanılır. Adapazarı ovasının daha öncelerden bataklık olduğu bilinmektedir. Bu bataklık kurutularak yerleşim birimi haline getirilmiştir. Bu nedenle tarımsal olarak çok fazla şey yetiştirilmektedir. Bu kadar verimli bir bölge olan Adapazarı'nda yerleşim daha fazla yer kapladığından dolayı yeterli derece de verim sağlanamamaktadır. Tarım arazileri üzerinde bina ve sanayi bölgeleri daha çok alan kaplamaktadır.

Adapazarı ovasının yerleşkesi,

15-20 km kuzeyinde ki bölümde yeni yerleşim alanı kurulmaktadır. Adapazarı ovası akyazı, Adapazarı ve hendek ilçelerinin bir kısmını kapsamaktadır. Ova güneyden kuzeye doğru alçalmaktadır. Ovada bazı alanlarda tepecikler bulunmaktadır. Erenler, Alibey ve Tersiye tepesi bunlardan bir kaçıdır.

Adapazarı ovasının genel karakteri graben olup, kuzeyi ve güneyi faylarla kaplıdır. Sakarya ili nüfusunun büyük bir kısmı Adapazarı ovasında barınmaktadır. Adapazarı ovasını Sakarya ırmağı ve Mudurnu çayı sulamaktadır. Ovada büyük bir yer kaplayan Sakarya ırmağının suları, sağanak yağışların çok olduğu ve karların eridiği zaman taşarak ovayı basmaktadır. Taban suyu yüksek olduğundan taşan sular çekildikten sonra kalan sulardan oluşan bataklıklar uzun süre kalmaktadır. Adapazarı ovası Sakarya'nın en büyük ovasıdır.

]]>
Sander Ovası https://www.ova.gen.tr/sander-ovasi.html Sat, 17 Nov 2018 06:34:01 +0000 Sander ovası, Sander ovaları buzulların eridiği yerde ortaya çıkan akarsuların taşıdığı malzemeleri biriktirmesi ile oluşan düzlüklerdir. Kutup bölgeleri ile yüksek dağların üst bölümlerinde bütün yıl hiç erime Sander ovası, Sander ovaları buzulların eridiği yerde ortaya çıkan akarsuların taşıdığı malzemeleri biriktirmesi ile oluşan düzlüklerdir. Kutup bölgeleri ile yüksek dağların üst bölümlerinde bütün yıl hiç erimeden kalan karlara toktağan kar yani daimi kar denir. Enlemin etkisiyle toktağan kar sınırı Ekvatordan kutuplara doğru azalma gösterir. Bugün dünyanın yaklaşık %10'u yaklaşık 15 milyon km karesi buzullarla kaplıdır. Buzulların etki alanı kutuplara doğru daha yakın yerlerdedir.

Kutuplarda ve dağların en yüksek kısımlarında sıcaklığın düşük olmasından dolayı kar şeklinde olan yağışların üst üste birikerek, kalın kar ve buz tabakaları oluşturur. Binlerce yıl boyunca erimeyen bu örtüye kalıcı kar (toktağan) denir. Kutuplarda 0 metrede başlayan kalıcı kar sınırı ekvatora doğru yükselir ve 5000 metreye kadar çıkmaktadır. Ülkemizde ise bu sınır 2500 metre olmaktadır. Kalıcı kar örtüsü soğuğun etkisiyle katılaşır ve buzul haline dönüşür. Kutup bölgelerinde ve yüksek dağların üzerinde, başlıca şekillendirici kuvvet buzullardır. Bu alanlarda yağışlar genelde kar şeklinde olur. Sıcaklık her zaman 0 derecenin altında olduğundan yağan karlar tamamen erimez. Erimeden kalan karlar üst üste yığılır. Yıl boyunca kalkmayan karlara daimi kar denir. Kalıcı kar sınırı enleme bağlı değişim gösterir. Ekvatoral bölgede 5000-6000 metreden geçen kalıcı kar sınırı, Türkiye'de kenar dağlar üzerinde 3200-3500 metrede ulaşılır. İç kesimlerde ise 4000 metreden geçer. Kutuplarda ve dağların yüksek kesimlerinde meydana gelen buzulların bir çok çeşidi bulunmaktadır. 
 • Sirk buzulu: Yüksek dağlık alanlarda ki küçük çukurları dolduran buzullardır. Ülkemizde bazı yüksek dağlık bölgelerde bulunur. Örnek olarak: Ağrı, Cilo, Süphan, Ağrı, Erciyes, Kaçkar, Beydağları, Sat, Tendürek, Bolkar, Geyik dağları, Binboğa dağları gibi.
 • Vadi buzulu: Buzul aşındırması ile oluşan vadilerin içini doldurmuş olan buzullardır. Cilo dağında olduğu gibi.
 • Örtü buzulu: Kutup bölgelerinde görülür. Antartika ve Gröndland görülen buzullardır. Kutup bölgelerinde yüzen buz dağlarına Aysberg denilir.
 • Takke buzulu: Volkan dağlarının üst kesimlerinde oluşan buzullardır. Ağrı dağında olduğu gibi. 
Buzullar aşındırdıkları materyalleri bir süre taşıdıktan sonra başka bir yerde biriktirirler. Böylece buzul biriktirme şekilleri oluşur. Buzullardan çıkan akarsular, buzulların önünde ova şeklinde geniş düzlükler oluşturmaktadır. Bu düzlüklere sander ovası denir. Buzulların, vadi yamaçlarından koparmış oldukları kaya parçalarına taş ve topraklara moren (buzultaş) denir. Bunlar, buzulların tabanında buzul dillerinin yanlarında ve önlerinde birikmektedir. Böylece moren setleri meydana gelmekte. Dağların yüksek kesimlerinde buzulların ilk oluşmaya başladığı yerlerdeki çukurlarda sular toplanarak küçük göller meydana gelmektedir. Bunlara sirk gölleri denmektedir. Türkiye'nin bugünkü yer şekillerinin oluşmasında en az etkili olan dış kuvvet buzullar olmaktadır.
]]>
Elmalı Ovası https://www.ova.gen.tr/elmali-ovasi.html Sat, 17 Nov 2018 19:22:47 +0000 Elmalı Ovası; Muğla ilinin sınırları içerisinde yer alan ancak Antalya iline bağlı ilçelerden birisi Elmalıdır. Antalya ilinin yaklaşık olarak 115 km batısında yer almaktadır. Bu ilçe Güney Anadolu’yu içeren Toros Da Elmalı Ovası; Muğla ilinin sınırları içerisinde yer alan ancak Antalya iline bağlı ilçelerden birisi Elmalıdır. Antalya ilinin yaklaşık olarak 115 km batısında yer almaktadır. Bu ilçe Güney Anadolu’yu içeren Toros Dağları’nın Batı Akdeniz bölümüne kadar uzanan kıvrımları arasında sıkışmış haldeki çanak bir plato üzerine kurulmuştur. Kuzey yarımkürede 46 ile 46 doğu meridyeni düzleminde yer almaktadır. Bunun ile birlikte 2503 m yükseklikte Elmalı Dağı’nın güney eteğindedir. Bunu ile birlikte Toros Dağları’nın bir kolu olan Beydağlarıyla çevrili olup şehrin merkez bölümü bu yüzden bir çanak şeklini andırmaktadır. Bu çanak biçimdeki ilçe yapısının kuzey kısmında Elmalı Dağı, Doğusu bölümünde Tilkicilik Tepesi, batı kısmında Topdağı Tepesi ve güneyinde de Elmalı Ovası yer almaktadır.

Eski zamanlardan beri Elmalı ilçesi, verimli ovalardan elde edilen bakliyat ve hububat sıklıkla yetiştirilmektedir. Bunun yanı sıra Elmalı Ovası dağ kısımlarında tahtacı bir takım aşiretlerin kesmiş olduğu kerestelerin bulunduğu bir alan kullanılmaktadır. Aynı zamanda da çeşitli hayvan ürünlerinden elde edilen bir takım pazar yeri hizmeti de sunulmaktadır. Bu ovada elde edilen birçok ürün sayesinde ekonomik anlamda bir takım geçim kaynakları ve iş pazarı olanakları oluşturulmaktadır. Özellikle de pamuk bezlerin dokunulması ya da dericilik gibi ustalık gerektiren konularda da ilçe halkının ilerlediği söylemek mümkündür. Son yüzyıllarda ovanın çevresinde yaşayan halktın sosyokültürel anlamda da gelişim gösterdiği görülmüştür. Zira bu ve benzeri çalışmalar ilçeye gelen turistlerin de ilgisi çekmektedir. Son olarak artan vakıf sayısı da beraberdi elmalı ovası yapısının gelişim noktasında hasıl olduğu ilerlemeyi bize göstermektedir.

Karstik Ovalardan Elmalı Ovası Ve Özellikleri

Polye adı ile de bilinen karstik ovalar ülkemizde oldukça yaygın bir dağılım göstermektedir. Türkiye’de yer alan ovalardan karstik ova özelliğini taşıyan en meşhur ovaların başında Elmalı Ovası gelmektedir. Özellikle karstik arazilerin geniş bir yer kapladığı alanlarda çözülme olayının gerçekleşmesi ile birlikte karstik ova oluşumu da kendisini göstermektedir. Bu ovalar verim bakımından pek de elverişli oldukları söylenemez. Ancak karstik ovaların ülkemizde en yaygın olduğu bölge iklim yapısı sebebi ile Akdeniz Bölgesi olduğunu rahatlıkla söylemek mümkündür. Aynı zamanda karstik yapıdaki ovalara Gölova da denilmektedir. Elmalı ovasıda bu ovalardan yalnızca bir tanesidir.

Ülkemizde Yer Alan Karstik Ovalar,

 • Muğla Ovası
 • Kestel Ovası
 • Korkuteli Ovası
 • Tefenni Ovası,
 • Acıpayam Ovası,
 • ve Elmalı Ovası 

Elmalı Ovasının özellikleri ise önemli tarım ve yerleşim alanlarının başında gelmesidir. Bunun ile birlikte elde edilen tarım ürünlerinin pazarlanması konusunda da adını sıkça duyurmayı başaran ovaların başındadır. Bu yönü ile diğer ovalardan bir adım önde olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle de ulaşım olanaklarının kolay olması ve oldukça yüksek sayıda yerleşim alanlarının yer alması da önemli bir artı katmaktadır. Elmalı Ovası aynı zamanda kendisine yakın yerlerde bulunan akarsulara sahiptir. Son olarak doğal maden suyu ile sıcak su kaynakları yönünden oldukça zengin olması hem ova adına ve hem de ilçe için önemli bir noktadır.

]]>
Karstik Ovalar https://www.ova.gen.tr/karstik-ovalar.html Sun, 18 Nov 2018 01:14:03 +0000 Karstik Ovalar: Ülkemizde görülen ova  türlerinden biridir. Yeryüzü şekillerinden deniz seviyesinden yüksek olan düzlüklere ova adı verilir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:Karstik Ovalar,Tekton Karstik Ovalar: Ülkemizde görülen ova  türlerinden biridir. Yeryüzü şekillerinden deniz seviyesinden yüksek olan düzlüklere ova adı verilir. Oluşumuna göre ovalar şunlardır:
 • Karstik Ovalar,
 • Tektonik Ovalar, 
 • Delta Ovaları, 
 • Eski Göl Yeri Ovaları, 
 • Lav Örtüsü Ovaları,
 • Dağ Eteği Ovaları. 
Karstik Ovaların Özellikleri,

Bu  türler içinde Karstik ovalar daha çok Akdeniz ve İç Batı Anadolu Bölgesinde görülmektedir. Karstik Ovalar; Kalkerli toprakların oluşturduğu ova çeşidine denir. Bu ovaların toprak oluşumunda kolayca eriyebilme çözülme özelliğine sahip olan  kalker, kireç taşı, dolomit, kaya tuzu, alçı taşı yüksek oranda  bulunmaktadır. Bu yapıdaki araziler yağış ve iklim koşullarıyla zamanla uvala ve polyeleri oluşturarak karstik ovanın oluşumunu sağlamaktadır. Karstik ovalar diğer ova türlerine nazaran  daha  küçük alanlıdır. Karstik ovalar üzerinde genellikle terra-rosa toprak oluşumu görülmektedir. Karstik ovaların ortaya çıkış sebeplerinden biri de geçmişte yaşanmış olan tektonik hareketlerdir. Karstik ovaların içte kalan kısımlarında yer yer bataklık ve göllere rastlamak mümkündür.

Karstik ovalara gölova ve polye ova da denilmektedir. Karstik ovaların toprakları kireç içerdiği için tarıma elverişli değildir, verimsizdir. Karstik ovaların olduğu  bölgeler aynı zamanda deprem bölgesi (fay hattı) üzerindedir. Bu bölgelerde sıcak su kaynaklarına da sıkça rastlanmaktadır. 

Ülkemizdeki Karstik Ovalar Şunlardır: 
 • Tefenni Ovası,  
 • Acıpayam Ovası, 
 • Korkuteli Ovası, 
 • Tavas ovası, 
 • Çivril Ovası, 
 • Gembos, 
 • Yellice,
 • Şuhut,
 • Güngörmez, 
 • Karabedir, 
 • Çukurkaya, 
 • Kestel Ovası, 
 • Elmalı Ovası , 
 • Muğla Ovası'dır. 
Muğla Ovası:  Karstik özellikler  taşıyan  bu  ova Akdeniz ve Ege Bölgesinde toprakları olan bir ilimizdir. Menteşe kalker platosunda, çeşitli depresyonların karsılaşmasıyla oluşmuş çanak şeklinde bir yapıya sahiptir. Dıştan bakıldığında denizden yüksek, üstü düz çanağa  benzer  çukur bir görünümdedir.
]]>
Söke Ovası https://www.ova.gen.tr/soke-ovasi.html Mon, 19 Nov 2018 00:45:15 +0000 Söke ovası: Ege Deniz'inin tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu orta kıyı bölgesinde, Büyük Menderes akar suyunun hemen yakınında kurulmuştur. Söke'nin en verimli arazisini oluşturan ova arazisi şehir ile Büyük Menderes Söke ovası: Ege Deniz'inin tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu orta kıyı bölgesinde, Büyük Menderes akar suyunun hemen yakınında kurulmuştur. Söke'nin en verimli arazisini oluşturan ova arazisi şehir ile Büyük Menderes Nehri ortasındadır. Şehrin yerleşim yeri ovanın kuzey ve kuzeybatı tarafına doğru genişlemesine olmuştur. Aydın'a 54 km, İzmir'e 120 km, mesafesindedir. Doğusunda Koçarlı, Kuzey doğusunda Germencik, Kuzeybatısında Kuşadası ve Batısında Milas ilçelerine sınırdır. Söke’ ovasının yüz ölçümü 1088 km² olup, deniz seviyesinden yüksekliği 23 metredir. Şehre olan 50 km. uzaklıkta Bafa Gölü yer almaktadır. Göl Söke ve Milas arazisi içerisinde kalmaktadır. Sökeenin hemen kuzeyinde Samson Dağları, Gümüş ve Kemer Dağları, Güneyinde ise Beşparmak Dağları vardır. Söke'de tipik Akdeniz iklimi hekimdir. Yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı olur. Yaz aylarında genelde hiç yağış almaz. En yüksek yağışı; Aralık, Ocak ve Şubat aylarında alır. Yağışlar genel olarak yağmur şeklinde olup, kar yağışı çok az derecede görülür. Söke’de bölgenin genel özelliği olan, Akdeniz Bölgesinin karakteristik bitki örtüsü ve Makiler yer alır. Dağların yüksek kısımlarında karaçam ve fıstık çamı, dağ eteklerinde zeytin, düzlük kısımlarında incir, narenciye, yetişmektedir. Ayrıca Söke ovasında yetişen kültür bitkileri, buğday, arpa, yulaf, mısır vb. sanayi bitkileri olarak pamuk, ayçiçeği, susam ve kanoladır.

Coğrafi Konumu: Söke güneyinde Didim kuzeyinde İzmir ve Muğla, batısında Kuşadası bulunan şirin ve oldukça güçlü bir ilçedir.  Söke  ovası Büyük Menderes Havzasının en son noktasında olan çok verimli bir araziye kuruludur.

İklimi: Söke bölgesi Akdeniz iklim kuşağı içerisinde yer almaktadır. Yazları kurak Kışın yağışlı, geçer. Nem oranı diğer yörelere göre yüksektir. Çam ve makilik dahil olmak üzere her türlü yabancı bitki yanında kültürü yapılan pamuk ve bilumum Hububat, Meyve, Sebze,, İncir, Zeytin yetiştirilir.

Ekonomi: Söke ovasında Türkiye'nin en önemli pamuk üretim sahalarından biridir.  450 bin dekar ekilebilir araziye sahiptir, Türkiye'nin Pamuk Ambarı olan, İlçenin ekonomisi, yıllık gayrisafi hasılanın %70'ini oluşturan tarımsal üretim ile tarıma dayalı sanayi malları üretimini kapsamaktadır. Verimli Söke Ovasında ana ürün pamuğun dışında buğday, çeşitli yem bitkileri, narenciye, meyve bitkileri, incir ve en önemli olan zeytin yetişir. Söke'nin Dağlarından Yağ, Ovasından Bal Akar. Tarımda, Balıkçılık Arıcılık ve Hayvancılık da önemli yer almaktadır. Söke'de tarım makineleri üretimi yapan fabrikaları başta olmak üzere çeşitli kollarda üretim alanları bulunmaktadır.

]]>
Yeşilova https://www.ova.gen.tr/yesilova.html Mon, 19 Nov 2018 17:26:13 +0000 Yeşilova; Burdur ilinin bir ilçesidir. Sınırları içesinde yer alan Salda Gölü ile ün kazanmıştır. Salda Gölü'nün özelliği arasında dünyanın en derin ve en temiz göllerinden bir tanesidir. Göl'ün katkıları ile ilçe tu Yeşilova; Burdur ilinin bir ilçesidir. Sınırları içesinde yer alan Salda Gölü ile ün kazanmıştır. Salda Gölü'nün özelliği arasında dünyanın en derin ve en temiz göllerinden bir tanesidir. Göl'ün katkıları ile ilçe turistik bir belde şekli vermektedir. Ayrıca çadır turizmine de müsait bir ortam sağlamaktadır. İlçe olma hakkını ise 1936 yılında kazanmış olan Yeşilova yer aldığı konumdan dolayı da büyük bir öneme sahiptir. Göller yöresi olarak da bilinen Orta Akdeniz'in orta kısmında bulunmaktadır. 

Yeşilova Tarihçesi; Yeşilova ilçesindeki ve çevresindeki yer Malazgirt Savaşından sonra 1093 yılında Türkler'in eline geçmiştir. O yıllarda Bizanslılar ile bu yerde yaşamış olan Türkmenler arasında bazı çatışmalar yapılmış ise de 1190 yılında Alman Kralı Frederik Barbaros Haçlı ordusunun başında buralara kadar gelmiştir. Frederik Barbaros'un gelmesinden yararlanan ve kendisine Bizans veliahtı süsü veren Alaksi toplamış olduğu askerlerle Türk sınırına saldırmış, bir yandan Dinar'a diğer yandan Güzelhisar'a cepheden bugünkü Harmanlı boğazına kadar girmişlerdir. 

Konya Sultanı'nın yetkisiyle gönderilen Osman Bet ve Hüsamettin Bey isimlerindeki iki serdar Alaksi'yi her iki taraftan kapana kıstırmışlardır. Osman Bey Navlu boğazında düşman askerlerini sıkıştırmış Gencali, Karaatlı, Gökçe adındaki Çeribaşları güçlü hücumlarla düşmana karşı bu yerde güçlü bir satır atmıştır. Savaşın en şiddetli oldu yer Köpekbeli çevresinde meydana gelmiştir. Köpekbeli savaşında ağır bir yara alan Osman Bey manevi oğlu Abdi Bey Selda Gölü'nün Eşeler Dağı'na yaslanan sırtlarda bugünkü Sultanpınarı adı ile anılmakta olan yerde revirde tedavi yapılmıştır. Bu esnada Abdi Bey'in cesur olmasını ve sevaretini sunmak üzere kendileri ile esas olarak sıhri Karabet'i yer alan bu genç olan kumandana Sultanlık payesi gelmiştir. Bu pınarın baş tarafında revirde bu haberin verildiği mevki olarak Sultanpınarı adı münasip görülmüştür. Düşmana büyük bir ölçüde satır atıldığı için bu mevkiye Satırlar ismi verilmiştir. 1936 tarihinde Yeşilova eski Erle Nahiyesi olarak yer almaktadır. 1936 tarihinde ilçe olan Yeşilova çoğunlukla Asikaraağaç'a bağlanmış olmakta ve nahiye olarak Yavuce adıyla anılmıştır. Nahiye merkez kısmı bir süre Kayadibi ve bir sürede Beylerli kaza ve daha sonra nahiye merkezi olarak yerini almıştır. 

Yeşilova Nüfusu; İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı olan, 36 köy ve 8 mahallenin içine kapsadığı ilçemizdir. Son zamanlarda kendine katmış olduğu Karaatlı ve Kayadibi köyleri ile birlikte nüfusu yaklaşık olarak 5700'ü geçmiş bulunmaktadır. Ayrıca eski zamanlarda Salda ve Güney kasabaları yer alan Yeşilova'nın; yetersiz nüfus olması gerekçesinden dolayı Salda ve Güney kasabaları köy sıfatını kazanmış olmaktadır.
]]>
Bakırçay Ovası https://www.ova.gen.tr/bakircay-ovasi.html Mon, 19 Nov 2018 22:52:54 +0000 Bakırçay Ovası; Dar anlatımı ile Soma'nın yakınından başlamaktadır ve denize kadar uzanır. Geniş anlatımı ile Bakırçay Ovası, Kırkağaç Ovası'nı da kapsayarak doğu tarafa doğru yönelmektedir. Bu şartlarda ovanın Bakırçay Ovası; Dar anlatımı ile Soma'nın yakınından başlamaktadır ve denize kadar uzanır. Geniş anlatımı ile Bakırçay Ovası, Kırkağaç Ovası'nı da kapsayarak doğu tarafa doğru yönelmektedir. Bu şartlarda ovanın uzunluğu 80 kilometreye kadar varmaktadır. Ovanın genişliği ise Soma civarlarında 4 kilometreyi geçmekte olan en dar yöreyi meydana getirirken Kırkağaç Ovası'nda 10 kilometreye kadar genişler. Bakırçay Ovası, 15 kilometreye geldiği zaman Kınık Ovası ile ününe yakışır bir görünüm meydana gelmektedir. Bundan ötürü yer yer daralıp genişlemekte olan Bakırçay Ovası, Kırkağaç Ovası gibi. 

Bakırçay Ovası'nın Bergama batı kısmında yer alan bölümü 25-50 metre, bunu doğu kısmında ise 80-100 metre yükseklik kazanmaktadır. Ovanın doğu, kuzey, güney kısımları volkanik örtülerle karışık olup neojen platolar ile beraber yükselirler. Bu neojen platolardan bir tanesi Kırkağaç ve Akhisar Ovalarını birbirinden ayırmaktadır, Eğrigöl Tepesinde yer alan hendekler güney ve güneybatı şeklinde ayrım kesiti meydana getirirler. Bu hendekten Bakırçay'ın bugünkü kolu geçmekte ancak alt kısımları ise bunun iç tarafına giren neojen ve tüf tepeleri yüzünden darlaştırılmaktadır. Bakırçay Havzası'nın çöküntü hendeğinin üst kısmında piramit şeklinde yükselen ve serpilmiş bir şkilde olan birden fazla tepecik yer almaktadır. Bunların içinden Eğrigöl Tepesi sert karakava olmakta olup öbürleri ise andezitten meydana gelmiştir. Denizi doğru sıra şeklinde olan tepecikler şunlardır: Kalarga, Değirmentepe, Patartepe, Baklatepe, Reistepe, Memelitepe, Yaylatepe, Pamuktepe ve Karadağ. Poyracık ve Kınık civarlarında şistler, gravakkeler ve mermerimsi kalkerler, Zeytindağı Bölgesinde de permakarbon kalkerleri yer almaktadır. Tekkeköy, Eğrigöl, Armağanlar, Sindel kısımları ise volkanik olan materyallerden neojen kalkerlerden meydana gelmişlerdir.

Bakırçay Ovası diğer özellikleri; Bakırçay Ovası yukarıda da bahsettiğimiz gibi Bakırçay'a karışmış olan birden fazla çayların da var olduğu göz önüne koyulduğu taktirde sulak bir ovadır. Örnek olarak, Bakırçay, yönünü batı tarafa doğru yönlendirirken Kırkağaç'ı sol tarafında bırakmış olur. Kuzey tarafa doğru Kırkağaç Ovası'ndan Soma boğazına doğru girerken Aksuyu alır, buradan batı tarafa doğru yönelir. Soma Ovası'ndan ilerlerken en büyük kısmı olan ve kuzey taraftan gelen Yağçıllı Deresi ile birleşir. Bundan dolayı Kınık ve Turanlı Ovalarına girmiş olur. Bu ovada sırası ile; kuzey taraftan Menteşe, Ilıca, güney taraftan Karadere, Kırkgeçit ve Gümüş Derelerini alır. Güney tarafa yönelip Bergama Ovası'na varır. Burada Kuzey taraftan Kestel, Bergama, güney taraftan Sinır Derelerini kapsar ve Zeytindağı Ovası'na girer. Burada Kuzey taraftan Boğazkasar Deresi ile birleşir ve batıya doğru yönelir. Çandarlı Ovasından Dalyan Gölü'nün orta kısmında yapılan taş setler arasından Ege Denizi'ne dökülmektedir. Bakırçay Ovası'nın yüzölçümü 3200 kilometrekaredir.
]]>
Altınbaşak Ovası https://www.ova.gen.tr/altinbasak-ovasi.html Tue, 20 Nov 2018 20:44:42 +0000 Altınbaşak Ovası, bundan yüzyıllar önce dünyadaki yeryüzü hareketleri sonucunda oluşan bir ovadır. Ovalar oluşumlarına göre sınıflandırılır. Türkiye'de bulunan Altınbaşak Ovası tektonik hareketler sonucu oluşan bir Altınbaşak Ovası, bundan yüzyıllar önce dünyadaki yeryüzü hareketleri sonucunda oluşan bir ovadır. Ovalar oluşumlarına göre sınıflandırılır. Türkiye'de bulunan Altınbaşak Ovası tektonik hareketler sonucu oluşan bir ovadır. Çevresel faktörler, doğal faaliyetler, depremler, rüzgarlar sonucunda yeryüzü şekillenmiştir. Bu değişimler ovaları, platoları ve dağları meydana getirmiştir. Ovalar tarımsal faaliyetler açısından yüksek oranda verimlidir. Ovalar etrafa göre çukurda kalan bir alandır. 

Altınbaşak Ovasının Oluşum Türü Nedir
Tektonik ova olan Altınbaşak Ovası deprem gibi yeryüzü hareketlerinin açtığı çukurlarda alüvyon birikmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Altınbaşak Ovası Nerededir
Altınbaşak ovası Şanlıurfa'nın Suriye sınırındadır. Şanlıurfa iline 26 kilometre uzaklıkta bulunur. Halk arasında Ceylanpınar Ovası olarak da bilinmektedir. Altınbaşak ovası Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alır.

Altınbaşak Ovası Özellikleri

Altınbaşak Ovasının ülkemiz tarımına katkısı oldukça büyüktür. Türkiye bu anlamda kendi kendine yetebilecek kadar tarımsal ürün verebilmesini verimli ovalarına borçludur. Bu verimli ovaların başında gelen Altınbaşak Ovasında tarımsal faaliyetler hat safhadadır. üstelik tarımsal faaliyetlerden elde edilen ihraç fazlası ürünler dış ülkelere ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır. tektonik ovalardan olan altınbaşak ovası ve diğer tektonik ovaların Türkiye haritası üzerindeki dağılımlarına bakıldığında fay hatlarının üzerinde oluştukları görülür. Bu durumdan dolayı tektonik ovalar deprem kuşakları üzerinde yer almaktadır. Altınbaşak ovası yükselti bakımından doğudan batıya doğru azalır.

Türkiye'deki ovalar yükselti bakımından Türkiye Fiziki Haritasında farklı renklerle gösterilirler. 0-200 metre arasında olan ovalar koyu yeşil, 200-500 metre arası olan ovalar açık yeşil, 500-1000 metre arasındaki ovalar sarı renk ile gösterilir. Altınbaşak ovası haritada sarı renk ile yerini alır. 1000-1500 metre arası ovalar ise turuncu ve 1500 metreden yüksek olan ovalar ise kahverenginin tonlarıyla belirtilmiştir. Altınbaşak ovası ve diğer ovalarda çevreleri açısından çukurda kalmaları ve etrafının örtülü olmasından dolayı toprakları son derece verimlidir.
]]>
Amik Ovası https://www.ova.gen.tr/amik-ovasi.html Wed, 21 Nov 2018 20:24:40 +0000 Amik Ovası, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde Hatay İlinde bulunur. Türkiye'nin verimlilik bakımından en verimli ovası Amik Ovasıdır. Kalın alüvyal toprak tabakası ile kaplı olan ve zirai potansiyel bakımından en verimli ovası o Amik Ovası, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde Hatay İlinde bulunur. Türkiye'nin verimlilik bakımından en verimli ovası Amik Ovasıdır. Kalın alüvyal toprak tabakası ile kaplı olan ve zirai potansiyel bakımından en verimli ovası olarak bilinir. Hatay ilinin en büyük düz arazisini oluşturur. Amik Ovası başta Asi nehri, Afrin Çayı ve Karasu ile topraklarını besler. Amik Ovası üzerinde Amik Gölü diye bilinen küçük bir göl bulunmaktaydı. Bu göl Devlet Su İşleri tarafından kurutularak, 1974 yılında kurutulma ile elde edilen verimi yüksek olan bu topraklar çiftçilere verilerek tarıma kazandırılmıştır. Kent de Roma İmparatorluğu zamanında inşa edilen taş köprü (Ki Diocletian) Amik Ovasında bulunan köprüdür. Bu köprü 1972 yılında yıkılarak yerine şu anki taş köprü inşa edilmiştir. Amik Ovası üzerine 2007 yılında Hatay Havalimanı yapılmıştır. Amik Ovası tektonik ovadır. Amik Ovası topraklarının verimli olmasının sebebi dağlardan sel sularının ırmaklar aracılığı ile inen alüvyon yayılmalarından dolayıdır. Amik Ovası aynı zamanda Asi Nehrinin oluşturduğu çöküntü ovadır.

Amik Ovası Yüz  Ölçümü; Uzunluğu 90 km, yüzölçümü 900 metre kare, genişliği 27 km ve yüksekliği 80 metredir.

Amik Ovası Coğrafi Konumu; Doğusunda Kurt Dağları, Batısında Amanos Dağları, Güneyinde ise Kuseyr Yaylası bulunan çukur bir ovadır. Kuzeyde Karasu Irmağının indiği vadi ile birleşir. Amik Ovası ırmaklarla birleşen bir ovadır. Amik Ovasına birleşen en önemli ırmaklar Karasu Irmağı ve Asi Nehridir.

Amik Ovası
Amik Ovasında Yetişen Ürünler
Amik Ovası Türkiye'nin yüzde atmış beşi ekime elverişli topraklara sahiptir. Toprakları sulama ve iklim koşulları bakımından da çok elverişlidir. Bu bakımdan Türkiye'nin en verimli toprakları ve tarım alanı olan Amik Ovasında;  Pirinç, arpa, yulaf, buğday, fasulye, mercimek, nohut, kavun, karpuz, pamuk, üzün, zeytin, sebze, meyve ve yer fıstığı gibi bir çok tarımsal ürünler yetişir.

Amik Ovası Ve Ovaların Önemi
 • Ucuz maliyetli konut ve sanayi alanları sağlar.
 • Ülkeye önemli tarım alanları sağlar.
 • Ulaşım kolaylığı sağlayan sahalardır.
 • Tarım ürünleri yetiştirmede önemli alanlar sağlar.
 • Kentlerin kurulmasında önemli sahalardır.


]]>
Bafra Ovası https://www.ova.gen.tr/bafra-ovasi.html Thu, 22 Nov 2018 10:33:04 +0000 Bafra ovası, Samsun ilimizde on dokuz mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırında yer alan bir ovadır. 56000 hektarlık bir alana sahiptir ve Türkiye'nin en büyük ovalarındandır. Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü yerde al Bafra ovası, Samsun ilimizde on dokuz mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırında yer alan bir ovadır. 56000 hektarlık bir alana sahiptir ve Türkiye'nin en büyük ovalarındandır. Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü yerde alüvyon birikintileri etkisi ile oluşmuştur. Tamamı alüvyonlar ile kaplıdır. Bazı bölgelerinde on metreyi aşan hareketli kumullar vardır. Doğu kısmında küçük bataklıklar ve göller  oluşturmuştur. Delta özelliğini kaybetmiş olan Karadeniz bölgesindeki tek sulak alandır. Ovanın 22000 hektar alanı 1998 yılında ramsar alanı ilan edilmiştir. 5174 hektar alanı yaban hayatı geliştirme sahası olarak kabul edilmiş ve 1994 yılında su kuşları yaşam alanı olarak belirlenmiştir. Bu alanda deniz, göl, bataklık, çayırlık alanlar, mera alanları ve tarım alanları bulunduğu için iklim uygun olduğundan biyoçeşitlilik vardır. Bu ova da yedi tane göl bulunur. Bunlar karaboğaz gölü, uzun göl, çermek gölü, balık gölü, liman gölü, tatlıgöl ve gıcı gölüdür. Göller az tuzlu sulara sahiptir. Derinlikleri ortalama 1,5 metre kadardır. İlkbaharda sular yükselerek göller birleşebilir. 

Bafra Ovası
Bafra ovası, bu ova göçmen kuşların sonbahar da ülkemize gelmesi ile uğradıkları sulak alandır. Kış aylarında 80-100 bin arası kuş burada barınır. Burada göller kenarında oluşan bitki örtülerine baktığımız zaman kamış, saz, hasır otu, su sümbülü ve nadir de olsa nilüfer görülür. Kumul olan sahalarda sütleğen ve sığır kuyruğu bulunur. Çalı türlerinden olan mersin, kocayemiş, süpürge otu, şimşir bulunur.
]]>
Ova https://www.ova.gen.tr/ova.html Fri, 23 Nov 2018 06:20:29 +0000 Ova, çevresine göre çukurda kalmış olan düzlüklere ova denir. Ovalar fiziki haritalarda yüksekliklerine göre renkler ile gösterilir. 0-200 metre arasında yer alan ovalar koyu yeşil, 200-500 metre arasında yer alan ovalar açık ye Ova, çevresine göre çukurda kalmış olan düzlüklere ova denir. Ovalar fiziki haritalarda yüksekliklerine göre renkler ile gösterilir. 0-200 metre arasında yer alan ovalar koyu yeşil, 200-500 metre arasında yer alan ovalar açık yeşil renk, 500-1000 metre arasında olan yerler sarı renk, 1000-1500 metre arasında yer alan ovalar turuncu renk ve 1500 mt üzerinde yer alan ovalar kahverengi ile gösterilir. Ovalar oluşumlarına göre farklılık gösterir ve bu nedenle farklı başlıklar altında incelenir. 

1. Delta ovaları, akarsuların taşıdığı alüvyonların deniz kıyısında birikmesi ile oluşan ova çeşididir. Delta ovalarının oluşması için akarsuyun havzasında bulunan yapının kolay aşınabilen bir tabakadan oluşması gerekir. Ayrıca gelgit olayının yaşanmaması gerekir. Delta ovaları bol miktarda alüvyon bulundurur. Ülkemizde Ege bölgesinde Balat ovası, Efes ovası, Menemen ovası, Dikili ovası bulunur. Akdeniz bölgesinde Çukurova ve Silifke ovası bulunur. Karadeniz bölgesinde ise Bafra ve Çarşamba ovası bulunur.

2. Karstik ovalar, karstik kayaçların sık bulunduğu arazilerde bu kayaçların çözünmesi işe oluşan ovalardır. Türkiye'de en çok Akdeniz bölgesinde görülür. Tefenni ovası, Acıpayam ovası, Muğla ovası, Korkuteli ovası, Kestel ovası bunlardan bazılarıdır.

Ova
3. Çöküntü ovaları, yer kabuğu olayları sonucunda oluşmuş olan ovalardır. Türkiye'de Marmara bölgesinde yer alan çöküntü ovaları Adapazarı ovası, Balıkesir ovası, Bursa ovası, İnegöl ovası, Ergene ovası bulunur. Ege bölgesinde Soma ovası, Bergama ovası, Salihli ovası, Söke ovası, Ödemiş ovası bulunur. Akdeniz bölgesinde Amik ve Kahramanmaraş ovası bulunur. Karadeniz bölgesinde Bolu ovası, Düzce ovası, Sulu ova, Taş ova, Artova ovası bulunur. Doğu Anadolu'da Malatya ovası, Elazığ ovası, Iğdır ovası Bulunur. İç Anadolu'da Konya ovası, Kayseri ovası, Aksaray ovası, Eskişehir ovası bulunur. Güney Doğu Anadolu'da Ceylanpınar ovası, Suruç ovası, Birecik ovası, Harran ovası bulunur.
]]>
Delta Ovası https://www.ova.gen.tr/delta-ovasi.html Sat, 24 Nov 2018 02:15:24 +0000 Delta ovası, delta ovaları akarsuların taşıdığı malzemeleri deniz iç kısmında biriktirmesi ve zamanla buraların düzlükler haline gelmesi ile oluşan ovalardır. Delta ovalarının oluşabilmesi için akıntı olmaması gerekir. A Delta ovası, delta ovaları akarsuların taşıdığı malzemeleri deniz iç kısmında biriktirmesi ve zamanla buraların düzlükler haline gelmesi ile oluşan ovalardır. Delta ovalarının oluşabilmesi için akıntı olmaması gerekir. Aksi halde akıntı ile birlikte alüvyonlar gider ve ova oluşturacak bir birikinti kalmaz. Akarsuyun getirdiği alüvyon fazla olmalıdır ki tabakalaşma sağlansın. Gelgit olmaması ya da varsa şiddetinin çok az olması gerekir. Kıyının da sığ olması gerekir. Ülkemizde bulunan delta ovalarına bakacak olursak

Delta ovaları, Ülkemizde Çukurova delta ovası Adana ili sınırlarındadır. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu bir delta ovasıdır. Türkiye'nin en büyük deltasıdır.  Bafra ovası, Samsun ili içerisinde yer alır. Kızılırmak'ın oluşturduğu bir delta ovasıdır. Bir çok kuş türüne ev sahipliği yapan bir ovadır. Çarşamba ovası Samsun ilinde Bafra ovasının biraz ilerisinde yer alır. Yeşilırmak tarafından oluşturulan bir delta ovasıdır. Üzerinde yüzü aşkın köy vardır, bu da topraklarının verimli ve yaşamaya uygun olduğunu gösterir. Sakarya delta ovası Sakarya ve İstanbul illeri sınırlarında yer alır. Delta OvasıSakarya nehri tarafından oluşturulmuş olan bir delta ovasıdır. Meriç delta ovası Marmara bölgesindeki Ergene havzasında yer alan bir ovadır ve Meriç nehri tarafından oluşmuştur. Gediz delta ovası, İzmir ili içerisinde yer alan bu ova Gediz nehri tarafından oluşturulmuştur. Bakırçay delta ovası İzmir ili sınırlarında yer alan bakır çay nehri tarafından oluşturulmuştur. Silifke deltası Mersin Silifke ilçesi sınırlarında yer alır ve Göksu nehri tarafından oluşturulmuştur.
]]>
Bursa Ovası https://www.ova.gen.tr/bursa-ovasi.html Sat, 24 Nov 2018 08:57:39 +0000 Bursa Ovası, Ova, deniz yüzeyine göre az eğimli yerlerde oluşan coğrafik bir yerdir. Ovalar kendi aralarında oluşumlarına göre ayrılır. Delta ovaları, kartstik ovalar ve tektonik ovalar olarak ayrılır. Bursa ovası  Bursa Ovası, Ova, deniz yüzeyine göre az eğimli yerlerde oluşan coğrafik bir yerdir. Ovalar kendi aralarında oluşumlarına göre ayrılır. Delta ovaları, kartstik ovalar ve tektonik ovalar olarak ayrılır. Bursa ovası  tektonik bir ovadır. Çünkü bu ova yer altı kabuğunun hareketlenmelerinden meydana gelmiştir. Ovalar çiftçilik işi ile uğraşan insanlar için dağlardan daha fazla tercih edilir. Ulaşım ve hayvanlar için ova daha kolay gidilen bir yerdir. Bursa ovası Marmara bölgesine bağlı bursa şehrinde yer almaktadır. Bursa'nın şehir merkezine yaklaşık olarak 7 km uzaktadır. Bursa ovasının şekli elipse benzemektedir. 

Bursa Ovası
Ovanın içinde doğudan batıya gidildikçe eğimlerde azalma görülür. Bursa ovasının suları en son Susurluk çayına boşalır. Bursa ovasında çok fazla tarımsal üretim yapılmaktadır. Sebze, meyve bahçeleri, dutlar ve ayçiçeği ekimi bursa ovasında oldukça fazladır. Ova çevresi sanayileşmeden dolayı ovayı da olumsuz yönde etkilemiştir. Çiftçilerin kazançları ve ovadan elde edilen mahsul de yarı yarıya azalma görülmüştür. Bursa ovası bursa şehir merkezine yakın olduğu için ovadan çok fazla sayıda karayolu geçmektedir. Şehrin yaklaşık olarak %17 sini bursa ovası kaplamaktadır. Ova genel olarak volkanik bir yapıya sahiptir. Ovadan çok sayıda zeytin bahçesi de bulunmaktadır. Kış aylarında yağan kar ile ova beyaz bir örtü ile kaplanır ve tam bir görsel porte meydana gelir.
]]>
Tektonik Ovalar https://www.ova.gen.tr/tektonik-ovalar.html Sat, 24 Nov 2018 15:17:31 +0000 Tektonik ovalar, fay hattına bağlı olarak ortaya çıkan çöküntüler sonucunda oluşan alanların alüvyon birikintileri sonucu oluşur. Buralar önemli tarım ve yerleşim alanıdır. Çok sayıda yerleşim alanı bulunur çünkü çok Tektonik ovalar, fay hattına bağlı olarak ortaya çıkan çöküntüler sonucunda oluşan alanların alüvyon birikintileri sonucu oluşur. Buralar önemli tarım ve yerleşim alanıdır. Çok sayıda yerleşim alanı bulunur çünkü çok daha ulaşıma elverişlidir. Sıcak su kaynakları bakımından zengindir. Bulundukları bölgelere göre ovaları incelersek, 

Türkiye'deki tektonik ovalar,   

Türkiye'de Marmara bölgesinde yer alan çöküntü ovaları Adapazarı ovası, Balıkesir ovası, Bursa ovası, İnegöl ovası, Mustafa Kemal paşa ovası, Ergene ovası bulunur. Ege bölgesinde Soma ovası, Turgutlu ovası, torbalı ovası, Akhisar ovası, Alaşehir ovası, yeni pazar ovası, Koçarlı ovası, Bergama ovası, Salihli ovası, Söke ovası, Ödemiş ovası bulunur. Tektonik OvalarAkdeniz bölgesinde Amik ve Kahramanmaraş ovası bulunur. Karadeniz bölgesinde Bolu ovası,Merzifon ovası, Erbaa ovası, Niksar ovası, Turhal ovası, zile ovası, Düzce ovası, Sulu ova, Taş ova, Artova ovası bulunur. Doğu Anadolu da Malatya ovası, Elazığ ovası, Iğdır ovası, Varto ovası Erzurum ovası, Elbistan ovası, yüksek ova, Tercan ovası, Pasinler ovası bulunur. İç Anadolu da Konya ovası, Develi ovası, çubuk ovası, Kayseri ovası, Aksaray ovası, Eskişehir ovası bulunur. Güney Doğu Anadolu da Ceylanpınar ovası, Suruç ovası, Birecik ovası, Harran ovası bulunur.
]]>
Elbistan Ovası https://www.ova.gen.tr/elbistan-ovasi.html Sun, 25 Nov 2018 06:50:23 +0000 Elbistan ovası, Elbistan ovası Doğu Anadolu bölgesinin Güney batı tarafında yer alan bir ovadır. Yüz ölçümü üç bin kilometre kare kadardır. Ovanın etrafında yüksekliği 2000-3000 metre civarında olan dağlar ile ç Elbistan ovası, Elbistan ovası Doğu Anadolu bölgesinin Güney batı tarafında yer alan bir ovadır. Yüz ölçümü üç bin kilometre kare kadardır. Ovanın etrafında yüksekliği 2000-3000 metre civarında olan dağlar ile çevrilidir. Ovanın etrafında bulunan dağlar volkanik ve tortul kayalardan oluşmuştur. Bu ova ise dördüncü jeolojik zamanda oluşmuş olan alüvyonlar ile kaplıdır. Ceyhan ırmağı buradan akar. Akdeniz ve karasal iklim yer yer görülür. Ovadaki yağışlar Batı'dan Doğu'ya doğru azalmaktadır.

Elbistan Ovası
Elbistan ovası, ovada yerleşim yoğundur. Topraklar tarıma elverişlidir ve bölge nüfusunun çoğu geçimini tarım ile karşılar. Ova da tahıl tarımı, şeker pancarı, mercimek ve nohut yetiştirilir. Ayrıca yer yer tütün yetiştiriciliğine de rastlanır. Sulamalı tarım yaygındır. Ovanın kuzey batı tarafında ülkemizin en zengin linyit yatakları vardır. Afşin Elbistan termik santralinin kömür ham maddesi buradan elde edilir. 
]]>
Sakarya Ovası https://www.ova.gen.tr/sakarya-ovasi.html Sun, 25 Nov 2018 21:47:04 +0000 Sakarya Ovası, bu ova  Sakarya nehrinin aşağısında Sakarya ilinin merkezinde bulunan ovadır. Fay hattım üzerinde meydana gelen çöküntü alanında Sakarya nehrinin taşımış olduğu alüvyonların doldurulmasında tektonik kökenl Sakarya Ovası, bu ova  Sakarya nehrinin aşağısında Sakarya ilinin merkezinde bulunan ovadır. Fay hattım üzerinde meydana gelen çöküntü alanında Sakarya nehrinin taşımış olduğu alüvyonların doldurulmasında tektonik kökenli olan bir ova meydana gelmiştir. Kuzey Anadolu fayının üzerinde bulunana Sakarya ovası özellikle tam bir elips şekline benzemektedir. Sakarya ovası Sapanca gölünün bulunduğu bölgeyi de kapsamaktadır. Ayrıca Sakarya ovası İzmit'in doğusuna kadar uzanabilmektedir. Sakarya ovası aynı bir körfez gibi hem Güneydoğu hem de Doğu tarafına kadar genişlemektedir. Sakarya ovası deniz seviyesinden yaklaşık olarak 30 metre yüksekliğindeki Sakarya nehrinin taşımış olduğu alüvyonlar ile kaplı olmaktadır. Sakarya ovası hemen Sakarya ırmağının yanında olmasından dolayı buradan giden sular Sapanca gölüne giderek çark suyu görevi ile Sakarya nehrinin bir kolu olan Mudurnu çayına kadar ulaşabilmektedir. 

Sakarya Ovasının, Sakarya ırmağının suyu özellikle alüvyon toprağa sahip ovada ise yer altı suyunun derinliği ise yaklaşık olarak 3 ile 5 metre civarındadır. Ayrıca Sakarya ovasının bazı kısımlarında mevcut olan bataklıklar içerisinde drenaj çalışması yapılmaktadır. Özellikle eğimin çok az olduğu ve kıvrımların daha fazla olan Sakarya ırmağı zaman içerisinde farklı yatak değiştirdiği gösterilmektedir. Beş köprü Sakarya'nın merkezinin doğu kenarında olmasına rağmen Sakarya nehri şehrin kenarında Roma köprüsüne de yaklaşık olarak 4 km uzak mesafede akmaktadır. Zaman içerisinde meydana gelen ada pazarının Diğer adı Ada köyün her iki tarafında Sakarya'ya akarak birleşmesinden dolayı bu ismi almıştır. Sakarya ovasının kuzeybatısında Çam Dağı, Güneybatısında Kerem Ali Dağı, Kuzeybatısında Kocaeli Platosu ve Güneydoğusunda ise, Samanlı dağları ile sınırlı olmaktadır. 

Sakarya Ovası
Sakarya Ovası, düz bir ova olan Sakarya ovası kıvrımlar oluşturarak akar. Ayrıca Kuş bakışı görünümü Sakarya ovasının uzunluğu yaklaşık olarak iki kat daha fazladır. Genellikle Sakarya da yaşayan nüfusun büyük kesimi Pamukova ve Ak ova da ikamet etmektedir. Hatta ovanın çevresinde bulunan yerleşimler ise, toplu olarak bulunmaktadır. Sakarya ovasında sıklıkla yaşanan deprem, sel taşkınları, su baskınları sebebi ile insanların yerleşim yerleri genellikle ovanın yüksek olan kısımlarında ya da ovanın kıyılarında bulunmaktadır. Bütün Türkiye'de yaşandığı gibi Sakarya ovası da hem sanayi hem de yerleşme işgali sebebi ile karşı karşıya kalmıştır. Ayrıca Sakarya ovasının taban suyunun çok yüksek olduğu zemininde alüvyon olan arazilerde meydana gelen depremin şiddeti daha fazla hissedilmektedir. Burada yaşanan deprem sonrasında insanların yaşadığı bölgeler tahliye edilerek üzeri kaya olan karaman ve korucuk bölgelerine geçiş yapılmıştır.
]]>
Karadeniz Bölgesi Ovaları https://www.ova.gen.tr/karadeniz-bolgesi-ovalari.html Mon, 26 Nov 2018 04:56:25 +0000 Karadeniz Bölgesi Ovaları, Karadeniz bölgesi ismini, komşu olduğu Karadeniz' den almıştır. ülkemizde önemli bir nüfusa sahip olan bölge tarım açısından önemli ve verimli bir toprak hazinesine sahiptir. Bol yağı Karadeniz Bölgesi Ovaları, Karadeniz bölgesi ismini, komşu olduğu Karadeniz' den almıştır. ülkemizde önemli bir nüfusa sahip olan bölge tarım açısından önemli ve verimli bir toprak hazinesine sahiptir. Bol yağış alan iklim koşulları bölgede, başta tütün, mısır, çay, fındık ve bu tarım ürünleri gibi bolca neme ihtiyaç duyan diğer tarım ürünlerinin yetişiyor olması Karadeniz bölgesi için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Karadeniz bölgesi üç kesime ayrılmıştır. Bu kesimler;

 • Doğu Karadeniz Bölgesi,
 • Batı Karadeniz Bölgesi,
 • Orta Karadeniz Bölgesidir.

Karadeniz bölgesinde bulunan çok sayıda dağlar ve ovalar, bölge olarak dağılım göstermektedir. Bölgenin en uzun dağları Doğu Karadeniz bölümünde yer almaktadır. Doğu Karadeniz bölümünde dağlar iki sıra halinde uzanmaktadır. Batı Karadeniz'de ise birbirine paralel üç sıra halinde dağlar uzanmaktadır. Bu üç sıra halinde uzanan dağlar, Orta Karadeniz'de kıyıdan uzaklaşıp, tek sıra halinde uzanmaya devam etmektedir. Belirtilen bölgelerdeki dağ uzantıları sayesinde oluşan çeşitli ovalar mevcuttur. Bu ovaları iki şekilde ayırırız: Bölgenin en geniş alana sahip kıyı ovaları;

 • Bafra Ovası,
 • Çarşamba Ovasıdır. Bu ovalar delta ovalarıdır.

Karadeniz Bölgesinde yer alan diğer ovalar ise iç kesimde yer almaktadır. Bu iç kesimde yer alan ovalar ise;

 • Taşova,
 • Suluova,
 • Merzifon,
 • Turhal,
 • Boyabat,
 • Tosya'dır. Bu ovalar çöküntü ovalardır ve Türkiye'de en aktif deprem bölgelerini oluşturmaktadırlar.

Taşova
Taşova ilçesi, çok verimli alüvyonlara sahip olan Erbaa ovasının batısına uzanan girintisinde yer almaktadır. Taşova ilçesi, doğal orman sınırları içerisindedir. Yer yer korunmuş ve bozulmuş ormanlar vardır. Ağaç çeşitleri arasında kayın, meşe, çam ve ardıç ağaçları bulunmaktadır. İçerisinden Yeşilırmak geçmekte olan Taşova, toprak açısından zengin minerallere sahipliği ile yıllar boyu tam bir tarım ilahı halinde olmuştur. Bazen Karadeniz ikliminin bazense İç Anadolu ikliminin gözlendiği Taşova, aslında tarım açısından el verişli bir toprağa sahipken günümüzde kentleşme dönüşümü nedeni ile kooperatif konutlara kapatıldığı için tarımsal yetiştiricilik ve besicilik kısıtlanarak, azalmaya gitmektedir.

Karadeniz Bölgesi Ovaları

Suluova
Önceki ismi Suluca olan bir bucakken, 1946 yılında Suluova ismini alarak ilçe olmuştur. Suluova ilçesi, Orta Karadeniz Bölgesinin en şirin ilçelerinden biridir. İlçenin ekonomik yapısında Şeker fabrikası, maden ocakları önemli yere sahiptir. Yanı sıra, son 30 yıl içerisinde yeni sanayi yatırımları genişlemiş, hayvan ve tarımcılık alanı geliştirilmiştir. Bunun dışında ise çok zengin bir linyit kaynağına sahiptir.

Merzifon
Merzifon ilçesinin ismini nereden ve nasıl aldığı ile ilgili çeşitli rivayetler olsa da, hala nasıl ve kim tarafından bu ismi aldığı ile ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Merzifon ilçesi; ülkemizde bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan iller ve ilçelerin en başında gelmektedir. Bunun en önemli sebebi ise, Karadeniz sahiline ve Orta Anadolu’ya giden tüm yolların Merzifon’da kesişmesidir. Merzifon ilçesini yurt bellemiş ve önemle toprağı etmiş bir çok uygarlık bulunmaktadır. Bu uygarlıkların bazıları ise; Frigler, Kimmer ve İskitler, Pontus Devleti, Roma imparatorluğu dönemi, Emeviler, Bizanslılar, Danişmentliler, İlhanlılar, Selçuklular, Osmanlılar, Eratna Beyliği, Taşanoğulları' dır. Merzifon ilçesi tam anlamı ile tarihe tanıklık etmiş topraklar arasında ismini korumaktadır. Çeşitli höyükler ve bir çok anıt mezar bulunan Merzifon ilçesi yerleşim açısından da yoğun şekilde tercih edilmektedir. Doğal güzelliği ve çeşitli bitki yelpazesi ile göz dolduran Merzifon; Amasya'nın en meşhur ilçesidir.

Turhal
Turhal, İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Doğu Anadolu' yu Batı' ya bağlayan yolların ke]]> Marmara Bölgesindeki Ovalar https://www.ova.gen.tr/marmara-bolgesindeki-ovalar.html Mon, 26 Nov 2018 16:11:21 +0000 Marmara Bölgesindeki Ovalar, Marmara bölgesi; Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Balkan yarımadası ile Anadolu arasında bir geçiş alanı oluşturur. Avrupa ile Asya kıtlarını bu bölgede birbirlerine bağlanır. Yakla Marmara Bölgesindeki Ovalar, Marmara bölgesi; Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Balkan yarımadası ile Anadolu arasında bir geçiş alanı oluşturur. Avrupa ile Asya kıtlarını bu bölgede birbirlerine bağlanır. Yaklaşık yüz ölçümü 67,000 km2 dir. Türkiye topraklarının % 8,5 teşkil eder. Adını bütünüyle toprakları için de bulunan Marmara denizinden alır. Türkiye'nin ortalama yükseltisi en az olan bölgesidir. Bölgenin en önemli yükseltisi, güneyde Samanlı dağları, Trakya bölümünde Karadeniz boyunca uzanan Yıldız dağları (ıstranca) ve güneyinde Uludağ oluşturur. Bu dağlar orta yüksekliktedir. Bölgenin en önemli düzlükleri (Ovaları) ise Ergene, Adapazarı, Yenişehir, Karacabey, İnegöl, Balıkesir, Bursa ve İznik ovalarıdır. Bu bölgedeki yer kabuğu tektonik (yer kabuğunun yapısının oluşumu ve iç kuvvetlerle şekillenmiştir) yapıya sahiptirler.


Ergene ovası; 

Adını üzerinden geçen ergene nehrinden alan bu ovanın, havza büyüklüğü 17,323 km2 dir.  Marmara bölgesinin kuzeybatı kesiminin, ergene havzasıyla kuzeybatı Marmara kıyılarını kaplamaktadır. Kuzey ve kuzeydoğusunda Yıldız dağları, güney doğuda Ganos ve güneyde  koru dağlarıyla çevrilidir. Karasal iklimin egemen olduğu bölge, kışları çok sert geçer, yazlar da sıcak geçer. Doğal bitki örtüsü bozkırdır. Dağlara doğru ormanlık alanlar artmaktadır. Ergene ovası, nüfus yoğunluğunun çok olduğu, verimli bir tarım alanına sahiptir. Ayrıca topraklarında linyit yatakları bulunmaktadır.

Adapazarı Ovası; 

Samanlı dağları ile Karadeniz arasında, kuzey Anadolu fay bölgesi üzerinde bulunmaktadır. Sakarya nehrinin getirdiği alüvyonların birikmesiyle oluşmuş tektonik (hareketli) bir ovadır. İstanbul'un Anadolu'nun iç kesimlerine bağlantısını sağlayan en önemli kara yolları üzerinde bulunur. Oldukça düz ve geniştir, havza alanı 600 km2 dir. Birinci derecede deprem kuşağında yer almaktadır. Batısında gecen Sakarya nehri Karadeniz'e dökülür. Bataklık ve sazlık alanlar Sakarya nehrinin eski yataklarını kaplamaktadır.

Marmara Bölgesindeki Ovalar
Yenişehir ovası; 

Ova doğu ve batı istikametine doğru bir elips şeklindedir. Kuzeyinde Katırlı ve Samanlı dağları, batısında Dinboz ve Kazancı dağları, güneyinde Okuf, ayaz subaşı doğuda ise Hayriye, İncirli tepeleri bulunmaktadır. Havza alanı yaklaşık 15,478 hektar dır.

Karacabey Ovası; 

Bursa ovasından Görüklü sırtları ile ayrılır. Mustafakemalpaşa ovasından çok hafif bir yükseltiye sahiptir, hara sırtlarıyla ayrılır. Fakat genelde ova Karacabey ovasının devamı gibidir. Batıda Susurluk, Manyas ovaları ile birleşir, havza alanı 18,000 hektar dır.

İnegöl Ovası; 

Kuzeyde Yenişehir ovasından ayrılır. Doğusunda Ahı dağı güneyde Uludağ sırasının doğu uzantısı olan Domaniç dağları bulunmaktadır. Ovanın batısı ise Uludağ'ın yamaçları ile çevrilidir. Havza alanı 14,800 hektar dır.

Balıkesir Ovası; 

Marmara bölgesinin güneyinde bulunan ova, adını batısında bulunan Balıkesir kentinden almaktadır. Batı ve kuzeyinde  Değirmen. Kalfa, Yeren, Ortaçal ve Karaçal tepeleri bulunmaktadır. Doğuda Simav çayı vadisi ile Ardıçlıbayır, Sapanca sırtları ve Kartal Tepe, güneyde Çatal Dağ, Yapalak Tepe, Yılanlı Tepe ve Devealanı tepesi bulunmaktadır. Havza alanı 45,000 hektar dır.

Bursa ovası; 

Güneyde Uludağ, kuzeydoğuda Gemic dağı, kuzeyde Mudanya adlarıyla anılan tepeliklerle çevrilidir. Kabaca basık bir elips biçiminde olan ova kuzey, güney doğrultusun 10 km doğu, batı doğrultusun 40 km uzunluğundadır. Havza alanı 39,218 hektar dır.

İznik ovası; 

Kuzeyden Samanlı dağları, doğudan deprasyon alanını Pamuk]]> Doğu Anadolu Bölgesi Ovaları https://www.ova.gen.tr/dogu-anadolu-bolgesi-ovalari.html Tue, 27 Nov 2018 06:24:29 +0000 Doğu Anadolu Bölgesi Ovaları: Yurdumuzun doğusunda 164.000 kilo metre karelik bir alan ile Türkiye yüz ölçümünün % 21'ini kaplamaktadır. Bütün coğrafi bölgeler arasında yüz ölçümünün büyüklüğü bakımından 1. sıra Doğu Anadolu Bölgesi Ovaları: Yurdumuzun doğusunda 164.000 kilo metre karelik bir alan ile Türkiye yüz ölçümünün % 21'ini kaplamaktadır. Bütün coğrafi bölgeler arasında yüz ölçümünün büyüklüğü bakımından 1. sırada bulunmaktadır. Kuzey ve güney yönünde en geniş yer kaplayan bölgemizdir. Doğu Anadolu Bölgesi denildiğinde akla her ne kadar dağlar gelse de bu çevrede fazla sayıda ova da yer almaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinin ovaları bölgede özellikle tarımsal faaliyetlerin yapıldığı yerlerdir. Hayvancılığa elverişli olmasından dolayı hayvancılığın da yapıldığı bilinmektedir.

Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla yer edinen yer biçimleri de herkesin bildiği gibi dağlardır. Bölge dağlık bir görünüşe haiz bulunmasına rağmen dağların peşinden en çok gözlemlenen yer biçimleri ovalar ve platolar olarak tam olarak gözükmektedir. Aras ve Fırat nehirlerinin kolları burada yer alan platoları parçalayarak küçük parçalara ayırmaktadır. Bölgede yer alan dağlar, doğu ve batı doğrultusunda ve üç sıra durumunda uzanırlar. Dağlar arasında ise çöküntü ovalan bulunur. 

Bölgenin kuzeyinde, batıdan doğuya doğru Çimen, Kop, Allahuekber ve yalnız çam dağları uzanır. Orta sırada, Munzur dağları, Karasu ve Aras dağları ve Ağrı dağı yer alır. Güneyde bulunan dağlar ise Güneydoğu toroslar, Bitlis dağları, buzul dağlarıdır. Bu dağlar üçüncü jeolojik zamanda Alp ve Himalaya orojenik sisteminin uzantısı şeklinde kıvrılma neticesinde meydana gelmiştir. Bölgede Van gölünün kuzeyinde kuzeydoğu güneybatı yönünde uzanan kırık hattı boyunca, Nemrut, Süphan, Tendürek, Ağrı volkanik dağları uzanır.

Doğu Anadolu Bölgesi Ovaları

Doğu Anadolu Bölgesinde Oluşan  Ovalar,

Bölgede bulunan dağların çöküntülerinde ovalar meydana gelmiştir. Birinci çöküntü kuşağı; Ardahan, Göle ve Çıldır gölünü oluşturur. İkinci çöküntü kuşağını; Erzurum, Erzincan, Pasinler, Horasan ve Iğdır ovaları meydana getirir. Üçüncü çöküntü kuşağını ise; Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Van Gölü çanakları ve bunların içerisinde bulunan ovalar oluşturmaktadır. Doğu Anadolu bölgesinde; Doğu Beyazıt, Kara köse Eleşkirt, Malazgirt, Muş, Elazığ yada Ulu ova, Elbisulunantan, Malatya, Bingöl, Erzurum, Erzincan, Tercan, Kağızman, Pasinler, Iğdır ovaları yer bulunmaktadır. 

Bu da bölgenin ova bakımından ciddi anlamda zengin olduğunu göstermektedir.Doğu Anadolu Bölgesinde her ne kadar fazla miktarda ova yer alsa da bu ovalar iklim koşullarının uygun olmamasından sebep tarımsal faaliyetlere fazla elverişli değildir. İklimin sert olmasından dolayı bu ovalarda yalnızca birkaç cins bitkinin yetiştirildiği biliniyor. Özellikle arpa ve buğday soğuğa dayanıklılığından dolayı bölgede en fazla yetiştirilen tarım ürünleridir. Bölgede bulunan yer şekillerinin başlıca etkileri ise, yükseltiden sebep sıcaklık değerleri düşmüştür. Tarım ürünleri düşük sıcaklığın etkisi ile daha geç zamanda olgunlaşır. Kuzey ve güney doğrultusunda ulaşım oldukça zordur. Doğu ve batı yönünde ulaşım daha kolaydır. Ekilebilen olan bölgeler azalmıştır. Yükselti ve yaz yağışlarından sebep hayvancılık oldukça gelişmiştir. Yükselti ve dağların uzanış doğrultuları akarsuların debi ve rejimlerini, tarım ürünlerini, sosyal ve ekonomik bakımdan yapısını etkilemiştir. Bölgede yüzey biçimlerine bağlı olarak yollar doğu ve balı istikametinde uzanır. Türkiye'de ulaşım ağının en seyrek ve en elverişsiz bulunduğu yerdir. Van gölünde deniz ulaşımı yapılmaktadır.

]]>
Muş Ovası https://www.ova.gen.tr/mus-ovasi.html Tue, 27 Nov 2018 07:41:32 +0000 Muş ovası, Türkiye'nin en önemli ve en büyük ovalarından biri olarak biliniyor. Muş ovasının alanı yaklaşık 1650 kilometre 2' dir. Basamaklı bir yapı gösteriyor. Muş Ovasının Güneyini Haçreş Dağları çevridir.
Muş ovası, Türkiye'nin en önemli ve en büyük ovalarından biri olarak biliniyor. Muş ovasının alanı yaklaşık 1650 kilometre 2' dir. Basamaklı bir yapı gösteriyor. Muş Ovasının Güneyini Haçreş Dağları çevridir. Kuzey inde ise Şerafettin Dağları vardır ve bu Dağların uzantıları vardır. Muş Ovasının doğu ucunda Nevrut Dağı yer alıyor. Batı ucunda ise dağınık alanlar vardır. Muş Ovası 3. Jeolojik zamanın miyosen döneminin ortalarına kadar bir birikinti iken yer kabuğu hareketleri sonrasında bir çöküntü alanına dönüşmüştür. Bu alan sonraki  jeolojik dönemlerde yeni alüvyonlarla da örtülerek verimli bir yer durumuna gelmiştir. Büyük ekseni, Batı kesiminde, Ova'ya kuzeyden giren Murat ırmağı, Doğu kesiminde ise onu bir kolu olan karasu ile boylanır. Muş Ovasında, yoğun kar yağışı görülür. Sonrasında şiddetli soğuklar ve sisli geçen uzun kış sonrasında laleler çıkmaya başlar. Hollanda dan satın aldığımız lale, muş ovasında yetişiyor ve bahar aylarında bir rüya özelliğinde ovayı süslüyor. Lalenin hayat bulduğu tarihte yapılan ve 7'den 77' ye kadar herkesin katıldığı festivaller olur ve aynı zamanda Muş'un kurtuluşu olan 30 nisana da denk geliyor. Bu yüzden hem bir güzellik, bir doğa olayı hemde bir tarihi olay bir arada kutlanıyor.

Muş Ovası
Muş'luya göre lale, yeni bir yaşamın, bolluğun, bereketin ve coşkunun simgesidir. Bu yüzden her yıl lale çiçeğinin özlemle açması bekleniyor. Kısa ömürlü lalenin çıkması, iki aşığın buluşması için koca bir yılın geçmesi gibidir. Yani aynı zamanda kışın soğanları soğuktan kaçarak toprağın derinlerine iniyor. Lale, katmerli ya da yalınkat biçimlerine sahip olabiliyorlar. Muş il sınırları içerisinde dengeli bir şekilde yayılmıyor laleler Muş Ovasının bazı bölgelerinde kendiliğinden yetişiyor. 

]]>
Erbaa Ovası https://www.ova.gen.tr/erbaa-ovasi.html Wed, 28 Nov 2018 02:06:11 +0000 Erbaa Ovası, doğuda Kelkit Çayı'nın  üzerinden geçtiği Tepekışla köyünden başlayıp batıda Kale köyüne kadar devam etmektedir.Tokat ilinin Erbaa ilçesinde bulunmaktadır.Toprakları oldukça verimli ve humus bakımından ze Erbaa Ovası, doğuda Kelkit Çayı'nın  üzerinden geçtiği Tepekışla köyünden başlayıp batıda Kale köyüne kadar devam etmektedir.Tokat ilinin Erbaa ilçesinde bulunmaktadır.Toprakları oldukça verimli ve humus bakımından zengin bir ovamızdır.Aynı zamanda kumlu-milli topraklar arasında bulunmaktadır.Erbaa Ovası çöküntü dolgu ovalarına da iyi bir örnektir. Kelkit ve Tozanlı Çaylarına yerleştirilen sulama kanalları sayesinde sulama gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık olarak Tokat ilinin üretiminin %25'i bu ovadan sağlanmaktadır.Karadeniz Bölgesinde en az rakıma sahip olduğu için(250 m) ve yükseltinin az olması Erbaa Ovasının verimli bir ova olmasını sağlamıştır.Ürün çeşitliliği de fazladır.

Yetişen ürünlerden bazıları şunlardır:
 • Tarım Yapılan Bitkiler
Arpa,mercimek, buğday, fiğ, nohut, bakla, fasulye, bezelye, yulaf, soğan, sarımsak, patates, domates, lahana, turp, marul, dereotu, salatalık, biber, çay, bamya, nane, şeker pancarı ve domatestir.
 • Üretilen Meyveler
Çilek, fındık, vişne, kiraz, ceviz, erik, kayısı, nar, üzüm, ayva, incir, elma, kavun, ıhlamur,kızılcık, pepino, kivi, dut,yenidünya ve muşmuladır.
 • Yeraltı Suları
Erbaa Ovası
Tokat Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nün 2009 yılında yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verilmektedir:
Erbaa Ovası mevcut olan sondaj kuyu sularının içerdiği tüm kimyasal maddelerin konsantrasyonları bakımında içme amacına  uygun olduğu saptanmıştır.Erbaa Ovası'ndaki mevcut yeraltı suları ABD Tuzluluk Laboratuvarının hazırladığı diyagrama göre C2S1sınıfına girmektedir. Mevcut kuyuların pH değerleri ise 7,4-8,4 arasında değişir.Sertlik değerleri 24 FSO'dur. Organik madde içeriği ise 1,5O2/L konsantrasyonuna sahiptir.
]]>
Ege Bölgesindeki Ovalar https://www.ova.gen.tr/ege-bolgesindeki-ovalar.html Wed, 28 Nov 2018 14:41:59 +0000 Ege Bölgesindeki Ovalar, Ege bölgesi birer alüvyon ovasıdır. Horstlar arasında kalmış grabenler birer alüvyon ovasıdır. Ege bölgesinin Batı kısmında yer alan ovalar, ekseri dördüncü jeolojik dönemde meydana gelen epiro Ege Bölgesindeki Ovalar, Ege bölgesi birer alüvyon ovasıdır. Horstlar arasında kalmış grabenler birer alüvyon ovasıdır. Ege bölgesinin Batı kısmında yer alan ovalar, ekseri dördüncü jeolojik dönemde meydana gelen epirojenik hareketler sonucunda oluşmuştur. Bu hareketler sonunda bazı alanlar yükselmiş ve bugünkü dağlık alanları meydana getirmiştir. Bazı alanlarda ise çökmüş (graben) ile çöküntü alanları oluşmaktadır. Bu çöküntü sonunda alanlarının akarsular tarafında alüvyon setlerle doldurulması nedenleriyle yer alan ovalar oluşmuştur.

Ege bölgesindeki yer alan ovaların isimleri: Gediz Ovası, Küçük Menderes Ovası, Büyük Menderes Ovası, Bakırçay Ovası, Balat Delta Ovası, Balıkesir Ovası, Denizli Ovası, Tavas ovası, Çiril Ovası, Banaz Ovası, Örencik Ovalarıdır.

Ege Bölgesinde Yer Alan Ovaların Bulundukları İller,

Büyük Menderes Ovası: 

Ege bölgesinde Aydın dağları ve Menteşe dağları arasında, Büyük Menderes nehrinin Sarayköy’de başladığı boydan boya izlemiş olduğu eski ve yeni alüvyonlar ile kaplı tektonik tarzda çöküntü alanıdır. Genişliği 10 km ve uzunluğu 20 km bulan bir taşkın ovası özelliğindedir. Ova oluşumu Büyük Menderes nehrinin açtığı vadi tabanında oluşan basit bir taban ovası değildir; faylarla parçalanması sonucunda oluşmuş bir grabendir. Bu ovada sondajlarda, jeotermal tarzda olan çok yüksek sıcaklıkta buharlar fışkırır. Bu buhar bölge halkı tarafından kullanılmaktadır. Ege bölgesinde yer alan bu ovada çeşitli tesisler kurulmuştur. Aynı sebeple ova ve çevresi deprem bölgesidir. Büyük menderes ovasında Aydın yöresi tamamı ile Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Ovanın doğusuna kadar uzanan zeytin ağaçları bölge halkının önemli geçim kaynağıdır. Burada yetişen zeytin ağaçlarının verimi ol­dukça yüksektir. İncir ağaçları özellikle ova boyunca kesintisiz bir şerit halinde kenarlarda oluşturur. Aydın’ın doğusunda yer alan Sultanhisar da ise zaman zaman görülen soğuklarla birlikte turunçgiller de yetiştirilmektedir. Turunçgiller ovanın kuzey yamacında ve karşın birkaç yerde daha rastlanmaktadır.  Ovadaki verimli topraklarda pamuk, tütün ve tahıl yetiştirmeye elverişlidir ayrıca çeşitli sebze ve meyveler üretilmektedir.

Ege Bölgesindeki Ovalar

Gediz Ovası: 

Ege Bölgesi’nde Sarıgölden başlayıp Manisa ilinin batısına kadar uzanmaktadır. Uzunluğu yaklaşık 150 km ve genişliği bazı bölümlerde 20 km lik alanı kapsamaktadır. Bozdağrlar’la güneyindeki Küçük Menderes Ovasın’nın batısına kadar uzanan ova Bozdağlar’la güneydeki Küçük Menderes Ovası’ndan, Yunt Dağı ile kuzeyindeki Bakırçay Ovası’nın başlangıcından ayrılmaktadır. Ovanın ekseri kıraç kesiminde tütün, tahıl ve bir kısım baklagiller üretilmektedir. Sulanabilen alanlarda susam, pamuk, sebze ve meyveler yetiştirilmektedir. Alaşehir, Manisa, Akhisar, Salihli Turgutlu ova üzerine kurulmuş en önemli yerleşkelerdir.

Balıkesir Ovası: 

Marmara Bölgesinin güneyinde yer almaktadır. Ovanın genişliği 20 km ve uzunluğu 22 km olup denizden yüksekliği 100 m’yi bulur. Batı ve kuzeyde Değirmen,  Ortaçal, Yerel ve Karaçal tepeleri ile doğusunda Simav Çayı vadisi ve bunun daha gerisinde yükselen Ardıçlıbayır, Sapancı ve Kartaltepedeğişen tepelerle sınırlanır. Ovanın önemli akarsuyu Simav Çayı’dır. Batıda Üzümcü Çayı ile güneyinde Killi Çayı karışır. Balıkesir ovasında step bitkileri yaygın olarak görülmektedir. İklimin - nemli olmaması yaz döneminde kuraklık uzun sürdüğünden ilkbaharda yeşermekte olan otsu bitkiler egemendir ama kenarında yer alan tepelik alanda ise makiler gözükürken  kuzeybatı kesiminde ekseri kızıl çam ormanları parçalar halinde görülür. Doğal bitki örtüsünün tahrip edildiğinde toprak çoraklaşmaktadır.

Banaz Ovası: 

Ege Bölgesinde İç Batı]]> Amik Ovası Savaşı https://www.ova.gen.tr/amik-ovasi-savasi.html Wed, 28 Nov 2018 23:26:11 +0000 Amik ovası savaşı, Amik ovası güneyde Torosların eteklerinde yer alır. Bu savaş eskiden yaşanmış bir savaş gibi görünse de, halen ortaya çıkmamış gelecekte çıkması beklenen bir savaştır. Arapça'da "Büy

Amik ovası savaşı, Amik ovası güneyde Torosların eteklerinde yer alır. Bu savaş eskiden yaşanmış bir savaş gibi görünse de, halen ortaya çıkmamış gelecekte çıkması beklenen bir savaştır. Arapça'da "Büyük Kıyım" anlamına gelen Melhame-i Kübra olarak bilinir. Yorumcular bunun "Çok büyük ve çok kanlı" olarak yorumlamışlardır. Bu savaşın yapılacağı yer Musevi inancına göre Megido dağıdır. Bu bölgede Yahudiler ve Hıristiyan inancında olanların (Evanjelikler) inandıkları büyük kıyamet savaşının başlayacağı yerdir. İsrail'in Tel Aviv şehrinin 88 km. kuzeyinde, Akdeniz'e 24 km. mesafededir. Bu savaş yorumcular tarafından nükleer savaş olarak yorumlanmaktadır. Hıristiyan inancına göre bu savaşın adı Armegedon'dur. 

Mustafa Kemal Paşa Sakarya Meydan Muharebesinin bahse konu savaşa çok benzediğini söylemiştir. Nakşibendi  şeyhi Muhammet Nazım Kıbrısı'de 1433 Hicri yılından sonra Armegedon'un yaşanacağından bahsetmiştir. Ayrıca Amerikan başkanı Reagan 1980 - 1983 yılları arasında yıldız savaşları projeleri hazırlanırken konuşmalarında bu savaştan bahsetmiş, Armegedon savaşını biz yaşayabiliriz demiştir, 

İslam inancına göre bu savaş Ahir zamanda Mehdi'nin ineceği ve Amir ovasında başlayacağına inanılan savaştır. İnanışa göre bu savaş çok büyük ve çok kanlı geçecek. Ahir zamanda meydana gelen savaşların en büyüğü olacağı hadis-i şerif"ler ile bildirilmiştir. Bu durumu Peygamber efendimis (SAV) bir hadisle şöyle buyurmuştur."Siz Yahudilere karşı savaşmadıkça, bu savaşları Gargat Ağacı arkasında saklanan bir Yahudi'yi '-Ey müslümanlar benim arkamda bir Yahudi var öldürün onu'- deyinceye kadar sürmedikçe hüküm günü gelmiş olmayacaktır." diyerek bu savaşın varlığına işaret ettiği yorumlanır. 

Amik Ovası Savaşı
İslamiyette Deccal fitnesinden bahsederken, Efendimiz Hz. Muhammet (SAV)"dan önceki tüm peygamberler de ümmetlerine Deccal'den bahsettiği bilinmektedir. Deccal Dünya'ya şerri hakim kılmaya çalışacak bunun için savaşarak kendisini Tanrı olduğu iddiasında bulunacaktır. İslam inancına göre 70 bin Yahudi Decca'in yolundan gidecektir. Fitnenin çıkışı ve Hz. İsa'nın ikinci kez Dünya'ya gelmesi öncesi Mehdi ortaya çıkacaktır. Mehdi'den hemen önce bu savaş çıkacaktır. İslami kaynaklara göre bu savaşta atlar dizlerine kadar kana gömülecektir, bu yer bu günkü Amik ovasıdır. Bu bölge de seksen milyon İslam ordusu ile seksen milyon küffar ordusunun karşılaşacağı rivayet edilir. Bu savaşta Türkler Seksen tümenlik islam ordusunun 17 milyonunu oluşturacaktır. İslam ordusunun komutanlığını Mehdi yapacak savaşı İslam orduları kazanacak fakat bunu pek az savaşçı bilecek. 
]]> Antalya Ovası https://www.ova.gen.tr/antalya-ovasi.html Thu, 29 Nov 2018 22:13:32 +0000 Antalya Ovası, Akdeniz bölgesinin en önemli ovaları Antalya Ovası ve Çukurovadır. Bu ovaların ortak özelliği ise çöküntü yerlere alüvyonların birikmesi ve birikmesi sonucu meydana gelmeleridir. İklim ve sulama koşulları uyg Antalya Ovası, Akdeniz bölgesinin en önemli ovaları Antalya Ovası ve Çukurovadır. Bu ovaların ortak özelliği ise çöküntü yerlere alüvyonların birikmesi ve birikmesi sonucu meydana gelmeleridir. İklim ve sulama koşulları uygun olduğundan dolayı bu ovalar ülkemizin en önemli  tarım alanlarını oluşturmaktadır. Bu özelliklerinden ötürü bu alanlarda turfanda sebzecilik ve meyvecilik gelişmiştir. Bu ovaların en önemlilerinden olan Antalya Ovası'nın özelliklerine şöyle bir bakalım. Akdeniz bölgesinde, Antalya bölümünde yer alan batısında Beydağları, kuzeyinde Toroslar ve doğusunda ise yine Toros Dağları ve Antalya Körfezi'nin arasında kalan alana Antalya Ovası adı verilmektedir. Bu ovalar üzerinde yer alan ilçelerin isimlerine göre; Serik, Manavgat, Alanya Ovaları adlarını almaktadır.  Antalya Ovası, Antalya Körfezi’nin kuzey-kuzeybatı kıyısını kapsayan üçgen şeklindeki büyükçe kıyı düzlüğüdür. Batı Toros Dağları ve Akdeniz arasında yer alan ovanın doğu kesimlerde kalan kısmı, kıyıya yaklaşan Toroslar’dan ötürü, daralarak son bulmaktadır. Antalya Ovası'nın yüz ölçümü 1.110 kilometre karedir. Bereketli bir tarım havzası olan Antalya Ovası’nın kıyı kesimi boyunca uzunluğu yaklaşık olarak 110 km, eni ise 10-35 km olduğu bilinmektedir. Ovanın batı kesimindeki  Beydağları, Antalya Körfezi’nin kuzey kesiminde olup  hafifçe batıya  doğru bir kıvrım göstermektedir. Antalya Ovası, başta Aksu Çayı'nın Antalya Körfezi'ni doldurması suretiyle meydana gelmiştir. Delta ovası değildir Bu ova bir kıyı ovasıdır. Antalya ovalarının en belli başlı özellikleri ise, Toros Dağları’ndan gelen Aksu, Köprü Çayı, Alara Çayı, Manavgat Çayı, Karpuz Çayı ve Dim Çayı gibi birçok çayından sulama yapılması yoluyla bolca mahsul elde etmeleridir.
Antalya Ovası

Kuzeyde Kadın Dağı ve İn Dağı, Kuzeydoğuda ise Geyik Dağları yükselmektedir. Yüzey biçimlerinin oluşumu bakımından bu ova birbirinden farklı özelliklerde iki bölüme ayrılmaktadır. Beydağları’ndan Aksu Irmağı’nın kuzeyine kadar uzanan kısımda yatay kalker tüfleri ve sekiler (taraçalar)şeklinde dizilmiştir. Birinci taraça, denizden 25-30 metre yükseklikte sona erip ve denizden 10-15 kilometre iç kısımlara kadar uzanmaktadır. İkinci taraça ise aniden başlayıp,  250 metre yüksekliğe kadar, genişleyerek yayılmaktadır. Üçüncü taraça ise 50-80 metrelik bir yalıyarla ikinci taraçadan ayrılmıştır. Bu taraça 300-325metre yüksekliğe, dağların eteklerine kadar uzanmaktadır. Bu taraçalar, sert kireç kayaçlarından oluşmaktadır. Antalya Ovası’nın ikinci kısmı, Aksu Irmağı’nın doğusunda kalan kısımdır. Toros Dağları’ndan  dökülen Manavgat Çayı, Köprü Çayı, Düden Çayı, Alara Çayı, Karpuz ve Kargı çayları ise denize  evvel ulaşmadan evvel alüvyonlu geniş yerler oluşturur. Antalya Ovası’nın her kesiminde yaz ayları sıcak ve kurak, kış ayları ise genellikle ılık ve yağışlı olan Akdeniz iklimi şartları hakimdir. Yılın en soğuk ayı olan ocakta bile sıcaklık yaklaşık 9 santigrat derecenin altına düşmemektedir.Tarıma oldukça elverişli olan bu alüvyonlu topraklarda, uygun iklim şartlarının da tesiriyle turunçgil, pamuk, muz, zeytin gibi Akdeniz ikliminde yetişebilen ürünlerin yanında arpa, buğday, fasulye gibi tahıl mahsulleri, nohut, mısır, pirinç gibi baklagiller, domates, patlıcan, biber, kabak gibi turfanda sebzeler ve her türlü meyve gibi pek çok değişik tarım mahsulleri de yetiştirilmektedir. Bu ovanın batı kısımları  çam ormanlarıyla kaplı olup, doğu kısımlarında nüfus yoğunluğu çok daha fazladır. Bu bölgenin en büyük yerleşim alanı olan Antalya ise, Göller Yöresi’nden gelen yolların üstünde olup, ovanın batı kısmında yer almaktadır. Bu ovalarda elde edilen başlıca mahsuller ise ülkemize milyonlarca dolar döviz getirisi sağlayan pamuk, pirinç, susam, buğday, arpa, zeytin, narenciye mahsullerinden olan (muz,  portakal, limon) gibi mahsullerdir. 

]]>
Vardar Ovası https://www.ova.gen.tr/vardar-ovasi.html Thu, 29 Nov 2018 23:34:31 +0000 Vardar, sözünün bilinen kökenine ait görüşlerden birisine göre bu söz, Trakya’daki dillerde “Bardários” sözünden geldiği bilinmektedir.  Vardar Bölgesi Makedonya'nın 8 istatistiksel bölgeleri Vardar, sözünün bilinen kökenine ait görüşlerden birisine göre bu söz, Trakya’daki dillerde “Bardários” sözünden geldiği bilinmektedir. 

Vardar Bölgesi Makedonya'nın 8 istatistiksel bölgelerinden birisidir. Makedonya'nın güney kısmında yer alır. Topraklarının güney sınırının uzun bir kısmı Yunanistan devletiyle sınırdaş olduğu bilinmektedir. Bölge sınırları içinde aynı zamanda da Köprülü ve Kavadar şehirlerinin bulunduğu bilinmektedir.

 Vardar Ovası Hikayesi,

Makedonya’da yer alan Vardar Nehrinin de bulunduğu bu meşhur ova “Vardar Ovası” gibi birçok anonim türküye ilham kaynağı olduğu bilinmektedir. Gostivar şehrine yakın bir köy olan Vrutok köyünden kaynadığı tespit edilmiştir. Gostivar, Köprülü, Gevgeli, Üsküp gibi şehirlerinden geçmekte olduğu bilinen Vardar Üsküp şehrinin doğu ve batı bölümü olarak ikiye ayrılmasında en önemli etkendir.

Aynı zamanda Vardar Ovasının çok meşhur olmasında büyük bir katkı sağlayan türküsü bulunmaktadır. Türkü anonimdir. Yazarı bilinmemektedir. Fakat hikâyenin bu şekilde olduğu tahmin edilmektedir. 

Yıl yaklaşık olarak 1371 olduğu tahmin edilmektedir. Osmanlı imparatorluğunun büyüme ve genişleme sürecinin yaşandığı bir dönemde hikayenin yaşandığı düşünülmektedir. Tahmin edeceğiniz gibi İstanbul daha henüz fethedilmemiş; Anadolu'nun fethi meselesi ise tam anlamıyla tamamlanmamıştır. Osmanlı imparatorluğu aynı zaman dilimi içerisinde bir yandan Anadolu'da ilerlerken bir yandan da Rumeli'de fetih harekatını son sürat sürdürüyordu. Alperen dervişlerinin, Rumeli'de fetih amacıyla karargah kurdukları tahmin edilmekte; fethin tabiri caizse altyapısını hazırlıyorlardı. Önce iskan politikası ile gönülleri fetheden imparatorluk sonrasında ise fiili fethi başlatıyorlardı. I.Murat devrinde, Osmanlı devleti orduları Makedonya’nın Üsküp şehrini kuşatıyor. Saray ileri gelenlerinin içinde yer alan Vezir Çandarlı Ali Bey’in otağı da burada yer almaktadır. Henüz kuşatma devam ederken civar köylerde ile kasabalardan halk Osmanlıya sığınmak için ovaya akın akın gelmekte katılmaktaydı.
Vardar Ovası
İşte türkümüzün içerisinde bahsedilen kahramanı genç kız da bu kalabalık kafile içinde aç sefil bir şekilde sığınacak yer aramaktadır. Genç kızın yolu bir gün Vezir Çandarlı Ali Beyin öz evladı olan Çandarlı Halil Paşa (Daha sonra da ise babasının ölümü ile beraber kendisi vezir-i azam olmuştur) ile kesişmektedir. Halil Paşa kızı sahip onunla ilgilenir. Onu otağına kadar alır. Anlatılan rivayetlere göre onu el üstünde tutar. Ve artık savaşta sona gelinmiş, savaş kazanılmıştır. Bütün Balkanlar tam 500 seneye yakın bir zaman dilimi içerisine hüküm sürecek bir imparatorluğun, Osmanlı devletinin hakimiyetine girmiş olacaktır. Fakat savaş anında ve savaş alanında 1. Murat öldürülmüş, şehit düşmüştür. Sonuçta bu durumdan ötürü ordu ister istemez geri döner. Yanlarında Rumelilerin bulunduğu bir yığın insan da vardır. Fakat bir kısmının kendi rızası, bir kısmının da zorla yurtlarından zorla koparılan bu insanların doğal olarak sıla özlemi hiç bitmeyecektir. Çandarlı Halil Paşanın hemen yanına sığınan, onun yanında barınan kahramanımız da Halil Paşa’ya fazlasıyla ilgi gösterir. Onunla ilgilenir. Onu çok sever, ona büyük bir özlemle bağlanır ama ondaki memleket özlemi asla bitmez. Böylece çok bilinen meşhur bu türküyü yaktığı rivayet edilmektedir.

Türkünü sözlerinin anonim şekli aşağıda yazılmaktadır.

Vardar Ovası Türkü Sözleri,

Mayadağ'dan kalkan sazlar
Al topuklu beyaz kızlar
Yarimin yüreği sızlar
Eylenemem aldanamam
Ben bu yerlerde duramam
Vardar ovası Vardar ovası
Kazanamadım sıla parası
Mayadağ'ın yıldızıyım
Ben annemin bir kızıyım
Efendimin sağ gözüyüm
Eylenemem aldanamam
Ben bu yerlerde duramam
Vardar ovası Vardar ovası
Kazanamadım sıla parası

Türküyü birçok değerli sanatçı seslendirmektedir. Müzey]]> Gediz Ovası https://www.ova.gen.tr/gediz-ovasi.html Fri, 30 Nov 2018 20:29:24 +0000 Gediz Ovası, Ege bölgesinde yer almaktadır. Sarıgölden başlayan ova Manisanın batı kısmına kadar uzanan oda geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır. Gediz ovasının uzunluğu Gediz Ovası, Ege bölgesinde yer almaktadır. Sarıgölden başlayan ova Manisanın batı kısmına kadar uzanan oda geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır. Gediz ovasının uzunluğu 150 km ve genişliği 20 km kadar bulmaktadır. Coğrafi olarak Boz dağlar ile  güneyinde yer alan Küçük Menderes Ovasından ayrılmaktadır. Gediz Ovasının diğer kolu ise  Yunt Dağları ile kuzeyindeki Bakırçay Ovasından ayrılmaktadır. Jeopolitik konum olarak Yunt Dağlara, Bakırçay, Boz dağlar ve Küçük Menderesin arasında kalan bir ovalardır.

Gediz Ovası Jeopolitik Yapısı ve Yetiştirilen Ürünler

Gediz Ovası’nda kıraç kesimlerinde soğukluktan kaynaklı olarak turunçlar üretilmektedir. Bir kısım üreticiler her ne kadar getiri bakımından turunç çeşitlerinin ekimini gerçekleştirmiş ise de yanmalar görüldüğünden ürün elde edememişlerdir. Bu nedenle kıraç bölgelerde tahıl, baklagiller ve tütün üretilmektedir. Üreticiler özellikle baklagillerden dolayı ciddi gelirler elde etmektedir. Yöre halkı sulanabilen alanlarda getirisi daha fazla olan pamuk, meyve, sebze ve susam üretmektedir. Bu ova etrafındaki en önemli yerleşkeler Manisa, Alaşehir, Akhisar ve Salihli ve Turgutlu ovadaki en önemli yerleşmelerdir.

Gediz Ovası

Gediz Ovasında Nüfus ve Yerleşke

Gediz Havzası toplam 17.000 km² lik bir alana kaplamasına rağmen yöre halkı ekonomik faaliyetler ve endüstriyel faaliyetler ile sulamalı tarım alanlarının yer aldığı ovanın verimli bölgelerinde yerleşke kurmuşlardır. Bunun en büyük delili ise Manisa, Akhisar ve Salihlide kurulan büyük yerleşkeler olmasıdır.

 

 

 

 

 

]]>
Balat Ovası Nerede https://www.ova.gen.tr/balat-ovasi-nerede.html Sat, 01 Dec 2018 19:34:37 +0000 Balat Ovası Nerede, Ova  coğrafyada, deniz seviyesine göre değişik yüksekliklerde bulunan az eğimli bölgelere verilen isimdir. Düzlükler çiftçiliğe  dağlardan ya da yaylalardan daha da elverişlidir.Bir Balat Ovası Nerede, Ova  coğrafyada, deniz seviyesine göre değişik yüksekliklerde bulunan az eğimli bölgelere verilen isimdir. Düzlükler çiftçiliğe  dağlardan ya da yaylalardan daha da elverişlidir.Birikinti ovaları adı verilen diğer adıyla alüvyonlu düzlükler uzun süre boyunca dağdan gelen nehirlerin biriktirerek oluşturduğu alüvyonlu topraklarla oluşmuş olan yeryüzü şekilleridir. Eğimin çok az olması sebebiyle buralarda yer alan akarsular, menderesler meydana getirerek akar.

Fiziki haritada bulunan ovaların yükseltilerine göre,

 • 0-200 metre arasında ovalar koyu yeşil,
 • 200-500 metre arasındakiler açık yeşil,
 • 500-1000 metre arasındakiler sarı,
 • 1000-1500 metre arasındakiler turuncu,
 • 1500 metre ve üzerindekiler için ise kahverengi olan renkleriyle gösterilirler.

Bu ovalar içinde oluşumlarına göre ova çeşitlerinden birisi olan delta ovalarının özelliklerini ve Ege bölgesinde bulunan ovalar ile konumuzla alakası olan Balat Ovasının özellikleri aşağıda belirtilmektedir.

Delta ovaları, Akarsuların taşımış olduğu alüvyonların deniz kıyısında çökmesi ve birikmesi sonucunda delta ovaları oluşur. Akarsu havzasında bulunan arazinin jeolojik yapısının gözlemlendiğinden daha kolay aşınabilen tabakalardan oluşması ile birlikte, gelgit olayının yaşanması ve kuvvetli akıntıların oluşmaması ve akarsuyun bol bir miktarda alüvyon taşıması delta ovalarının oluşmasında gereken şartların başında gelir.

Bu delta ovalarından biriside Balat Ovasıdır.

Ege bölgesinde yer almakta birlikte Aydın iline bağlı olduğu bilinmektedir. Balat Ovasının coğrafi konumu bakımından ise 37° 38′ 59″ Kuzey ve 27° 22′ 0″ Doğu koordinatlarında yer aldığı bilinmektedir.Balat Ovasının bağlı olduğu bilinen Aydın iline yaklaşık olarak 47 kilometre mesafede bulunduğu bilinmektedir. 

Balat Ovasının Çevresindeki İlçeler,

 • Söke
 • Selçuk
 • Kuşadası
 • Koçarlı
 • Didim (Yeni Hisar)
 • Germencik
 • Karpuzlu
Balat Ovasının Aydın’ın Söke ilçesine uzaklığı yaklaşık olarak 12 km olduğu bilinmektedir.
Balat Ovasının Aydın’ın Selçuk ilçesine uzaklığı yaklaşık olarak 32-33 km olduğu bilinmektedir.
Balat Ovasının Aydın’ın Kuşadası ilçesine uzaklığı yaklaşık olarak 25 km olduğu bilinmektedir.
Balat Ovasının Aydın’ın Koçarlı ilçesine uzaklığı yaklaşık olarak 30 km olduğu bilinmektedir.
Balat Ovasının Aydın’ın Didim ilçesine uzaklığı yaklaşık olarak 31 km olduğu bilinmektedir.
Balat Ovasının Aydın’ın Germencik ilçesine uzaklığı yaklaşık olarak 29-30 km olduğu bilinmektedir.
Balat Ovasının Aydın’ın Torbalı ilçesine uzaklığı yaklaşık olarak 55-56 km olduğu bilinmektedir.
Balat Ovasının Aydın’ın Karpuzlu ilçesine uzaklığı yaklaşık olarak 43-44 km olduğu bilinmektedir.

Balat Ovası Nerede

Balat Ovasının çevresinde bulunan birçok bölge ve Balat Ovası ile arasındaki uzaklık ise şöyledir:

 • Balat Ovasının Aydın’ın Gölbent bölgesine uzaklığı yaklaşık olarak 2.3  km olduğu bilinmektedir.
 • Balat Ovasının Aydın’ın Akçakonak bölgesine uzaklığı yaklaşık olarak 5.6 km olduğu bilinmektedir.
 • Balat Ovasının Aydın’ın Güllübahçe Turun bölgesine uzaklığı yaklaşık olarak 5.5 km olduğu bilinmektedir.
 • Balat Ovasının Aydın’ın Priene bölgesine uzaklığı yaklaşık olarak 6.1 km olduğu bilinmektedir.
 • Balat Ovasının Aydın’ın Özbaşı bölgesine uzaklığı yaklaşık olarak 5.9 km olduğu bilinmektedir.
 • Balat Ovasının Aydın’ın Sarıkemer bölgesine uzaklığı yaklaşık olarak 9.3 km olduğu bilinmektedir.
 • Balat Ovasının Aydın’ın Panionion bölgesine uzaklığı yaklaşık olarak 6,7 km olduğu bilinmektedir.
 • Balat Ovasının Aydın’ın Yenidoğan bölgesine uzaklığı yaklaşık olarak 8.2 km olduğu bilinmektedir.
 • ]]> Dağ Eteği Ovası https://www.ova.gen.tr/dag-etegi-ovasi.html Sun, 02 Dec 2018 04:32:30 +0000 Dağ Eteği Ovası, Ülkemizde coğrafi ve jeopolitik konum bakımından çok önemli ve stratejik bir konuma sahiptir. Bir çok mevsimin aynı anda yaşandığı ülkemizde, bu konumdan dolayı bir çok ovanın oluşumu gözlemlenmişt Dağ Eteği Ovası, Ülkemizde coğrafi ve jeopolitik konum bakımından çok önemli ve stratejik bir konuma sahiptir. Bir çok mevsimin aynı anda yaşandığı ülkemizde, bu konumdan dolayı bir çok ovanın oluşumu gözlemlenmiştir. Ülkemizde yer alan başlıca ovalar tektonik ovalar, karstik ovalar, delta ovaları, eski göl yeri ovaları, lav örtüsü ovaları ve dağ eteği ovalarından oluşmaktadır. Ovalar akarsular ile yarılanmamış olan ve genellikle tarımsal faaliyetler yapılan düzlüklere verilen isimdir. Ülkemizde ovalar yükselti yönünden doğudan batıya doğru bir şekilde azalmaktadır.

  Dağ Eteği Ovası

  Dağ Eteği Ovası ve Ülkemizde Görüldüğü Yerler.

  Dağlık bölgelerde taşımış olan malzemenin dağ eğiminin azlık aksettiği bölgelere birikmesi sonucunda ortaya çıkan ovalardır. Örnek verilmesi gerekirse Bursa ovasının güney bölgesindeki kesimi bu şekilde olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca Bozdağlar , Aydın Dağları,  Gediz ve B. Menderes havzalarına bakan yamaçlarında görülürler. Dağ eteği ovaları ülkemizde örnek verilmesi gerekirse Bursa ovası, İnegöl ovası ve Akşehir ovası dağ eteği ovalarına verilecek en önemli örneklerdendir.

  ]]>
  Erzurum Ovası https://www.ova.gen.tr/erzurum-ovasi.html Sun, 02 Dec 2018 23:30:48 +0000 Erzurum Ovası, Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesindeki en büyük ilimiz olan Erzurum'un tarihi çok eskilere dayanmaktadır.Doğu  Anadolu'nun en büyük ovalarından biri olan Erzurum Ovasının doğusunda Kargapazarı Dağl Erzurum Ovası, Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesindeki en büyük ilimiz olan Erzurum'un tarihi çok eskilere dayanmaktadır.
Doğu  Anadolu'nun en büyük ovalarından biri olan Erzurum Ovasının doğusunda Kargapazarı Dağları bulunmaktadır. Kargapazarı dağları'nın yükseltisi 3.048 metredir. Güney tarafında 3.176 metre yükseltisi ile Palandöken Dağları, kuzey tarafında ise 3.186 yükseltisi ile Dumlu dağı bulunmaktadır ve bu dağlar volkanik dağlardır.

Erzurum Ovasının Özellikleri,

Erzurum Kars bölümünde yer alan Erzurum Ovasının yükseltisi ise 1.750 ve 2.000 metre arasındadır. Erzurum Ovası'nın kuzeydoğu ve güneybatı arası uzaklığı 47 kilometredir. Doğu ve batı yönündeki genişliği ise 35 kilometredir. Erzurum Ovasının 1.850 metre civarında olan yüksekliği ovanın eteklerinde artmaya başlar ve sonunda 2.000 metreye ulaşır. Erzurum Ovasının bu özelliği Türkiye'nin en yüksek ovaları içinde yer almasını sağlamaktadır. Ova,Pasinler Ovasından bir eşikle ayrılmaktadır ve bu eşiğe Deveboynu ismi verilmektedir. Erzurum Ovasının batı kısmında yer alan boğaz Aşkale ile Tercan Ovalarını birbirinden ayırmaktadır.

Erzurum Ovası
Erzurum Ovasının Coğrafi Özellikleri,

Ova tabanı kalınlığı tabakalarıyla örtülü olan Erzurum Ovasının doğu kesimine inildiğinde günümüzde bazı yerleri kurutulmuş olan Eski Karasu bataklığı bulunmaktadır. Ovanın kenar kesimlerinde ise dağlardan inen yağmur suları birikerek küçük sel sularını andıran birikinti kolilerini oluşturmuştur. Erzurum Ovasının güney tarafında yer alan kırık çizgiler boyunca sıcak su kaynakları bulunmaktadır. Bu sıcak su kaynakları içerisinde en önemli olanı Ilıca yakınlarında bulunmasının sebebi Erzurum Ovasının tektonik olarak hareketli bir bölge olması sebebi ile birden fazla şiddetli depreme tanık olmuş olmasıdır.

Erzurum Ovasının İklimi,
Erzurum Ovasının iklimi karasal iklimdir. Ovada kış ayları aşırı soğuk ve uzun geçer. Yaz ayları ise yağışlı ve serin geçer. Ovanın geneli çayırlardan oluşmaktadır. Ovada büyük baş hayvancılığın yanı sıra arıcılık da yaygın olarak yapılmaktadır. 
]]>
Akdeniz Bölgesindeki Ovalar https://www.ova.gen.tr/akdeniz-bolgesindeki-ovalar.html Mon, 03 Dec 2018 20:12:58 +0000 Akdeniz bölgesindeki ovalar, Akdeniz Bölgesi bilindiği gibi Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biridir. Akdeniz bölgesinin ikliminden dolayı ve sulama imkanının olması nedeniyle elverişli topraklardır. Bu ovalar Tür Akdeniz bölgesindeki ovalar, Akdeniz Bölgesi bilindiği gibi Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biridir. Akdeniz bölgesinin ikliminden dolayı ve sulama imkanının olması nedeniyle elverişli topraklardır. Bu ovalar Türkiye'de önemli bir tarım alanı olarak da kullanılmaktadır. Bölgenin önemli ovalarının başında gelen Çukurova, Antalya Ovası, Amik Ovası ve Elmalı ovası gelmektedir.

Bunların dışında Akdeniz bölgesinde bulunan diğer ovalar;

 • Silifke Ovası
 • Isparta Ovası
 • Acıpayam Ovası
 • Elmalı Ovası
 • Maraş Ovası
 • Kestel Ovası Akdeniz Bölgesinde bulunan ovalardır.

Çukurova: Akdeniz bölgesinin Adana ilçesinin doğusunda yer alan Çukurova, tarım alanından zengindir. Turunçgiller ve pamuk bakımından zengin olan Çukurova da çeşitli sebzelerde yetişmektedir. Çevresinde bulunan sulama kanalları nedeni ile elverişli tarım toprakları bulunan Çukurova da turfanda sebze bakımından da zengindir. Bölgede bulunan üç ilde ticaret, endüstri bakımından da gelişmiştir.

Antalya Ovası: Akdeniz bölgesinde bulunan Antalya Ovası Antalya körfezinde yer alır. Toprakları alüvyondan oluşmuştur. Yazları sıcak kışları ılık geçen bu iklim tipinde turunçgiller, muz, pamuk, zeytin gibi sebze ve meyveler burada yetiştirilebilir. Bunların yanı sıra mısır, tahıl ve baklagiller de yetiştirilebilir. Bu nedenle çok verimli topraklara sahip olan Antalya Ovası Türkiye için önemli tarım merkezleri arasında yer almaktadır.

Acıpayam Ovası: Denizli de bulunan Acıpayam ovası Ege Bölgesinin Güneybatısın da bulunmaktadır. Denizli iline 42 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Yüksek dağların bulunduğu Acıpayam ovasını sulayan Dalaman çayıdır. Karasal iklim yaşayan Acıpayam ovasında yazlar çok sıcak geçmekte olup kışları çok soğuk geçmektedir. Yüksek kesimlerinde çam ormanları bulunmaktadır. Deniz düzeyinden yaklaşık olarak 950 m yükseklikte bulunmaktadır.

Silifke Ovası: Türkiye'nin Mersin iline bağlı olup Silke ilçesinde bulunan Silifke Ovası Toros Dağlarının ve Akdeniz'in arasında arasında bulunmaktadır. Yükselti bakımından doğudan batıya doğru azalmaktadır. Tipik Akdeniz iklimini yaşadığı görülen Silifke ovasında yazın kurak ve sıcak kışın ılık ve yağışlı geçmektedir.  

Akdeniz Bölgesindeki Ovalar

Amik Ovası: Hatay ilinde bulunmakta olan Amik ovası aynı zamanda Türkiye'nin en verimli arazilerinin başında gelmektedir. Hatay'ın en büyük toprak düzlüğünü oluşturan Amik Ovası kalın bir alüvyal tabakası içermektedir. Sulama açısından Asi Nehriyle birlikte Karasu ve Afrin çaylarıyla da beslenmektedir.

Elmalı Ovası: Antalya'nın Elmalı ilçesinde bulunan Elmalı Ovası ilin Güneyinde yer almaktadır. Ziraat bakımından verimli olan bu ova eskiden Karagöl ve Avlan gölünden beslenmektedir. Şimdi ise doğal denge bozulmuştur.

Isparta Ovası: Akdeniz bölgesinin önemli illerinden biri olan Isparta'nın iklimi Akdeniz iklimi ve Karasal iklim arasında geçişli bir iklim yaşamaktadır. Geçişli bir iklim yaşamasının sebebi Toros Dağlarının arkasında yer aldığı içindir. Bitki örtüsü bozkır olan Isparta ovasının elverişli toprakları vardır.

Kestel Ovası: Akdeniz bölgesinin Burdur ilinin batı kısmında bulunan Kestel ovası çevresinde bulunan dağlardan dolayı körfez gibi görünmektedir. Güneyde bulunan Korkuteli Ovası ile birleşmektedir. Düz ovanın ortalarında bulunan tepecikler görülür.

Maraş Ovası: Kahramanmaraş şehrinde yer alan Maraş Ovası Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. İle 7 km uzaklıkta bulunmaktadır. Amik ovasının devamını oluşturan Maraş Ovası fay sistemine bağlı olarak bir çöküntü ovasıdır.

]]>
İç Anadolu Ovaları https://www.ova.gen.tr/ic-anadolu-ovalari.html Tue, 04 Dec 2018 06:09:10 +0000 İç Anadolu ovaları, iç anadolu da bulunan ovaların çoğu fay hattı boyunca uzanmış olan ovalardır. Deprem gibi tektonik olarak oluşmuştur. Eski göl tabanlarını kaplayan alüvyonlar bu ovaları oluşturur. İç Anadolu bölgesind İç Anadolu ovaları, iç anadolu da bulunan ovaların çoğu fay hattı boyunca uzanmış olan ovalardır. Deprem gibi tektonik olarak oluşmuştur. Eski göl tabanlarını kaplayan alüvyonlar bu ovaları oluşturur. İç Anadolu bölgesindeki ovalar şunlardır.

İç Anadolu'da bulunan ovalar
 • Konya ovası
 • Yukarı Sakarya ovası
 • Eskişehir ovası
 • Akşehir ovası
 • Ereğli ovası
 • Akıncı ovası
 • Çubuk ovası
 • Kayseri ovası
 • Develi ovası
 • Ankara ovası
Konya ovası, Türkiye nin en büyük ovası olma özelliğine sahiptir. Bu ova ülkenin tarımının yüzde on yedisini karşılar. Nüfusun çoğu geçimini tarım ile sağlar.  Ovanın alçak olan kesimlerinde yazın kuruyan bataklıklar yer alır. Son yıllarda Konya ovası kurumaya başlamıştır. Ova da geçim tarıma bağlıdır. Ayrıca koyun yetiştiriciliği yapılır. 

Sakarya ovası, Sakarya nehrinin aşağı kısmın da il merkezinde yer alan bir ovadır. Tektonik kökenli bir ovadır. Deniz seviyesinde otuz metre kadar yüksek de yer alır 

Eskişehir ovası, iç Anadolu bölgesinin kuzey batısında yer alan tektonik kökenli bir ovadır. Porsuk çayı burdan geçer. Zengin bir tarım alanıdır, işlek Demir yolu ve karayolu geçer.

İç Anadolu Ovaları
Akşehir ovası, Konya ilinin Akşehir ilçesinde bulunan bir ovadır. Kasaba bu ova üzerinde kuruludur. Tarım ve hayvancılık asıl geçim kaynağıdır. Tahıl üretimi yapılır. 

Ereğli ovası, Konya ilinin yüz kırk yedi kilo metre uzağında Ereğli ilçesinde yer alan bir ovadır.

Çubuk ovası, Ankara ilinde bulunan bir ovadır. Ankara savaşı bu ovada olmuştur. 

Kayseri ovası, Erciyes dağının kuzey kısmını kaplayan bir ovadır. Tektonik olaylar sonucu oluşmuş bir ovadır.

Develi ovası, Kayseri ilinin içerisinde yer alır ve büyük bir yerleşim alanına sahip bir ovadır. 

Ankara ovası, Ankara'nın en geniş ovasıdır. 
]]>
Silifke Ovası https://www.ova.gen.tr/silifke-ovasi.html Tue, 04 Dec 2018 07:14:29 +0000 Silifke Ovası, Ülkemizin doğal güzellikleri ile bezenmiş güzel bir Akdeniz kasabası olan Silifke gezilip görülmeye değer önemli bir bölgemizdir. Mülki idaresi Mersin ilimize bağlı olan Silifke'ye; Mersin m
Silifke Ovası, Ülkemizin doğal güzellikleri ile bezenmiş güzel bir Akdeniz kasabası olan Silifke gezilip görülmeye değer önemli bir bölgemizdir. Mülki idaresi Mersin ilimize bağlı olan Silifke'ye; Mersin merkezden yaklaşık 82 km deniz kıyısından Antalya istikametine gidilerek varılır. Silifke konum itibarı ile kavşak noktasındadır. Şehir merkezi ova değildir, denizin çekilmesi ile şehir merkezinin batısında oluşmuştur. Şehrin güneyi deniz, kuzeyi dağlıktır, Batısında deniz kıyısından gidilerek ulaşılan Aydıncık'a 77 km., kuzeyinde Mut'a 73 km, kuzeybatısında Gülnar'a 70 km.'dir. İçinden tarihi Göksu ırmağı geçer. Eğer Akdeniz bölgesinden İç Anadolu'ya Karayolu ile geçmek istiyorsanız, Silifke, Mut, Sertavul geçiti ve Karaman güzergahını yada Mersin, Tarsus, Pozantı, Gülek Boğazı ve Niğde güzergahını seçmek zorundasınız.

Silifke ovası tarihi,

Göksu Silifke'nin tam ortasından geçmektedir. Bu haliyle şehir merkezi iki bölümdür, ırmağın denize döküldüğü bölge deltadır. Silifke ovası en güzel Gülnar'dan şehre girerken görülür, ovaya dağların tepesinden baktığınızdan deniz gibi görülür, oysa denizin rengi sınırlarla ayrılmış görüntüsü verir. Uzaklardan renkli lagünlerin parıltısı izlemeye değer görüntülerdir. Dünya'nın en önemli göçmen kuş toplanma bölgesidir, bu nedenle Silifke kuşların göç yolu üzerinde bulunmaktadır. Silifke tarih ile iç içe bir kenttir, Kızkalesi Silifke'ye 5 km. mesafededir, Cennet, Cehennem çökükleri, Jupiter Tapınağı, Uzuncaburç, Astım mağarası, olba antik kendi, Tokmar kalesi, Liman Kalesi ve Silifke kalesi görülmeye değer tarihi antik kentlerdir.

Silifke Ovası
Silifke ovasının tarımsal değeri,

Silifke denince akla ilk gelen Silifke kekliği, Silifke çileği ve Silifke yoğurdudur. Ovanın verimli toprakları hem sulanabilir, hemde denizden kalma alüvyon etkisi ile tarıma çok elverişlidir. Yıl içerisinde kimi ürünler de 3 hasat dönemi yaşanır. Bitki dokusu adeta çıldırmış gibi yerden fışkırarak büyür, ayrıca seracılık bu bölgede çok gelişmiştir. Domates, çilek, fasulye, yer fıstığı, çeltik, yer kirazı vb. gibi birçok meyvenin yanı sıra limon, greyfurt, portakal, şeftali, erik, elma, armut, kayısı, nar, üzüm ve zeytin gibi ürünlerde bu bölge de hayat bulur. Ayrıca Silifke ovasının deniz tarafında balık çiftlikleri de bölge ve ülke ekonomisine oldukça yüksek katma değere sahiptir.
]]>
Konya Ovası https://www.ova.gen.tr/konya-ovasi.html Wed, 05 Dec 2018 00:15:30 +0000 Konya Ovası, Konya ovası İç Anadolu Bölgesinde Türkiye in yedi coğrafi bölgesinden biridir ve İç Anadolu'nun ortasındadır. Konya ovasında büyüklü küçüklü göller ve barajlar vardır. Ova budağının güneyi ve Çumra Konya Ovası, Konya ovası İç Anadolu Bölgesinde Türkiye in yedi coğrafi bölgesinden biridir ve İç Anadolu'nun ortasındadır. Konya ovasında büyüklü küçüklü göller ve barajlar vardır. Ova budağının güneyi ve Çumra anın güneyinde yer alır. Bu ova Türkiye'in en büyük ovalarından bir tanesidir. Genişliği 50 km uzunluğu ise 80 km ve yüz ölçümü 151.000 km kare çanak biçiminde ovaların en önemlisidir. Konya ovasının geniş bir bölümü tatlı su gölleriyle kaplıdır. Konya ovasında karasal iklim ve etrafı dağlarla çevrilidir. İklim değişikliği nedeniyle yer altı sularının azalması sonucu obruklar oluşumu ve bu oluşum sonucu yer kabuğunda çatlaklar meydana gelmiştir. Yoğun su kullanımına bu obrukların oluşumunu tetikleyen bir nedendir.

Konya ovasına yapılan Mavi Tünel projesi GAP tan sonra en büyük proje olup Konya havzasını canlandırıp tarım üretimini yüzde 40 artırdı. Akdeniz e boşa akıp giden su üç barajda toplandıktan sonra 17 km lik tünellerden Konya ovasına ulaşacak ve 125 kilometrelik bir hatla şehir merkezi ne ulaşıp içme suyunu karşılayacak. Konya ili tarım araçlarının en modern erini kullanan ilimizdir. Konya da su çok olmasına rağmen pompalama imkanı yoktur. Göllerde su yükseldikçe etrafına su basar.

Konya Ovası

Konya ovasında yetişen tarım ürünleri:

Tahıl: (buğday, yulaf, çavdar ve arpa) bunlar en önemlileridir. Konya buğday ambarı sayılır.

Şeker pancarı: Tarım alanının sulama işlemi yapılabilen yerlerde şeker pancarı yetiştirilir. Konya, Eskişehir ve Aksaray da tarım alanının büyük bir bölümü şeker pancarı yetiştirilir.

Patates:  Patates ve soğan üretiminde ilk sırada gelen bölgedir. Buradaki arazi patateslerin yetişmesinde büyümesi açısında çok elverişli olduğu için ilk sırada yer alıyor.

Baklagiller: Konya mercimek üretiminde birinci sıradadır. Fasulye, nohut, yeşil mercimek üretilen baklagillerdir. Haşhaş ve ayçiçeği üretilir.

Sebze: Sebzecilik sulama işlemi yapıla bilen yerlerde yapılır fakat sulama işleminin yaygın olmadığında sebze yetiştirilmesi olumsuz etkilenmiştir. Konya Ereğli de havuç, Çumra da kavun ve Beyşehir de mantara benzeyen göbek bitkisi yetiştirilir.

Meyve: Konya ovasında ziraat için müsait olup verimli topraklara sahiptir ve meyvelerden elma, erik, kayısı,  kiraz, vişne ve armut yetiştirilir.

Hayvancılık: Meralara ve geniş çayır alanına sahip olan Konya ilinde koyun, keçi, sığır ve tiftik keçisi beslenir bu nedenle hayvancılığın önemi büyüktür.

Madencilik: Konya ili madenler bakımında zengindir. Cıva, linyit, barit Tuz üretiminde Konya ili öndedir.

]]>
Kıyı Ovaları https://www.ova.gen.tr/kiyi-ovalari.html Wed, 05 Dec 2018 19:48:22 +0000 Kıyı ovaları, Ova coğrafya da deniz yüksekliğine göre değişik yüksekliklerde olan az eğilimli olan yerlere verilen isimdir. Ovalar en önemli tarım sahalarıdır. Ovalar önemli kentlerde kurulur. Ovalar yaylalardan, çiftliklerde Kıyı ovaları, Ova coğrafya da deniz yüksekliğine göre değişik yüksekliklerde olan az eğilimli olan yerlere verilen isimdir. Ovalar en önemli tarım sahalarıdır. Ovalar önemli kentlerde kurulur. Ovalar yaylalardan, çiftliklerden, dağlardan daha elverişlidir. Bir çok kentte ovalar bulunur ve insan hayatını için çok önemli bir yere sahiptir. Kıyı ovası verimli tarım alanlarıdır. Sanayileşme ve yerleşmeye uygun alanlardır. Kıyı ovaların oluşması için, kıyı sahanlığı geniş olması gerekir. Gelgit etkili olmamalıdır. Yoksa kıyı ovaları oluşumu tamamlayamaz engel olur. En önemlisi akıntının olmaması gerek ki kıyı ovaların oluşabilsin. Yakınlarında bulunan akarsular kıyı ovalarına bol miktarda alüvyon taşımalıdır. Zaten bütün ovaların oluşmasına en etkili sebeptir. Akarsular eğer alüvyon taşımazsa hiçbir ova oluşmaz. Kıyı ovaları, fay hatlarına uzak olduğu için deprem görülme riski oldukça azdır. Kıyı ovalarında en çok sanayi bitkileri yetiştirilir. Buda ülke ekonomisine çok katkı sağlar. Alüvyonların sayesinde oluştuğu için yer altı ve yer üstü suları bakımında oldukça zengindir ve zaten bu yüzden tarıma en elverişli ova türüdür. Ovalar kırsal kesimde yaşayan kişiler için geçinme alanlarıdır. Tarıma uygun olduğu için ekin ekip biçerek geçimlerini sağlarlar. Ovaların toprakları tarıma daha elverişlidir. Yetiştirilen bitki için en uygun toprak ovalarda vardır. Ovalar sulak alanlar olduğu için su da yetişen bitkiler daha çok yetiştirilir. Ovalar sadece kıyı ovalarında oluşmaz birçok ova çeşitleri vardır. Oluşumlarına göre ovalar; tektonik ovalar, karstik ovalar, delta ovalar, eski göl yeri ovalar, lav örtüsü ovalar, dağ eteği ovalar gibi ova çeşitleridir. 
Bölgelerine göre ovalar; kıyı ovalar, iç bölgelerdeki ovalardır.

Kıyı Ovaları
Kıyı ovaları;
 • Bafra ovası: Çok verimli bir ova çeşididir. Deltasında kıyı gölleri vardır. En büyük gölü Balık gölüdür. Ve Kızılırmak'da oluşmuştur. 
 • Küçük menderes ovası: Faylanma sonucu çöken ovalara alüvyonların dolmasıyla oluşan bir tür ova çeşididir.
 • Büyük menderes ovası: Büyük menderes ırmağının getirdiği alüvyonlar ile oluşmuştur. Ovanın içinde de Çamiçi gölü bulunur. 
 • Meriç deltası: Küçük bir oluk biçimde oluşmuştur ve Meriç nehrinin getirmiş olduğu alüvyonlar ile dolmuştur.
 • Çarşamba ovası: Yeşilırmak'ın taşıdığı alüvyonlar sonucu  birleşmesiyle oluşur. 
 • Sakarya ovası: Taban seviyesi olma özelliği taşır ve diğer ovalarda farklı kılan özelliği bundandır.
 • Gediz ovası: Gediz nehrinden dolayı oluşmuştur. Çok aktığından dolayı İzmir körfezinin dolup taşmasında korkulduğu için nehrin yatağı değiştirilmiştir.
 • Çukurova: Ceyhan ve Seyhan nehrinden dolayı oluşmuştur. Türkiye'nin en büyük ovasıdır.
]]>
Ova Çeşitleri https://www.ova.gen.tr/ova-cesitleri.html Thu, 06 Dec 2018 14:03:48 +0000 Ova Çeşitleri, Ova, birçok  yeryüzü  şekilleriyle oluşan ve tarım için oldukça  verimli alanlardır. Yeryüzü şekilleri ise bugünkü halini milyarlarca yıl sonra geçirdiği değişimler sonucu almıştır. Jeolojik zamanlar Ova Çeşitleri, Ova, birçok  yeryüzü  şekilleriyle oluşan ve tarım için oldukça  verimli alanlardır. Yeryüzü şekilleri ise bugünkü halini milyarlarca yıl sonra geçirdiği değişimler sonucu almıştır. Jeolojik zamanlar olarak adlandırılan bu zamanlarda farklı yeryüzü hareketleri ve farklı  yeryüzü şekilleri oluşmuştur. Bunlar; depremler, buzullar, akarsular, rüzgarlardır. Zaman içerisinde bu dış kuvvetler yeryüzünün şekillenip bu hale gelmesinde fazlasıyla etkili olmuştur. Bu değişmeler olduktan sonra meydana gelen sonuca göre ovalar, platolar ve dağlar oluşmuştur. Ovalar ise yapısına ve oluşumlarına göre farklı isimler alan yeryüzü şekillerinden birisidir. Tarımsal faaliyetler için oldukça önemli, verimli alanlar olduğunu söylemek mümkündür. Plota olarak bilinen yeryüzü şekilleri ise ovadan farklı bir oluşum olduğunu söylemek mümkündür. Platolar, akarsular tarafından derin bir şekilde yarılmış yüksekte kalan düzlüklerdir. Ovalar ise platolara göre alçakta kalmış arazilerdir. Platoların tarım için elverişli olmamasının nedeni ovalara göre yüksekte kaldığı için tarım için elverişli değildir. Platolarda daha çok hayvancılık yapılmaktadır. Türkiye de yapı olarak dağlık ve engebeli bir özelliğe sahiptir ve düz alanlar oldukça azdır. Bu nedenle Türkiye de bulunan ovalar sadece yüzde sekizlik bir kısmı kaplamaktadır.

Bulundukları Yere Göre Ovalar 

Bulundukları yerlere göre ovalar ikiye ayrılır. Bunlar  çukur ovalar ve yüksek ovalardır.

Çukur Ovalar: Deniz yüzeyinden yüksekliği az olan ovalara çukur ova denilmektedir. Çukur ovalar genellikle deniz kıyıları boyunca uzanır. Çukur ovaların denizden yüksekliği en fazla beş yüz metre kadar olmaktadır. Çukur ovalara örnek verecek olursak; Çukurova, Antalya, Sakarya, Ege Bölgesinde bulunan ovalar, Harran ovası gibi ovalardır.

Yüksek Ovalar: Deniz yüzeyinden yüksekliği çok fazla olan ovalara ise yüksek ova denilir. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse denizden yüksekliği beş yüz metreden fazla olan ovalar yüksek olarak bilinmektedir. Bu ovalar genellikle, İç bölgelerde bulunmaktadır. Yüksek ovalara örnek vermek gerekir ise; Konya, Muş, Doğubeyazıt, ovaları yüksek ova olarak bilinir. 

Oluşumlarına Göre Ovalar: Bu ovalar ise dörde ayrılmaktadır. Bunları aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz.  

Aşıntı ( Yontulma ) Ovaları: Bu ovalar aşınma sonucu oluşan ovalardır. Rüzgar, yağmur gibi dış güçler bu ovaların oluşumu için oldukça önemli bir rol oynamaktadır. İşte bu dış güçler yontuk düz ve tümsekleri kendi güçleri ile aşındırarak bu ovaları oluştururlar. 

Ova Çeşitleri
Çöküntü Ovaları: Bu ovalar ise kırılma sonucu meydana gelir. Yerkabuğundaki kırılmalardan sonra oluşmuş olan çöküntü hendekleri, dış güçlerin kedisi ile getirdiği malzemelerle dolar ve düzleştirilirse, çöküntü ovaları oluşur. Bu ovalara örnek vermek gerekirse  Batı Anadolu'daki Bakırçay, Gediz, Büyük ve Küçük Menderes, Hatay da bulunan  Amik ovaları örnek gösterilebilir. 

Birikinti Ovaları: Dış güçlerin taşıyıp getirdiği birikintiler sayesinde oluşan ovalardır. Genellikle akarsu biriktirmesi ile oluşurlar. Akarsular taşıdıkları kum, çakıl, kil gibi karışık maddeleri hızlarının ya azaldığı ya da bittiği yerde biriktirerek bu ovaları oluştururlar. Bu ovalar genellikle yamaçların eteği, akarsuların genişleyen vadi tabanları ve ağızlarına yakın olan bölümlerde oluşur. 

Alüvyal Ovalar: Akarsular taşıdıkları alüvyonları deniz ve göl kenarında biriktirir ve bu sayede alüvyal ovalar oluşur. Gel- git genliği  az olan ve iç denizlere dökülen akarsular taşıdıkları malzemeleri göl ya da denizin kenarında biriktirmeye başlar. Belli bir zaman sonra bu birikinti geniş düzlükler oluşturur. Bu ovalara; Çukurova ve Çarşamba ovaları örnek gösterilebilir. 
Çukurova Ovası https://www.ova.gen.tr/cukurova-ovasi.html Thu, 06 Dec 2018 14:23:59 +0000 Çukurova Ovası, Batıdan ve kuzeyden Orta Toroslar' ın yükseltileri 3,500 metreyi bulan doruklarıyla, doğrudan Misis tepeleriyle sınırlanan, güney ve güneybatıda doğrudan doğruya Akdeniz'e açılan Çukurova, Adana
Çukurova Ovası, Batıdan ve kuzeyden Orta Toroslar' ın yükseltileri 3,500 metreyi bulan doruklarıyla, doğrudan Misis tepeleriyle sınırlanan, güney ve güneybatıda doğrudan doğruya Akdeniz'e açılan Çukurova, Adana ovasının yaklaşık üçte ikisini oluşturur. Sulu tarım alanlarıyla, oluşumunu Üçüncü Zamanda tamamlamış yüzey şekillerinin kuytularına yemyeşil bir halı gibi sokulur. Doğuda Ceyhan ırmağının batıda Seyhan ırmağının ve Tarsus ( Berdan ) çayının alüvyonlarından oluşmuş olan bu alüvyon ovası, yazları sıcak ve kurak Akdeniz iklimiyle, yaşanması güç, ama iktisadi açıdan son derece önemli bir yöredir. Misis boğazından tepeleri yararak çıkan ve Çukurova' yı Yukarıova' dan ayıran Ceyhan ırmağı, önemli demiryolu ve karayolu bağlantıları kurulmasını sağlamıştır. 

Kilikya Boğazlarının güneyinde yer alan, çok eski çağlardan başlayarak Anadolu ile Akdeniz arasında bir geçiş bölgesi oluşturan Çukurova'ya daha eski çağlarda yerleşerek Cilicia Campestris yani Kilikya Ovası adı verilmiştir. Hititler döneminde küçük kent devletleri kurulmuştur. Büyük İskender, Pers kralı  Dara'yı Çukurova' da Dörtyol ( eski çağda İssos ) dolaylarında yenilgiye uğratmış, Antonius ve Kleopatra Tarsus' ta buluşmuşlardır. Bu arada bölgede, uygarlık ve kültür de hızla gelişmiş, sözgelimi Tarsus' ta Roma egemenliği döneminde ünlü bir felsefe okulu kurulmuş, Hristiyan havarisi Aziz Paulus bu okulda öğrenim öğrenim görmüştür. Onuncu yüzyılda Haçlı seferleri sırasında, Fransızlarla işbirliği yapan Ermenilerin bir Ermeni devleti kurdukları bölge 1259' da Alaeddin Keykubad tarafından kesin olarak Selçuklu topraklarına katılmış ve sınırlarına Türkmen boyları yerleştirmiştir. Daha sonra Ramazanoğulları, Karamanoğulları ve Memluklar arasında çekişmelere yol açan Çukurova ve Kilikya bölgesi Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı İmparatorluğu topraklarına 1951 yılında katılmış, Osmanlı İmparatorluğunun gerileme döneminde, merkezden yönetim gevşeyince, bölgede düzenin bozulması, eşkıyalık ve çapulculuğun artması üstüne, ovadaki köylerde yaşayan halk, gün geçtikçe dağlık bölgelere çekilmiştir. 

Çukurova Ovası
Bu nedenlerden ötürü, günümüzden henüz 120 yıl önce Çukurova hiç de çekici olamayan, özellikle yaz aylarında yaşanması olanaksız bir alan sayılan, halkının büyük bölümü yaz aylarında sağlık sorunları nedeniyle dağlardaki yaylalara göçen birkaç kent dışında, önemli bir yerleşme görülmeyen, tarıma hemen hemen hiç açılmamış, bazı kesimleri geçit vermeyen bataklıklarla ya da insan boyunu aşan otlarla kaplı bozkır görünümlü topraklarla kaplı bir alandı. Yakın dönemdeyse, göçebe aşiretlerin yerleştirilmeleriyle, Kırım' dan Balkanlar' dan Kafkaslar' dan kaçan Türklerin oluşturduğu bir birini izleyen göçmen dalgalarıyla ve bataklıkların kurutulmasıyla, yeniden hızla yerleşime açılmıştır. 

Çukurova' nın iktisadi açıdan modern yöntemlerle değerlendirilmesine, 1950 yıllarının ortalarında, ilk sulama tesislerinin yapılmasıyla girişilmiştir. Geniş alanların tarıma açılmasının çekirdeği, Seyhan baraj gölü olmuştur. 1,200,000,000 metreküp su tutan ve 19562 da tamamlanan Seyhan barajı sayesinde 154.000 hektar tarım alanı sulanmakta ve ürettiği elektrik enerjisi sayesinde Çukurova' nın başlıca kenti Adana'ya elektrik sağlamaktadır. 1991 de Çukurova'da Türkiye'nin pamuk rekoltesinin yaklaşık dörtte biri üretilmiştir. 
Çukurova ovası Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay illerini içine almaktadır. Bu bölgede iklim Akdeniz iklimidir. Yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlı geçer. Bu sayede birçok ekolojik çeşitlilik vardır. Yer üstü zenginlikleri olduğu gibi yeraltı zenginlikleri de vardır. Bunlara örnek olarak;
 • Kurşun- Çinko 
 • Krom
 • Barit
 • Boksit
 • Demir
 • Altın 
 • Asbest
 • Kireç taşı
 • Ponza
Bölge mısır, soya fasulyesi ve yer fıstığı üretiminde birinci sıradadır. Ayrıca pamuk yetişt]]> Çarşamba Ovası https://www.ova.gen.tr/carsamba-ovasi.html Fri, 07 Dec 2018 08:59:37 +0000 Çarşamba Ovası,  Ülkemizin Karadeniz Bölgesinde orta Karadeniz Bölümünde Bulunun Samsun ilinin nüfus bakımından 3. büyük ilçesidir. Samsun ilinin doğusunda yer almaktadır. İlçe merkezi Samsun'a 33 KM uzaklıktadır. Sams Çarşamba Ovası,  Ülkemizin Karadeniz Bölgesinde orta Karadeniz Bölümünde Bulunun Samsun ilinin nüfus bakımından 3. büyük ilçesidir. Samsun ilinin doğusunda yer almaktadır. İlçe merkezi Samsun'a 33 KM uzaklıktadır. Samsun'un ilçesi olan Çarşamba Ovasının batısında Tekkeköy, doğusunda terme, güneyinde ise Salıpazarı ve Ayvacık ilçeleri yer almaktadır. 

Çarşamba Ovasının İklim ve Bitki Örtüsü: 

Çarşamba Ovası Ülkemizin Orta Karadeniz Bölümünde yer aldığından dolayı tipik Orta Karadeniz iklimi hüküm sürer. Yaz ayları serin, kış ayları ise ılık ve yağışlı geçer. Yıllık yağış ortalaması 600-700 MM' dir. Yıllık sıcaklık ortalaması ise 15-17 C' dir. En soğuk ayları; Ocak, Şubat ayları, en sıcak ayları ise temmuz Ağustos aylarıdır. Çarşamba Ovası bitki örtüsü yönünden zengin bir ovadır. 53300 hektar tarım arazisine sahiptir. Çarşamba Ovasının kuzeyinde Ladin, kayın ormanlar, akarsu boyları ile kıyı kesimlerinde ise kavak ve söğüt ağaçları yaygındır. Ovanın güney kesiminde ise meşe, ahlat, alıç ağaçları ve çayır otları bulunmaktadır. Ovanın geniş meraların yanı sıra sazlık ve bataklıklarda mevcuttur.

Çarşamba Ovası

Çarşamba Ovasının Tarihçesi: 

Çarşamba ovası yerleşik hayata geçişi M.Ö. 4000'lere kadar dayanmakta olduğu söylenmektedir. Ancak ne zaman kurulmuş olduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Çarşamba ovası M.Ö. 4000'lerden itibaren Hitit ve Pers egemenlikleri altında yaşamıştır. M.S 63'lerde Roma İmparatorluğuna bağlanmış ve daha sonra Bizans topraklarına katılmıştır. Anadolu Selçuklu Devletinin dağılması sonucu Beylikler dönemi başlamıştır. Bu Beylikler döneminde Samsun yöresinde Canik Beylikleri adı altında yeni idari beylikler oluşmuştur. Bu beylikler beş tanedir ve bunlardan en kuvvetlisi olan Taceddinoğulları Çarşamba Ovasında hüküm sürmeye başlamıştır. Teceddinoğulları Beyliklerin en kuvvetlis olduğundan dolay Çarşamba Ovası Canik beylerinin merkezi haline gelmiştir. Teceddinoğulları Beyliği ilçenin bugünkü batı yakasında bulunan Sarıcalı mahallesinde oturur ve hükmederlerdi. 1071 Malazgirt meydan Savaş'ından sonra Anadolu'ya göç eden Porsukoğulları Çarşamba Ovasına gelip yerleşmiş ve daha sonra bulundukları yere Porsuk mahallesi adını vermişlerdir. Burada 1370 yılında büyük bir panayır kurulmuş ve bu panayır Çarşamba günü kurulduğu için çarşamba Pazarı denmiştir. İşte çarşamba ismi buradan gelmektedir. 1.inci Dünya Savaşı sonrası 1920 yılında Ankara Hükumeti tarafından görevlendirilen Osman Ağa, türeyen Rumların ve Ermenilerin dağlarda teşkil ettiği çeteleri imha etmiş ve bölgede emniyet ve asayişi kısmen sağlamış, bundan sonrada Çarşamba'ya yerleşim için göçler başlamıştır. Cumhuriyetten sonra 1925 yılında Belediye teşkilatı kurulmuştur. 

Çarşamba Ovasının Ekonomik Yapısı: 

Çarşamba Ovası Yeşilırmak'ın oluşturduğu verimli delta ovasının üzerine kurulmuştur. Yeşilırmak'ın suladığı ova tarıma son derece elverişli olduğu için halkın büyük bir kısmı tarımla uğraşmaktadır. İlçede tarım Türkiye'ye üretim yapacak kadar gelişmiştir. samsun mısır üretiminde Türkiye'nin %39'unu sağlarken mısırın çoğunu Çarşamba ilçesinden elde eder. Çarşamba İlçesin de yılda ortalama 42.346 KG tütün yetiştirilmektedir ve ayrıca şeker fabrikasının üretime başlamasıyla şeker pancarı yetiştirilmeye başlanmıştır bunun yanı sıra şeker fabrikasının faaliyete girmesiyle ilçe de küçük ve büyük baş hayvancılık yetiştirmesinde gelişmesine yol açmıştır. Çarşamba ovasında yetiştirilen ürünler; buğday, arpa, çeltik, fasulye, soya fasulye, nohut, şeker pancarı, ayçiçeği, şeftali, fındık ve elma başta olmak üzere çok çeşitlidir.   

]]>
Harran Ovası https://www.ova.gen.tr/harran-ovasi.html Fri, 07 Dec 2018 16:14:25 +0000 Harran Ovası,  Şanlıurfa ilinin güneydoğusundan başlayan ve Suriye sınırına kadar dayanan bir bölgedir. bu ovada yer alan tarihi meşhur Harran ilçesi merkezi olan Şanlıurfa' ya 45 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. topra Harran Ovası,  Şanlıurfa ilinin güneydoğusundan başlayan ve Suriye sınırına kadar dayanan bir bölgedir. bu ovada yer alan tarihi meşhur Harran ilçesi merkezi olan Şanlıurfa' ya 45 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. toprağının çok verimli olduğu bilinen ovaların başında yer almaktadır. 

Harran'ın geçmişi ile ilgili en güvenilir bilgileri genellikle arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen buluntular sayesinde ulaşılmaktadır. Harran ismini ilk kez, Mari ve Kültepe'de bulunan ve M.Ö. 2. bin başlarında bulunan çivi yazılı ile yazılmış tabletlerde "Har-ra-na! ya da "Ha-ra-na" şeklinde görülmüştür. Suriye'nin kuzeyinde bulunan Ebla adı verilen tabletlerinde ise Harran hakkında "Ha-ra-na" olarak bahsedildiği gözlemlenmiştir. M.Ö. 2. binin sonlarına doğru Hitit Tabletlerinde, Mitanni'ler ile Hitit'liler arasında yapılmış olan bu anlaşmaya Harran'da bulunan Ay Tanrısının (o dönemde adı kaynaklarda Sin olarak bilinmektedir) ve Güneş Tanrısının yeminlerinin tutulduğu söylenmektedir. Bütün bu geçmiş belgelerden anlaşılan şu ki, Harran adı yaklaşık olarak 4.000 yıla yakın değişmeden şimdiye kadar gelmiştir. Harran isim, Sümerce dilinde "Seyahat-Kervan" manasına gelen "Harran-u" dan geldiği bilinmektedir. Muhtelif kaynaklar bu cümlenin kesişmiş olan yollar ya da çok şiddetli geçen sıcak anlamına geldiğini de belirtmişlerdir.

Harran Ovası

Harran Ovası Nerededir

Harran, Deysan ve Cullüb nehirlerinin suladığı bir düz ovada Mezopotamya'nın kuzeyinde kurulmuştur. Harran Ovasında adeta bir ağ gibi su kanalları yolları ile örülmüş olan bir tarım sahası bulunmaktadır. 1184 yılında ise Harran'ı ziyarete gelen ünlü seyyah ibni Cübeyr, bu bölgenin gölgelik ve ağaçlık olduğu ile, muhtelif meyve ve sebzelerin yetiştirildiğini yazmaktadır. Uzun bir zaman diliminde görülen kuraklık sonucunda ise harap olduğu tespit edilmiştir. Her yıl yüz binlerce turist tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıp ziyaret edildiği bilinmektedir. Hz. İbrahim peygamberin yaşadığı şehir olarak bilinen ve Güneydoğu bölgesinde bulunan Şanlıurfa şehrinin çevresinde günümüze kadar çeşitli arkeolojik kazılar yapıldı. bölgenin adı tam 4000 seneden beri değişmemekle birlikte, bugün günümüzde de Harran olarak anıldığı bilinmektedir. Bugün artık Deysan ve Cullüb ırmakları kurumuş olması sebebiyle, Harran sudan yoksun olan ve yeşilden mahrum kalan bir ovanın ortasında yaklaşık ortalama 5000 yıllık mazisi ile ayakta durduğu bilinmektedir. tipik bilinen evleri, höyüğü ile kalesi, kent surları ve muhteşem mimari kalıntıları, akşam gökyüzünde görülen pırıl pırıl yıldızlarıyla turistlerin aşırı bir ilgisini çekmektedir. Urfa Tünelleri ve Atatürk Barajı yardımı ile Harran Ovasına akıtılan Fırat Nehri, bu sayede Harran'ı tarihteki eski verimli ve yeşil zamanlarına kavuşturacaktır.

Harran Ovasının Turistlik Değeri,

Çok değerli ticaret yollarının ihtiva ettiği bir nokta olma durumu birçok dönemde bu şehrin dikkatleri kendi üzerine çekmiştir ve özellikle de eski Mezopotamya'da inanılan putperestliğin etkin bir merkez noktası olmuş. Çok kapsamlı olan bir gezi ihtiva eden ve ziyaretçilerine sunan Harran Ovası, Şanlıurfa' ya geziye gelecek olan yerli ve yabancı insanların gezi listesinde kesinlikle olması gereken çok değerli bir şehir ve bölgedir. 

Harran Ovası Türküsü,

Aynı zamanda bu ova türkülere de konu olmuştur. Bulutsuzluk Özlemi adı ile bilinen grubun 1998 yılında çıkarmış oldukları yol adlı albümün parçalarından birisi olan "Harran Ovası" nın sözleri şöyledir:

Pamuk tarlasında güneşin altında kadın erkek yan yana yapardılar çapa.
On beş çocuk vardı, iki de kaynana, çocuklar çıplak oldular sıtma.
Başlık parası artmış enflasyon oranında ateş de bacayı sarmış yoktu başka çare.
Yoktu kızların adı erkekler anlaştı naylon çadır altında değişip tokuştular kızları.
 
Bir çıkar yol yok mu bir çıkar yol yok mu tarikattan şeritten şeyhten şıhtan aşirette]]> Ergene Ovası https://www.ova.gen.tr/ergene-ovasi.html Fri, 07 Dec 2018 23:11:23 +0000 Ergene Ovası, Ülkemizin eşsiz coğrafyasının bir parçası olan Ergene Ovası, Trakya bölgesinde bulunan Kırklareli'ye bağlı Babaeski ilçesi mülki sınırları içinde yer alan Ergene ovası verimli ve sulak toprakları ile tarım Ergene Ovası, Ülkemizin eşsiz coğrafyasının bir parçası olan Ergene Ovası, Trakya bölgesinde bulunan Kırklareli'ye bağlı Babaeski ilçesi mülki sınırları içinde yer alan Ergene ovası verimli ve sulak toprakları ile tarım arazisi olarak kullanıma çok uygundur, bu bölge de tarıma uygun arazilerin yoğunluğu nedeni ile makina ve imalat sanayi faaliyetleri oldukça azdır. 


Ergene Ovası Coğrafi Yapısı,

Trakya bölgesinde, Ergene havzası içinde bulunan Tekirdağ Çerkezköy'den başlayıp batıya doğru Kırklareli'ne bağlı Ahmetbey, Lüleburgaz, Babaeski ilçeleri ovaya yayılmıştır. Doğu batı uzantısı 283 km. olup, ova alanı 17.323 km2'dir. kuzeyinde Karadeniz'e paralel uzanan Yıldız dağları (Istıranca dağları) ile Koru dağları arasında yer alır. Ayrıca Kırklareli'nin yarısı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin bir bölümü ile Tekirdağ'ın tamamı Ergene ovasında yer alır. Ortasından Ergene ırmağı geçer.

Ergene Ovası
Ergene ovası ülkemiz tarımsal ihtiyacının çok büyük bir bölümünü kapsar. Sulama imkanlarının genişliği, nakil yollarının kolaylığı, iç ve dış piyasaya nakliyenin kolaylığı, İstanbul'a yakınlığı ve fabrikalaşmanın yoğunluğu gibi nedenlerle Ergene ovasında her türlü tahıl ürünü, ayçiçeği, kavun, karpuz ve tropik meyveler de dahil bütün tarımsal ürünler elde edilir.
]]>
Türkiye Ovaları https://www.ova.gen.tr/turkiye-ovalari.html Sat, 08 Dec 2018 13:05:54 +0000 Türkiye Ovaları, Vadilerle parçalanmamış ve çevrelerine göre alçakta bulunmakta olan geniş düzlüklere ova denir. Ova aynı zamanda yeşil düzlüktür. Düzlükler coğrafyamızda deniz yüzeyine göre değişik yükseklikler Türkiye Ovaları, Vadilerle parçalanmamış ve çevrelerine göre alçakta bulunmakta olan geniş düzlüklere ova denir. Ova aynı zamanda yeşil düzlüktür. Düzlükler coğrafyamızda deniz yüzeyine göre değişik yükseklikler de görülen az eğimli yerlere verilen isim Ova olarak adlandırılır. Akarsularca yarılmamış ve genellikle üzerinde tarımsal faaliyetin yürütüldüğü düzlüklere ova denilmektedir. 

Türkiye'deki  Ovaların Genel Özellikleri

 • Tarıma elverişli önemli yerleşim alanlarıdır.
 • Akarsu ve göl tortuları ile kaplı olduklarından dolayı verimli arazilerdir.
 • Ovaların etrafında çok sayıda yerleşim alanı bulunduğu ve ulaşımın yönünden kolaylık sağlandığı sahalardır.
 • Ovaların yakın çevresinde kendisini sulayan akarsular bulunmaktadır.
 • Ovaların etrafın sıcak su ve maden suları yönünden elverişlidir.
 • Ekseri Türkiye de ovalar yer kabuğunun hareketli zeminin de bulundukları için, deprem yönünden tehlike arz etmektedir. Bu hususla depreme karşı dayanıklı olan bu tür arazilerdeki yerleşilecek alanların dikkatle seçilmesi gerekir ayrıca yapılacak olan evler depreme dayanıklı olmalıdır.
 • Türkiye de ovalar çevresine göre daha fazla alçakta olmaları hasebiyle aynı zamanda havza tabanıdır.
 • Ülkemizdeki kıyı ovalarımızın büyükçe bir kısmı delta ovasıdır. Bu sebeple çok verimli olmakla ülkemizde İhraç ettiğimiz tarım ürünlerinin çoğunluğu bu ovalarda yetiştirilir.
 • Az eğimli olan delta ovalarımızda zaman zaman su taşkınları görülmektedir.
 • Koy ve körfez kıyılarında akarsular tarafından oluşan deltalar zamanla buraların dolmasına sebep oldukları için bu tarz ovaların gelişimi dikkatle izlenmekle ve gerekli önlemler zamanın da alınmalıdır.
 • Ülkemizde tarımını ayakta tutan ve yönlendirmekte olan en önemli yer şekilleridir. Bu sebeple bu tür alanların yerleşkeden uzak tutulmasına azami özen gösterilmelidir. Hızla artmakta olan  ve gelişen yerleşim alanları sebebi ile sanayi kuruluşları ile ulaşım ağını bu alanların dışında kalan bölgelerdeki arazilere yönlendirmek en iyi planlama örneğidir.
 • Kıyı bölgelerimizdeki delta ovaları, verimli toprakları ve elverişli iklim özellikleriyle adeta altın üçgen olarak değer kazanmaktadır. Bu nedenle, bu ovalarımızı çok iyi bir şekilde değerlendirerek erozyon ve çeşitli taşkınlardan korunmalıdır.
 • Türkiye de yüzey şekillerine bağlı olan ovaların yükseltileri ise batıdan doğuya doğru artmakla bu ovalardan yararlanma yöntemleri ve genel özelliklerini böylece sıralamış oluruz.

Türkiye de ovalar fiziki haritada yükseltilerine göre gösterim şekilleri

 • 0-200 metre arası ovalar koyu yeşil renkle gösterilir.
 • 200-500 metre arası açık yeşil renkle gösterilir.
 • 500-1000 metre arası sarı renkle gösterilir.
 • 1000-1500 metre arası turuncu renkle gösterilir
 • 1500 metre üzerindekiler ise kahverengi renkler ile fiziki haritalarda gösterilmektedir.

Türkiye de Oluşum Yerine Göre Ovalar

a)Kıyı Ovaları: Deniz kenarında meydana gelmekte olan (Deltalar) ovalardır.

b)İç Ovalar: İç kesimlerde bir kısım doğa olayları ve değişik nedenlerden ötürü çeşitli yükseltilerde meydana gelmiş olan ovalardır.

Türkiye de Oluşumları Bakımından Ovalar

1-Tektonik (Çöküntü) Ovalar: Depremlerin oluşmasında etken olan fay hattına bağlı olarak meydana gelen çöküntü alanlarının alüvyon ile dolması sonucu oluşan tektonik ovalardır.

Türkiye de Bölgelere göre tektonik ovalar;

 • Marmara Bölgesinde bulunan tektonik ovalar;  Bursa Ovası, Adapazarı Ovası, Balıkesir Ovası, Mustafa Kemalpaşa Ovası, İnegöl Ovası, Ergene Ovası, Marmara bölgesinden başlıca tektonik ovalardır.
 • Ege Bölgesinde bulunan tektonik ovalar; Soma ovası, Turgutlu ovası, Salihli ovası, Akhisar ovası, Bergama ovası, Tire ovası, Torbalı ovası, Söke ovası,  Alaşe]]> Malazgirt Ovası https://www.ova.gen.tr/malazgirt-ovasi.html Sun, 09 Dec 2018 01:54:02 +0000 Malazgirt ovası, Muş şehir alanının doğu bölgesinde yer aldığı bilinmektedir. Çok geniş bir bozkır görünümüne sahip olan bu ovanın bilinen yüzölçümü değeri yaklaşık olarak 450 km2 olduğu tahmin edilmektedir. M Malazgirt ovası, Muş şehir alanının doğu bölgesinde yer aldığı bilinmektedir. Çok geniş bir bozkır görünümüne sahip olan bu ovanın bilinen yüzölçümü değeri yaklaşık olarak 450 km2 olduğu tahmin edilmektedir. Muş’un meşhur ovalarından birisi olduğu bilinen Malazgirt Ovası aynı zamanda Murat ırmağının kuzey batısından geçer. Malazgirt ovası güney kısmında yer alan Süphan Dağı ile uzantıları sebebiyle de Van Gölünden ayrıldığını söyleyebiliriz. Yer yer bu geniş bir alana yayılan Süphan dağlarından aşağıya doğru inen akarsularca yarılmış olup artık bu ovamız oldukça geniş bir bozkır görünümünü aldığı anlaşılabilir.

  Malazgirt Ovasının da bulunduğu Muş İli Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan, Yukarı Murat Havzasında, Van-Bitlis karayolu güzergahı üzerinde yer alan bir ilimizdir.

  Malazgirt, Muş şehrinin bir ilçesi olarak bilinmektedir. Gerek Ovası ve kalesi ile gerek de tarihi Malazgirt Meydan Muharebesiyle tanınmış bir ilçenin adıdır. Bu ilçenin yüzölçümü 1534 km2 olduğu bilinmektedir. Muş iline olan uzaklığı ise 137 km civarındadır.

  1071 yılında Selçuklu sultanı olan Alparslan Malazgirt’te Bizanslıları yenilgiye uğratır. Bu zafer ile birlikte hem Anadolu da Türk birlikteliğini sağlamak için hem de Malazgirt ilçesinin tarihi için çok da önemli bir yere sahiptir.

  Muş ilinin özelliklerinden bir tanesi tektonizmanın oluşması sebebiyle iç bükey bir şekil almış  Malazgirt Platosu (Ova), Muş Platosu (Ova) gibi tektono çukurları ise çok belirgin olan jeomorfolojik bir yapı oluşturduğu bilinmektedir.

  Muş il alanının yüzde 27.2'sini ovaların kapladığı bilinmektedir. Bunların aralarında en önemli olanları ise Muş, Liz Malazgirt ve Bulanık Ovalarıdır

  Malazgirt Ovası

  Jeolojik devirlerin olduğu zamanlarda tektonik kırımlarla oluşan zaman zaman küçük çaplı depremler ile çok geniş tabanlı olan Malazgirt Ovası'nı ortaya çıkarmıştır. Adını aldığı bu İlçenin güney bölümünü kuşatan ova çok yüksekte olan bir plato görünümüne sahip olup, plito zaman geçtikçe, gerek meşhur Süphan dağının ve gerekse eteklerindeki küçük çaplı olan volkanların çıkarmış oldukları bilinen lavlarla ve de zaman zaman kaya kütleleriyle kaplanmıştır.

  ]]>